Post has attachment
Клиничен случай на пациент .
Оплаквания от влошаване на слух еднонстранно ,затруднено преглъщане , болки пред ухото .
След снета анамнеза , клиничен преглед и термовизионно заснемане бе установено наличие на фокус в мъдрец , палпаторна чувствителност на мастоидния израстък , и болка около трагуса .
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
7.09.16 г.
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Конкретно термовизионно изследване при пациент с доказана огнищна инфекция . Полето на смущение в лицево-челюстната система е маркирано . Резултата е ясно видим .
PhotoPhotoPhotoPhoto
31.08.16 г.
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Оплаквания и симптоматика определящи нуждата от фокална диагностика в лицево-челюстната система.
 Хроничен синузит
 Чести отити
 Увеит и иридоциклитревматодиден артрит
 Мигриращи болки в ставите
 Хроничен пионефрит
 Екстрасистолна аритмия с неясен произход
 Болкови ,фебрилни и субфебрилни състояния с неизяснена патогенеза
 Alopecia areata
 Хронични заболявания неповлияващи се от конвенционална терапия
Екстраорално ,неинвазивно ,безконтактно изследване с инфрачервена камера Flir TAU2 .Регистрира излъчване в инфрачервения спектър . Технически дава готов анализ температурата в тъкани и органи , а с това и на процесите протичащи в тях.
Инфрачервеното цветово заснемане изисква 15-20 мин. Темпериране на , престой на изследвания обект в помещение с 22-25 градуса по Целзии. Първична регистрация на Глава : анфас ,ляв и десен профил, Шия: анфас, ляв и десен профил, Торс: вентрално ,дорзално. В зависимост от големината на обекта препоръчваме заснемане на тяло от 2,5 м. ,глава и шия стандартизиране мин.26 см. до 100 см. За по голяма точност на полетата на измерване предлагаме наслагване на цифрова фото снимка с инфрачервен образ
PhotoPhotoPhoto
29.08.16 г.
3 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded