Profile cover photo
Profile photo
Informační systém Signys
About
Posts

Post has attachment
GDPR v IS Signys k 10.5.2018

Nové moduly s ohledem na GDPR v IS Signys

Do našeho systému jsou zapracovávány nové moduly s ohledem na GDPR (dostupné přes hlavní menu – Ostatní).

GDPR – evidence souhlasů
Jedná se o samostatnou evidenci pro GDPR souhlasy, kdy se daný souhlas přímo napojí na kartu partnera. Umožňuje i připojit dokument – např. email v podobě PDF, kterým obchodní partner vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

GDPR – evidence požadavků
Každý požadavek partnera související s GDPR je možné v této evidenci zaznamenávat – požadavek na zaslání údajů, které jsou o něm zpracovávány, požadavek na aktualizaci, požadavek na smazání apod.

GDPR – evidence incidentů
Slouží k evidenci incidentů v rámci sledování GDPR – že došlo k nějakému zneužití dat za strany uživatelů, že daný partner rozporoval údaje sledované v rámci jeho karty v adresáři apod.

Více ke GDPR v IS Signys - https://www.signys.cz/signys-gdpr

Post has attachment
Od středy 25.4.2018 bude uvolněna nová oficiální verze IS Signys 7.0 B1498.
Pro poskytnutí aktuální verze kontaktuje oddělení technické podpory.

Seznam všech novinek od poslední (říjnové) verze - http://www.signys.cz/FILES/signys_novinky.pdf

Veřejná školení květen 2018

Na květen jsou vypsána tato veřejná školení:

10.5.2018
Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),

11.5.2018
Tvorba tiskových sestav – Fastreport (9.00 – 13.00),

15.5.2018
Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),

16.5.2018
Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),

17.5.2018
Tvorba tiskových sestav – Fastreport (9.00 – 13.00).

Poplatek za školení novinek je symbolických 200 Kč za účastníka. Poplatek za návrhář tiskových sestav je 1.500 Kč, v případě více uživatelů z jedné společnosti je cena 1.000 Kč / uživatele.

Vaše přihlášky zasílejte opět na hotline@signys.cz.

Vybrané novinky k 1.3.2018

- nový modul - Hromadná tvorba pohledávek
- zavedení náhledového okna v seznamu partnerů na nedodané položky objednávek vydaných
- zavedení náhledového okna na stavy skladů v seznamu skladových karet, ceníku, pořizování nabídky, objednávky
- zavedení seznamu stavů na podskladech dané položky při tvorbě nabídky, objednávky vydané, přijaté
- možnost zadávání min a max stavů na podskladech
- možnost vyloučit prodejky placené kartou z EET
- on-line dokumentace k IS Signys přístupná přímo ze systému
- spuštění aplikace pro on-line správu systému (TeamViewer) přímo z menu systému

1.3.2018 PPL myAPI

Nový modul pro přímé odesílání dat přepravci - balíky, palety - pomocí rozhraní api

1.3.2018 Hromadná rezervace položek objednávek

Nový modul systému pro hromadné zarezervování položek zboží po příjmu. Rezervace lze spouštět přes všechny objednávky, pouze položky objednávky daného partnera nebo pouze danou objednávku. Hromadná rezervace probíhá podle data pořízení položky objednávky.

Post has attachment
10.1.2018 Nový produkt - Signys BI

Signys® BI (Business Intelligence) je nadstavba informačního systému Signys, která umožňuje uživateli vyhodnocovat aktuální data jeho firemního systému a dává okamžitý náhled na stav firmy bez nutnosti práce přímo s informačním systémem Signys. Přístup do Signys BI je možný přes internetový prohlížeč z jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu. Uživatel nahlíží na svá data on-line – veškeré analýzy, reportingy, seznamy, doklady jsou aktuální.

Více na http://www.signys.cz/business-intelligence
Signys BI
Signys BI
signys.cz

27.11.2017 Novinky v IS Signys

Rozšířená možnost tvorby dokumentů

Nový modul umožňuje automatické kopírování souboru na předem dané úložiště. Do Signysu lze vytvářet vazby na dokumenty vložením souboru, který není uložen na serveru ve složce Dokumenty, ale např. na vlastní stanici. Signys si soubor následně automaticky do předem stanoveného úložiště zkopíruje. Možnost nastavení metody pro automatické vytváření podsložek dokumentů, do kterých se soubor kopíruje.

Modul Evidence zařízení

Zaveden nový modul „Evidence zařízení“. Modul je určen pro evidenci a správu zařízení, která jsou pravidelně servisována a je potřeba k nim vést detailní evidenci termínů kontrol, servisních protokolů, provedených činností atd. Provázání do servisního modulu.

Skladová dostupnost položek se sadami

Možnost zavedení nadstavby pro dopočítávání disponibilního stavu skladu u položek, které obsahují sady. Pokud při vyskladňování položky jsou používány i sady, je možné na skladové kartě zavést rozšiřující informační údaj o disponibilní kapacitě skladových zásob této položky vzhledem ke skladovým zásobám sad.

Nová aktualizace IS Signys verze 6.0 - build 1463

V případě požadavku o aktualizaci kontaktujte prosím naše oddělení technické podpory IS Signys (uživatelé s platnou servisní smlouvou) nebo obchodní oddělení.

Vybrané novinky:
- rychlé hledání v katalozích
- rozšíření vyhledávání o fulltext
- zrychlené vracení zboží v terminálu na základě prodejky
- odložení prodejky
- barevné odlišení dokladů v seznamech
- selektivní vracení zboží při tvorbě vratek
- vylepšená práce s účetními výkazy
- odesílání kopií e-mailů přes SMTP server

Veřejná školení IS Signys
Na říjen vyhlašujeme tato veřejná školení:

10.10.2017
9.00 - 12.00 Novinky, zkvalitnění práce s IS Signys,
13.00 - 16.00 Analýzy v IS Signys,

11.10.2017
9.00 - 13.00 Tvorba tiskových sestav - Fastreport,

12.10.2017
9.00 - 12.00 Novinky, zkvalitnění práce s IS Signys,
13.00 - 16.00 Analýzy v IS Signys,

17.10.2017
9.00 - 13.00 Tvorba tiskových sestav - Fastreport,

18.10.2017
9.00 - 12.00 Novinky, zkvalitnění práce s IS Signys,
13.00 - 16.00 Analýzy v IS Signys,

19.10.2017
9.00 - 12.00 Novinky, zkvalitnění práce s IS Signys,
13.00 - 16.00 Analýzy v IS Signys,
Wait while more posts are being loaded