ستاد یادواره شهدا در فضای مجازی:
داخل ستاد که شدیم، دیدم بسیجی جوانی توی ستاد فرماندهی نشسته.
گفتم: بچه بلند شو برو بیرون. الان اینجا جلسه است.
یکی از کسانی که اونجا بود، سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: این بچه، فرمانده‌ی گردان تخریبه...
شهید حسن باقری
Photo
Shared publiclyView activity