có chăng như trước đây chỉ là 5' đi xe đạp, 10' đi bộ hay giờ là 3' đi xe máy...sao mà xa xôi thế...
Shared publiclyView activity