Post is pinned.Post has attachment
Dwa istotne artykuły o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych - podstawowe pojęcia
>>http://poradnik.ngo.pl/ochrona-danych-osobowych-pojecia<<
i
Od maja nowe zasady ochrony danych osobowych. Pierwszeństwo przepisów UE
>>http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2136523.html<<

===========
Najlepiej zapoznać się z całym tym artykułem o "Ochrona danych osobowych - podstawowe pojęcia", gdyż jest napisany prostym i przystępnym językiem.
Jednak dla ułatwienia zacytowałem poniżej fragment i wybrane tytuły podrozdziałów do zapoznania.

Organizacje pozarządowe (nazwywane też NGO od angielskich słów: non governmental organisation) mogą posiadać zarówno dane „zwykłe” jak i „wrażliwe”. W odniesieniu do tych różnych rodzajów danych obowiązują różne zasady postępowania z nimi. Np. w przypadku rejestracji zbiorów danych „zwykłych” w GIODO, możemy wykonywać na tych danych różne działania, np. zbierać je już od momentu zgłoszenia zbioru do rejestru (zanim GIODO wyrazi swoją decyzję w naszej sprawie). Jeżeli jednak zgłaszamy informację o zbiorze danych „wrażliwych”, działania w tym zakresie możemy rozpocząć dopiero po zarejestrowaniu informacji o takim zbiorze.

Tytuły podrozdziałów:
Co reguluje ustawa o ochronie danych osobowych i w jakim stopniu dotyczy ona organizacji pozarządowych?

Co kryje się pod pojęciem „przetwarzanie danych”?
Co to jest prawo informacji?
Co to jest prawo sprzeciwu?
Co to jest prawo do poprawiania danych?
Co to jest powierzenie danych?

Warto również zapoznać się z artykułem pt.: "Od maja nowe zasady ochrony danych osobowych. Pierwszeństwo przepisów UE" w którym są omówione nowe regulacje narzucone przez UE a będą obowiązywać od 25 maja 2018 zawarte w unijnym rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO o przepisy o ochronie danych osobowych.

Tutaj też wyszczególniłem ważny fragment który po lekturze poprzedniego artykułu rozjaśnia nieco ostrzejszy charakter regulacji UE zwany RODO:

"...Z rozstrzygnięciem tego sporu należy więc poczekać na oficjalne interpretacje i orzecznictwo sądowe. Na tę chwilę trzeba pamiętać, że regulacje RODO nie zawierają ograniczenia, znanego z polskiej ustawy, które wyłączało spod reżimu ochrony danych osobowych informacje, których wykorzystanie do określenia tożsamości osoby wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań. ..."

Podrozdział wart przeczytania, a poniżej wybrałem fragmenty "Zakres podmiotowy, czyli kto stosuje RODO":

cyt.1.: "... Rozporządzenie wprowadza dwa podmioty odpowiedzialne za jego stosowanie.

Pierwszym jest administrator, którym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zatem administratorem mogą być zarówno organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o pożytku, jak również inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym grupy nieformalne czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (jak stowarzyszenia zwykłe). ... "

cyt.2.: "... Drugim podmiotem odpowiedzialnym za stosowanie RODO jest podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. ..."


cyt.3.: "... Rozróżnienie między administratorem danych a podmiotem przetwarzającym jest kluczowe dla określenia odpowiedzialności prawnej. Zasadniczo odpowiada administrator, a podmiot przetwarzający odpowiada w zakresie umowy zawartej z administratorem, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. ..."

Podsumowanie - ważniejsze framenty - cyt.:

"1. RODO zmusza administratorów danych do większej aktywności w szacowaniu ryzyka, ale daje większe możliwości doboru narzędzi ochrony danych
2. Rozporządzenie unijne ma pierwszeństwo w stosowaniu przed polską ustawą, a jego poprawna interpretacja wymaga znajomości reguł wykładni prawa unijnego
...
4. Pojęcie danych osobowych pozostaje bez zmian, nie wiadomo jednak, w którym kierunku pójdzie interpretacja posiadania środków do zidentyfikowania osoby..."
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Post 3 z 3

W tym filmiku autor przedstawia wreszcie jak sortować dane znajdujące się w naszym arkuszu kalkulacyjnym. Przedstawione zostały również metody filtrowania danych w oparciu o różne kryteria.
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Post 2 z 3

Tutaj nieco w inny sposób pokazuje młody chłopak jak stworzyć od zera tabelę i wykonać na niej kilka bardzo użytecznych modyfikacji np. dodać lub przestawić kolumny czy wiersze oraz jak wypełnić szybko liczbami np. od jedynki całą kolumnę. Pokazuje tez jak wybrać kontur czyli to jakiej grubości linią będzie otoczona komórka, a wreszcie cała kolumna czy wiersz.
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Post 1 z 3

W tym poście zamieszczam jako pierwszy ten filmik - bardzo przystępnie pokazane i miłym męskim głosem zaprezentowane krok po kroku co należy robić by stworzyć tabele. Zresztą poniższy fragment tekstu opisuje co osiągniemy - cyt.:
"Ten film to wprowadzenie do kursu Excel 2016 dla początkujących. To wideo zostało stworzone z myślą o osobach zupełnie początkujących, które chcą się nauczyć Excela od podstaw i które nie miały z Excelem wcześniej styczności. Po obejrzeniu tego filmu będziesz wiedział jak można budować tabele w Excelu (i inne proste statystyki), tworzyć podstawowe obliczenia (np. jak obliczyć sumę) i jak używać proste funkcje w Excelu 2016. Dodatkowo zobaczysz jak możesz wstawiać diagramy do Excela. Jeżeli nie używałeś wcześniej Excela, a musisz się go szybko nauczyć bo (...) twoja praca zawodowa tego wymaga abyś znał Excela, to ten film jest dla Ciebie. To wideo dla początkujących pokaże Ci jak działa Excel 2016."
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded