Profile

Cover photo
Arash Hooshmand
682,776 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...; Dua Jawshan Kabeer is highly recommended. Salaam to Amir-almomenin Ali son of Abi Talib in the worlds.


https://www.youtube.com/watch?v=6caR2fGS6nU
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ و اما بعد؛ گلهایی از گلستان رسول الله (ص): يك ساعت عدالت از يك سال عبادت بهتر است. / وعده مؤمن چون تسليم كردن است. / دانشمندى كه از علم او سود برند از هزار عابد بهتر است. / كسى كه بيمارى را عيادت كند تا وقتى كه باز گردد در راه بهشت قدم ميزند. / عفو خدا از گناهان تو بزرگتر است. / بندگان خويش را به اندازه عقولشان عقوبت كنيد. / عجب دارم از غافلى كه از او غافل نشوند و عجب دارم از آرزومند دنيا كه مرگ در طلب اوست و عجب دارم از آنكه از ته دل بخندد و نداند كه آيا خدا از او خشنود است يا خشمگين. / كسى كه بيمارى را عيادت كند در رحمت فرو ميرود و چون نزد بيمار بنشيند رحمت او را فرو گيرد و كمال عيادت بيمار اينست كه يكى از شما دست بر چهره يا دست او نهد و از او پرسد حالش چطور است و كمال درود گفتن شما ميان خودتان دست دادنست. / از آنكه ترا عيادت نمى كند عيادت كن و بآن كس كه هديه بتو نميدهد هديه بده. / عذاب اين امت را بدست خودشان در دنيايشان نهاده اند. / سركشى طفل در دوران كودكى مايه فزونى عقل او در بزرگى است. / هر چه خواهى بمان كه خواهى مرد، هر كه را خواهى دوست بدار كه از او جدا خواهى شد و هر چه خواهى انجام بده كه سزاى آن را خواهى ديد. / نسبت بزنان مردم عفت كنيد تا زنانتان عفيف بمانند با پدران خويش نيكى كنيد تا فرزندانتان با شما نيكى كنند هر كس برادرش بعذر خواهى پيش وى آيد بايد عذر وى را حق باشد يا باطل بپذيرد و اگر نپذيرد بر سر حوض بنزد من نيايد. / نشان محبت خدا علاقه به ذكر خداست و نشان دشمنى خدا بيعلاقگى بذكر خداى عز و جل است. / علمى كه سود ندهد چون گنجى است كه از آن خرج نكنند و هر چيزى زكاتى دارد و زكات تن روزه داشتن است.
 ·  Translate
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ و اما بعد؛ گلهایی از گلستان رسول الله (ص): خوشا آنان كه زودتر از همه بسايه خدا روند: آنها كه چون حق را یابند آنرا بپذيرند. آنها كه براى مردم همان حكم كنند كه براى خويش كنند. / خوشا آنكه سبكسرى نكند و فزونى را ببخشد و بعدالت عمل كند. / جستن علم بر هر مرد و زن مسلمان واجبست. / ساعتى علم جستن بهتر از نمازگزارى يك شب است و روزى علم جستن بهتر از سه ماه روزه دارى است. / جستن علم بر هر مسلمانى واجب است و آنكه علم را پيش نااهلان نهد چنانست كه گوهر و مرواريد و طلا به گرازان آويزد. / پاكيزگى غذا، غذا و دين و روزى را فزون ميكند. / خوشا آنكه بدون منقصت تواضع كند و بدون مسكنت خويشتن را خوار دارد و از مالى كه بدون معصيت فراهم آورده انفاق كند و با اهل دانش و خرد بياميزد و بر اهل ذلت و مسكنت رحمت آرد. خوشا آنكه خويشتن را خوار دارد و كسب وى پاكيزه باشد و باطنش نيكو باشد و ظاهرش گرامى باشد و شر خويش را از مردم دور كند. خوشا آنكه بعلم خويش عمل كند و فزونى مال خويش انفاق كند و فزونى گفتار خويش نگه دارد. / خوشا آنكه باسلام هدايت شود و معيشت او بحد كفاف باشد و قناعت كند. / خوشا آنكه اختيار زبان خويش دارد و بر گناه خويش بگريد. / طمع حكمت از دل دانشوران ببرد. / طبيب حقيقى خداست شايد چيزهائى براى تو مناسب است كه براى غير تو نامناسب است. / ستم مايه تاريكى روز قيامتست. / ظلم سه قسم است، ظلمى هست كه خدايش نمى آمرزد و ظلمى هست كه مى آمرزدش و ظلمى هست كه از آن نميگذرد اما ظلمى كه خدا نمى آمرزد شركست خدا گويد: «حقا كه شرك ظلمى بزرگ است» و اما ظلمى كه خدا مى آمرزد ستم بندگان بخودشان ميان خود و پروردگارشان است اما ظلمى كه خدا از آن نميگذرد ظلم بندگان بيكديگر است.
 ·  Translate
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ رسول الله (ص): "ستم گران و يارانشان در جهنمند". پلیس آگاهی و شکنجه و قتل! روزی میلیون ها نفر به کما می روند و می میرند و لابد اجل این جوان آبادانی هم اتفاقا وقتی به مهمانی قوه قضاییه و پلیس آگاهی دعوت شده رخ داده چه بی انصاف هایی هستند این مردم!! هنوز فراموش نکرده ایم ۷ سال پیش که تعداد زیادی از جوانان بسیجی به طور اتفاقی یکی یکی یا گروهی در خیابان های کشور به ویژه تهران می مردند و دشمن نظام را به قتل عمد آنها متهم کرد در حالی که پس از تشکیل دادگاه های صالح قوه قضاییه هم هیچ یک از ضاربان بسیجی و پلیس محکوم به قاتل عمد نشدند! ...


http://kaleme.com/1395/03/27/klm-244830/
 ·  Translate
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...; Rest in peace Jo Cox, the mother of not only your two children, but also the mother of Syrian orphans. We are proud that people like you are our friends and also that people like Donald Trump are our enemies. May Allaah Bless your soul.


https://www.youtube.com/watch?v=-nL6CWTV9Oc
1
Arash Hooshmand's profile photo
 
...; and she, admirably and appreciably, seriously tried to fulfill her promises after she was elected. For example: https://www.youtube.com/watch?v=u3OQRnJ1zrQ

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ شهیدان حرم یا سقط شدگان خرم؟ کلا از دوستان گوگل پلاسم راضی ام که عکس های جنایتکاران جنگی هموطن که در سوریه سقط شده اند را برایمان نمی فرستند. خداوند هر چه زودتر مردم سوریه را از اشغالگران و جنایتکاران از هر سویی که هستند نجات دهد و با سرنگونی بشار اسد کشوری آزاد و آرام بدون شر هر دیکتاتوری را به آنان باز گرداند ان شاء الله. مردم سوریه ثابت کرده اند که مردمی آزاده و پایدار و بزرگوار و با غیرت و لایق آزادی اند! مرگ بر کشندگان آنان و ویران کنندگان سرزمینشان!
 ·  Translate
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ و اما بعد؛ گلهایی از گلستان رسول الله (ص): علم و مال هر عيبى را بپوشاند و جهل و فقر هر عيبى را نمايان كند. / منع علم روا نيست. / چشم بد حق است. شيطان و حسد بنى آدم آن را پديد مى آورد. اگر چيزى از تقدير پيشى ميگرفت چشم بد بود. / دو چيز عجيب است: سخن حكمت آميز از سفيه، آن را بپذيريد و سخن بد از خردمند، آن را ببخشيد. / شستن ظرفها و پاكيزگى حياط مايه غناست. / دو مستى شما را خواهد گرفت مستى عيشدوستى و علاقه بنادانى در آن هنگام امر بمعروف و نهى از منكر نكنند. / ران خويش بپوش كه ران مرد عورت است. / مردى كه شاخه تيغى از راه بردارد خدا گناهان كهنه و تازه او را بيامرزد. / زن روسبى اى آمرزيده شد كه بر سگى گذشت كه بر لب چاهى از تشنگى نزديك بمرگ بود، كفش خويش بكند و بسر پوش خويش بست و براى سگ آب بر آورد، و براى همين آمرزيده شد. / صبح و شب در كار تعليم علم بسر بردن نزد خدا از جهاد بهتر است. / خشم از شيطان است و شيطان از آتش است و آب آتش را خاموش ميكند، وقتى يكيتان خشمگين شود غسل كند. / كينه و حسد اعمال خوب را ميخورد چنان كه آتش هيزم را ميخورد. / گوسفند مايه بركت است. / غيرتمندى از ايمانست و بى بندوبارى از نفاق. / چهار چيز آدميزاد: صورت و سيرت و روزى و مرگ وى از پيش معين است.
 ·  Translate
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ و اما بعد؛ گلهایی از گلستان رسول الله (ص): هر كسى آنچه را گرفته بعهده دارد تا آن را ادا كند. / تعليم دهيد و سهل گيريد و سخت مگيريد گشاده روئى كنيد و خشونت مكنيد و چون يكى از شما خشمگين شود خاموش ماند. / فرزندان خويش را تير اندازى آموزيد كه سر شكستگى دشمن است. / وقتى يكيتان از برادر خويش چيزى ديد كه جالب نظر بود براى او بركت بخواهد. / علمى كه ظاهر نكنند چون گنجى است كه از آن خرج نكنند. / فرزندان خود را شنا و تيراندازى آموزيد و چرخ نخ ريسى براى زن مؤمن در خانه اش چه سرگرمى خوبيست، وقتى پدر و مادرت ترا خواندند اجابت مادر كن. / علم جوئيد كه علم يار مؤمن است و بردبارى وزير اوست و عقل دليل اوست و عمل سرپرست اوست و ملايمت پدر اوست و مدارا برادر اوست و صبر امير سپاهيان اوست. / در معامله نخستين عرضه را به پذير كه سود با تساهل قرينست. / از ترس خدا غافل مباش كه سر چشمه نيكيهاست. / از ترس خدا غافل مباش و خدا را نزد هر سنگ و درخت ياد كن و اگر بدى كردى بهنگام آن توبه اى كن نهان بنهان و آشكار به آشكار. / نيكخوئى كن كه از مردم هر كه نكوخوى تر دينش نكوتر. / نيكخوئى كن و خموشى طولانى گزين، قسم بخدائى كه جان من بدست اوست خلايق زينتى مانند آن ندارند. / سخن نيك گوى و غذا بكسان ده / ملايمت كن و از خشونت و ناسزا بپرهيز. / تواضع كنيد كه تواضع در دل است و مسلمان نبايد مسلمان را آزار كند. / تير اندازى كنيد كه از بهترين كوششهاى شماست. / مويز خوريد كه صفرا را غليظ كند و بلغم را ببرد و عصب را قوى كند و كند ذهنى را ببرد و خلق را نيكو كند و جان را پاك دارد و غم را ببرد. / مسواك كنيد كه مسواك خوب چيزيست لثه را محكم كند و بوى دهان ببرد و معده را بصلاح آورد و درجات بهشت بيفزايد و پروردگار را خشنود كند و شيطان را بخشم آرد.
 ·  Translate
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...; You can find behind the names of many people through this interesting website:

http://www.behindthename.com/name/ali-1
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...; Now that it is clear the British terrorist has had nationalist roots, it is the time to emphasize the world needs a Universal Just Flexible Government, & it cannot be based on the corrupted alleged UN in which the most criminal regimes such as Saudi & Israeli ...s have leading positions and other criminals are all safe at least. The start of the New World Governance can be through World Well-known Institutions with a clear resume which have sincerely served humanity and have absolutely avoided any type of support to any type of corruption or disputed topics including the homosexuality which is considered by billions of people a nasty sin and crime.


http://www.bbc.com/news/uk-politics-36558302
Jo Cox made a big impression during her brief time in Parliament - we look back at her time as an MP in her own words.
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ دوستان و شرکای جمهوری اسلامی که آنها را بر اروپا و آمریکا ترجیح می دهد را بشناسیم که طبق عقل و احادیث هر کس را از دوستانش می توان شناخت. برای این منظور از شما دعوت می شود روز سه شنبه با مسافرت به شهر یولین در فستیوال سالانه گوشت سگ شرکت فرموده از طعم انواع و اقسام سگ ها بچشید! ضمنا نیت سفر ۱۰ روزه برای روزه هم نکنید چون دولت محترم چین روزه را ممنوع کرده و رسما به جان کسانی می افتد که در ماه رمضان روزه می گیرند.


