Post has attachment
Приемуществата на денталния микроскоп в денталната практика.В търсене на перфекционизма при лечение!
В синхрон с настоящите стоматологични тенденции, а както и изисквания на съвремието, ние постоянно развиваме диапазона на услуги, като включваме различни категории на денталното лечение. Стоматологията под микроскоп увеличава значително ефективността на лекарите от СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ФАМА БОНА. С въвеждането на новите технологии става много по-лесно да се извършат всички необходими процедури с отлично осветление и увеличение.

1. ендодонтското лечение.
• Броя на кореновите канали
• Особености на тяхното разположение, посока, дължина и ширина
• Наличието на допълнителни каналчета
• Степента на запълване
• Останки от стари запълващи материали по стените
• Дентикли ("соли")
• Пукнатини, перфорации на корена
• Фрагменти от инструменти, оставени при предишното лечение
2. Диагностика и лечение на кариес в най-ранни стадии на развитието, когато все още не се забелязва при обикновен преглед.
3. Пародонтология .Диагностициране на микропукнатини, отстоящи части на старите пломби или некачествено изработени зъбни коронки (потенциални източници за възпалението).
4. Имплантология.Прецизно позициониране на имплантите!
5.Протетика. Диагностика на некачествено изработени зъбни коронки!
6. Хирургия. Лечение на кисти и грануломи.
7. Консервативно зъболечение. При поставяне на обтурация максимално съхраняваме здравата тъкан на зъбите – специални инструменти позволяват да се направят микропломби.

Отстрани изглежда просто, но използването на оперативен микроскоп е висш пилотаж в стоматологията. Освен специализирано оборудване, лечението под микроскоп изисква изключително висока медицинска квалификация и виртуозност. Чрез него обаче се лекуват „нелeчими” доскоро заболявания, при които се налагаше зъбите да бъдат изваждани.
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ФАМА БОНА СА НАРАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ !
Photo
Add a comment...

Post has attachment
СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ФАМА БОНА
Може ли зъбите да са виновни за някакви неразположения или болести на други органи и човек да не подозира за това?
Питате се по какъв начин един зъб влияе върху организма ни и как се стига до такова заболяване?
Одонтогенното огнище (от зъбен произход) се отнася до „ всяка промяна в областта на зъбите и челюстите, която, освен локално, има и далечно действие.
Фокалната инфекция е значим общомедицински проблем, към който
интересът от страна на лекари ипациенти значително нараства.
устната кухина, която е в непрекъснат контакт с условията на външната
среда, обяснява големия брой възможности за възникване на огнища.
По пътя на физиологичните процеси организмът ги огранича
ва (локализира), но при спад в имунната защита на организма (вирусна инфекция, стрес, преумора и др.) огнището преодолява локалната защита и повлиява чрез съединителната
тъкан отдалечени органи и системи. При това фокалната инфекция може да е
първопричина за поява на отделни заболявания (отити, пиелонефрити,
артрити, alopecia areata) или утежняващ фактор (агравиращ момент) при
развитието на др.
Болестните изменения на базата на фокалната активност често пъти
се считат за напълно обратими при навременното откриване и отстраняване на първопричините.
Много често пациентите биват насочени за търсене на фокална
инфекция чак когато са изчерпани всички други диагностични възможности.
Това забавя във времето откриването на първопричината и прилагането на
етиологично лечение, а нерядко води и до агравиране на заболяването.
СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ФАМА БОНА ИМА АПАРАТУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФОКАЛНА ДИАГНОСТИКА!
КОГАТО СЕ налага активното търсене на фокалната инфекция и включването й в протокола за комплексна диагностика на пациентите. заболявания, изискващи огнищна диагностика:
1.болкови или субфебрилни състояния с неизяснена генеза
2.alopecia areata
3.хроничен синузит
4.чести отити
5.увеит, иридоциклит
6.хроничен пиелонефрит

7.ревматоиден артрит
8лмигриращи болки в ставите
9лекстрасистолна аритмия с неясен произход.
10.хронични заболявания, неповлияни от
конвенционална терапия
ИЗВЪРШВА СЕ: АНАМНЕЗА
Огнищно и алергологично насочената анамнеза е необходима за да се останови причино следствената връзка между общото заболяване и фокалното огнище.Провежда се клиничен преглед в ЛЧО. 1.Екстраорален оглед
2.Интраорален оглед на устната кухина
3.Изследване на зъбите за кариес и увреждане на твърдите зъбни тъкани, налични обтурации и обтуровъчни материали чрез сондиране
4.Изследване на лигавицата и пародонта – макроскопски вид, рецесии, пародонтални джобове,орално- лигавични находки
5.Проверка на оклузията, чрез аускултаторен тест
6.Палпация на регионалните лимфни въз
Образна диагностика - рентгенографско изследване
параклинични изследвания
1. Изследване на виталитета на зъбите чрез ЕОД
2. Измерване на корозионен потенциал при наличие на метални обекти в устата. Норма за отделен зъб – 150 Mv и сумарно за цялата уста - 600 mV
3. Методи за регистриране на променена обща и локална реактивност
Електрокожен тест по Gehlen
На всеки пациент се определен индивидуален праг на поносимост. За целта се провежда „дразнене” чрез активния електрод(четката), намокрен с физиологичен разтвор в областта на glabella(най-ниската точка, разположена между веждите) – неутрален кожен участък, под който няма директно разположени органи, а при пациенти с анамнестични данни за фронтален синуит – в темпоралната област. Силата на тока се увеличава постепенно до момента, в който пациентът съобщи за минимално субективно усещане - парестезии, най - често под формата на „мравучкане”, „изтръпване” или „боцкане”, определяща прага на дразнимост.С така определените индивидуални параметри се провежда изследването чрез активния електрод на апарата, а пасивният електрод се поставя в дясната длан на пациента, като предварително се свалени всички метални предмети от нея. Последователно, екстраорално се обследват следните области: проекциите на горни десни молари и премолари, долни десни молари и премолари, горни фронтални зъби, долни фронтални зъби, горни леви премолари и молари, долни леви премолари и молари. „Дразненето” се провежда върху кожата на нивото на апексите на изследваните зъби чрез кръгови движения. Освен зъбно- челюстната система се изследват и други структури в лицево-челюстната област, а именно:
1.фронтални синуси
2.етмоидални синуси
3.максиларни синуси
4.подчелюстни лимфни възли
5.тонзиларнаобласт
6.темпоромандибуларни стави
Като активни полета на смущение се отчетат и областите, в
които се появиха отчетливи локализирани зони на хиперемия, независимо от
субективните усещания на пациента. Като потенциални полета на смущение се регистрират и
регионите без хиперемия, но с налични парестезии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При необходимост от фокална диагностика или съмнение за фокално огнище в областа на ЛЧО , може да се възползвате от апаратурата и квалифицираните специалисти на СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ФАМА БОНА , спазващи протокола на фокалната диагностика!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Одонтогенно огнище (от зъбен произход) се отнася до „ всяка промяна в областта на зъбите и челюстите, която, освен локално, има и далечно действие.
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded