Profile cover photo
Profile photo
Boom & Navarro Asociados
2 followers
2 followers
About
Posts

WE HERINNEREN U DAT DE BELASTING CAMPAGNE OVER HET UITOEFENINGSJAAR 2015 EIND JUNI BEËINDIGT. MOCHT U PENSIOEN/EN ONTVANGEN UIT HET BUITENLAND, NEEM CONTACT MET ONS OP, WE ZIJN SPECIALISTEN.
Add a comment...

INCOME TAX 2015 ENDS ON THE 30th OF JUNE. SHOULD YOU RECEIVE PENSIONS OR ANY OTHER INCOME FROM ABROAD PLEASE CONTACT US, WE ARE SPECIALISTS.
Add a comment...

LES RECORDAMOS QUE LA CAMPAÑA DE RENTA 2015 FINALIZA EL 30 DE JUNIO. SI RECIBE PENSIONES U OTROS INGRESOS DEL EXTRANJEROS, CONSÚLTENOS, SOMOS ESPECIALISTAS.
Add a comment...

Wanneer is het NIET nodig om een Energielabel aan te vragen?

- Gebouwen en monumenten die officieel beschermd zijn als onderdeel van een gedeclareerde omgeving of vanwege hun bijzondere architectonische of historische waarde.
- Gebouwen of delen van gebouwen die uitsluitend worden gebruikt als plaatsen voor aanbidding en voor religieuze activiteiten.
- Provisionele gebouwen met een verbruiks periode van twee jaar of minder.
- Industriële, militaire en landbouw gebouwen of gedeelten daarvan, mede gericht op workshops, niet-residentiële industriële, militaire en landbouw processen.
- Gebouwen of delen van gebouwen geïsoleerd met een totale bruikbare oppervlakte minder dan 50 m2.
- Gebouwen die aangekocht kunnen worden voor grote renovaties of sloop.
- Gebouwen of delen van bestaande residentiële gebouwen, waarvan het gebruik minder is dan vier maanden per jaar, of gedurende een beperkte periode per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25 procent. In een van deze gevallen zal er een verklaring aan de eigenaar gevraagd worden.
Add a comment...

When it is NOT necessary to apply for the Energy Efficiency Certificate?

- Listed buildings and monuments of historical or artistic value.
- Buildings (or their parts) used exclusively for worship or for religious activities.
- Provisionary buildings (if used for less than two years).
- Industrial premises, buildings used by the army and of those for agricultural use (or portions thereof).
- Buildings (or their parts) isolated, if the total useful surface is below 50 m2.
- Buildings purchased to carry out major renovations or for its demolition.
- Buildings (or their parts) for residential use, if occupied during less than 4 months a year or during a limited period of time per year if the expected energy consumption is below a 25 per cent of the regular yearly use. In this case a statement from the owner will be requested. 
Add a comment...

¿Cuándo NO se tiene que pedir el Certificado de eficiencia energética?

- Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.
- Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas.
- Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
- Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.
- Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
- Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.
- Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.
Add a comment...

In Boom & Navarro Asociados S.L. zullen we € 1.- doneren voor elke cliënt die van onze laborale en fiscale diensten gebruik maakt aan de strijd tegen kanker via KWF Kanker Bestrijding.
Add a comment...

In Boom & Navarro Asociados S.L.  we contribute with 1.-€ by every client that contract with us the full accountancy services to cancer research through KWF Kanker Bestrijding. This action is permanent.
Add a comment...

En Boom & Navarro Asociados S.L. destinarermos 1.-€ por cada cliente que contrate nuestros servicios de asesoría laboral y fiscal a la lucha contra el cáncer, a través de KWF Kanker Bestreding Fonds. Esta acción tendrá una duración indefinida.
Add a comment...

Beste Mijnheer/Mevrouw,
Met betrekking tot onze kerstvakantie, zouden we u willen inlichten dat al onze kantoren dicht zullen zijn vanaf 24/12/2014 tot en met 02/01/2015. Voor verdere toelichting, afspraken en/of noodgevallen kunt u ons bereiken via;  info@boomynavarro.com.
Alvast hele fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded