Shared publicly  - 
 
ستاد یادواره شهدا در فضای مجازی:
داخل ستاد که شدیم، دیدم بسیجی جوانی توی ستاد فرماندهی نشسته.
گفتم: بچه بلند شو برو بیرون. الان اینجا جلسه است.
یکی از کسانی که اونجا بود، سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: این بچه، فرمانده‌ی گردان تخریبه...
شهید حسن باقری
Translate
34
8
mojtaba pourmahmood's profile photoمنتظر گمنام's profile photoYَaْsnٰa .M's profile photo
3 comments
 
عجب شخصیتی داشته شهید حسن باقری ... دست نیافتنی است ...
Translate
 
نقد ها یا بهتر بگم عقده هاتون رو جایی دیگه مطرح بفرمایید شاید جواب داد..
در ضمن مفهوم بچه بسیجی برای شما قابل درک نیست.
یا علی
Translate
Add a comment...