Post has attachment
Wild flower bells in pink.
We see the ivy, which is a permanent parasite on the tree. In winter and in summer the green plant is harmful to the trees just like the beetles.
Divlji cvjetovi zvončić u ružičastoj boji.
Vidimo bršljan, koja je trajni parazit na stablu. Zimi i ljeti zelena biljka je štetna za stabla baš kao i kukci kornjaši.

#spring #biodiversity #blooming #floral #floralphotography #floralfriday
#herbal #thebestongphotography #perennials #trees
Photo

Post has attachment
The wild bushes in spring in bloom. Wayfaring-tree near the roads.
A deciduous wild shrub in nature.
Lots of tiny white flowers form together in one large flower head.
Fruits groups of berries are poisonous, which start off red and after turn in black. Birds eat the berries.
Divlje grmlje u proljeće u cvatu. Crna hudika pokraj puteva.
Listopadni divlji grm u prirodi. Mnogo sićušnih bijelih cvjetova formiraju se zajedno u jednoj velikoj glavi cvijeta.
Skupine bobica su otrovne, postaju crvene, nakon toga se pretvore u crnu boju. Ptice jedu bobice

#spring #bushes #blooms #wildbushes #poisonous #biodiversity
#blooming #colours #photos #floralphotography
Photo

Post has attachment
Flower with lots of details.
We see individual flowers in bloom. We see after the flowering of small fruits.
Cvijet s mnogo detalja.
Vidimo pojedinačne cvjetove u cvatu. Vidimo nakon cvjetanja sitne plodove.

#floralphotography #flowerphotography #pink #fleurs #flores #macro #summerblooms #bokeholics #gardenflowers #fineartphotography
Photo

Post has attachment
Butterfly in summer and pink flowers. Male Gonepteryx rhamni butterfly ; Vivid pink Dianthus; Three photos with a scene of nature. It is an art to live in the summer heat.

Leptir u ljeto i ružičasto cvijeće.
Žućak i hrvatski klinčići. Tri fotografije s prizorom prirode. To je umjetnost koja živi u ljetnoj vrućini.
#wildflowers #pink #bokehlicious #butterflyoftheday #brimstone
#stunningnature #promotephotography #butterflies #collage #heat #biodiversite #naturephotography #croatianwildflowerspink #summer
Photo

Post has attachment
White flowers with lots of smell . Everyone finds a place under the sun.
The Bushes with thorns grow in hedges, on the edges of the forest. It is more useful and beautiful when shrubs grow, because in the spring they make the environment more pleasant and birds find their home or shelter. It is necessary to be informed about the benefits of the growing shrubs in nature.
Bijelo cvijeće s puno mirisa. Svatko pronalazi mjesto pod suncem.
Grmlje s trnjem raste u živicama, na rubovima šume. To je više korisno i lijepo kada grmlja rastu, jer u proljeće čine okoliš ugodnijim, a ptice nađu svoj dom ili sklonište. Potrebno je biti obaviješten o koristima grmova koji rastu u prirodi.

#spiny #bushes #green #leaves #nature #wildbushes #photos
#myfavpicoftheday #bokeh #quotes #croatianwildbushes #motivation  #white
Photo

Post has attachment
Healing plants on the meadow. Betonica officinalis-Stachys;
If you put the medicine on the wounds of the extended veins, it helps. Expanded veins disappear if we often walk (on the mountain) several hours a week. We can get an enlarged venous blood vessel that hurts because of irregular sitting. By walking to health, I know from personal experience. Ljekovite biljke na livadi. Ljekovita livadna bukvica.
Ako stavite lijek na rane proširenih vena, to pomaže. Proširene vene nestaju ako često hodamo (na planini) nekoliko sati tjedno. Možemo dobiti proširenu vensku krvnu žilu koja boli zbog nepravilnog sjedenja. Hodanjem prema zdravlju, znam iz osobnog iskustva.
#pinkflowers #wildflowers #nature #leaves #leavesonthursday #quote #plants #walking #medicine #venous #bokehlicious #croatianwildflowerspink
Photo

Post has attachment
Pink flowers beautify small shrubs. Daphne laureola is an evergreen shrub that grows in the forests. At the end of winter the bush becomes a tiny pale greenish flowers. Happiness is when wild bushes bloom at all seasons. Ružičasti cvjetovi uljepšavaju male grmlje. Lovorolisni likovac je zimzeleni grm koji raste u šumama. Na kraju zime grm dobiva sićušno blijedo zelenkasto cvijeće. Sreća je kada divlji grmovi cvjetaju u sva godišnja doba.
#shrubs #green #bushes #bright #pink #blooms #nature #wildbushes #evergreen #perennials #croatianwildflowerspink
#croatianwildbushes #inspirationalwords #collage #photographytips
Photo

Post has attachment
The spiny shrub with red fruit.
Evergreen shrub in the forests of the Mediterranean and the mountains of the continent. Red fruits of this shrub are poisonous to humans.
" Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. " Warren Buffett
Bodljikavi grm s crvenim plodom. Bodljikava veprina;
Vazdazeleni grm u šumama mediterana i na planinama kontinenta. Crveni plodovi ovog grma su otrovni za ljude.
" Netko je sjedio u sjeni danas, jer je netko zasadio stablo davno. " Warren Buffett#spiny #bushes #green #leaves #spring #nature #wildbushes #photos #red #myfavpicoftheday #hqspmacro #bokeh #evergreen
Photo

Post has attachment
Wild roses in bloom. Rosa canina (L.);
The bushes of wild roses growing on the border of the field. In the spring color flowers attract attention in the autumn with red fruits healing. Bushes are habitats for birds, so leave the bushes to be of benefit to everyone.
Divlje ruže u cvatu.
Grmlja divljih ruža rastu na granici, međi terena koji se obrađuje. U proljeće boje cvjetova privlače pažnju na jesen s crvenim plodovima. Grmovi su staništa za ptice, pa ostavimo grmove da budu od koristi svima.

#shrubs #spring #bushes #bright #pink #blooms #nature #wildbushes
#flowers #blooming #blumen #HQSPflowers #europeanphotography #health #colours #photos
Photo

Post has attachment
Dark blue berries on the prickly branches. Prunus spinosa (L.); Blackthorn berry; The bushes grow in sunny areas, along the roads, bushes create barbed fence. In the spring of white fragrant flowers bloom until April. Fruits are bitter, because tannins and bitter substances. Tea of flowers Prunus spinosa strengthens and purifies the blood. Obesity do tea 6g flower Prunus spinosa and horsetail (Equisetum) boil 5 minutes in half a liter of water. It should be consumed daily 2 cups during 3-4 weeks.
Tamnoplave bobice na bodljikavim granama. Glog tamnomodri;
Grmovi rastu na sunčanim mjestima, pokraj puteva, grmovi su bodljikava ograda. U proljeće bijeli mirisni cvjetići cvatu do travnja. Plodovi su trpki, zbog tanina i gorkih tvari. Čaj od trnine jača i čisti krv. Protiv gojaznosti uraditi čaj od 6 g cvijeta trnine ( Prunus spinosa ) i preslice ( Equisetum arvense ) prokuhati 5 minuta u pola litre vode. Pije se dnevno 2 šalice tijekom 3 - 4 tjedna.

#green #blue #photooftheday #shrubs #herbal #thebestongphotography #perennials #floralphotography #photography #photo #wildbushes #europeanphotography #health #colours #slavonia #croatia #berries
Photo
Wait while more posts are being loaded