https://inews.co.uk/essentials/news/world/chinas-dog-meat-festival-need-know/
 ·  Translate
On Tuesday, crowds will gather in the Chinese city of Yulin for the annual Lychee and Dog Meat Festival. Over ten days, revellers will eat some 10,000 pooches (and a good deal of fruit) – unless an 11 million-strong petition to ban the festival succeeds… Q. What’s this festival all about? A. Since 2010, it …
1

Arash Hooshmand

Shared publicly  - 
 
...؛ از فرمایشات امام حسن بن علی (ع): از دست رفتن حاجت بهتر است که از نااهل خواسته شود، و بدتر از مصیبت بدخویی است. و مردی به وی گفت: من از مرگ می ترسم. گفت: آن بدان است که مالت را عقب گذاشته ای و اگر آن را پیش فرستاده بودی، تو را شادمان می ساخت که بان برسی. و حسن بن علی (ع) پسران خود و پسران برادر خود را فراخواند پس گفت: ای پسرانم و ای پسران برادرم، شما کودکان قومی هستید و نزدیک است که بزرگان قومی دیگر باشید پس علم را فراگیرید و هر کس از شما نمی تواند آن را روایت کند یا حفظ نماید، آن را بنویسد و در خانه اش قرار دهد. و معاویه گفت: هیچکس نزد من سخن نگفت که هنگام سخن گفتن سکوت نکردن او را بیشتر دوست داشته باشم از حسن بن علی و هرگز کلمه تندی را از او نشنیدم مگر یکبار که میان حسن بن علی و عمرو بن عثمان بن عفان درباره زمینی نزاعی بود، و حسن بن علی پیشنهادی کرد که عمرو آن را نپسندید، پس حسن گفت: برای او نزد ما نیست مگر آنچه بینی او را بخاک مالد. این تندترین سخنی است که هرگز از او شنیدم. و روزی معاویه باو گفت: در پادشاهی ما چه بر ما واجب است؟ گفت: همانچه سلیمان بن داود گفت. معاویه گفت: سلیمان بن داود چه گفت؟ گفت: به بعضی اصحاب خود گفت: آیا می دانی بر پادشاه در کشورش چه واجب است، و آنچه هر گاه واجب آن را انجام دهد باو زیانی ندارد، چیست؟ هر گاه پنهان و آشکار از خدا بترسد، و در خشم و خشنودی عدالت کند، و در ناداری و توانگری میانه روی نماید و مالها را بزور نگیرد و آنها را باسراف و افراط نخورد، هر بهره ای که از دنیایش می برد هرگاه بدان خصال آراسته باشد، زیانی باو نمی رساند. و حسن (ع) گفت: هرگاه کسی از پیامبر خدا حاجتی می خواست، او را بازنمی گرداند مگر با روا کردن آن یا هم با گفتاری نیک. روزی امام حسن گذارش به داستانسرایی (بخوانید یکی از اولین آخوند های اسلام) افتاد که بر در مسجد پیامبر خدا قصه می گفت. پس امام حسن گفت: تو چکاره ای؟ گفت: ای پسر پیامبر خدا من قصه گویم. گفت: دروغ گفتی: قصه گو محمد است ، خدای عز و جل گفته است: فاقصص القصص، پس داستان را بخوان. گفت: پس من پند دهنده ام. گفت دروغ گفتی: پند دهنده محمد است، خدای عز و جل گفته است: فذکر انما انت مذکر، پند می ده که تو فقط پند دهنده ای. گفت: پس من چه کاره ام؟ گفت: مردی پرمدعا.
 ·  Translate
4
Ami Sep's profile photoArash Hooshmand's profile photo
2 comments
 

تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه ۱۵۷
 ·  Translate
Collections Arash is following
Work
Occupation
Some consulting, and studying, studying and studying (Engineering, IT, Medicine, Languages, Physics, Chemistry, Biology, Bioinformatics, Law, Economics, Business, Political Sciences, ..., ...)
Links
Story
Introduction
...;
 
I want to become Imam Jafar Sadiq : )

Explanation to those who did not get what I mean: I'd like to be similar to those great multimath who knew a lot of different branches of science of their age e.g. Ali, Jafar Sadiq, Avicenna and so forth. It is never possible to learn everything, but it is possible to optimize the use of lifetime, Universities and other structures are not optimized and cannot offer the best suggestions at all.
Bragging rights
Survived people :-))
Basic Information
Gender
Male
Birthday
October 22