Profile cover photo
Profile photo
Informační systém Signys
About
Posts

1.10.2018 - Novinky v analýzách Signys BI

- možnost filtrace údajů v jednotlivých analýzách (např. období, sortiment, partneři, střediska, uživatel… )
- možnost uživatelské lokalizace přímo z aplikace – tzn. uživatel si může nastavit popisy menu, reporty a sloupce reportů podle svých potřeb či v jiném jazyce

1.10.2018 - Novinky v IS Signys

- Optimalizace rychlosti otevírání dokladů (faktury vydané, nabídky, dodací listy vydané, objednávky, ceník, adresář, sklad)
- Ceníková karta – rozšíření o dostupnost v počtu dní
- Rychlá tvorba pokladního dokladu z dodacího listu vydaného
- Přenos položek na objednávku vydanou – ikona o podlimitním množství u každé položky
- Skladová karta rozšířena o údaj „Objednáno na e-shopu“ pro účely určení disponibilního množství pro e-shop
- Zabudována kontrola partnera přes systém Credit Check
- Zabudováno uživatelské generování prioritních dokumentů pro e-shop přímo v modulu Ceník
- Nový modul „Google mapy“ – zobrazování partnerů na mapách, plánování tras i z více bodů (optimalizace tras), naplnění adres souřadnicemi…
- Analýza objednávek u dodavatelů rozšířena o údaje o skladové zásobě, rezervacích, zboží na cestě
- Nad skladovou kartou lze zobrazit seznam výrobních příkazů, kam materiál / karta vstupuje
- Zavedení modulu „Hromadné kalkulace“ – předvýrobní kalkulace pro vybraný seznam položek
- Zaveden nový přepravce – Dachser
- Přepravce DPD – zprovoznění služby „Výměnné zásilky“
- Dostupná tisková sestava ve FR pro tisk štítků na A4 s počty prázdných těl

Nová verze IS Signys

Od pondělí 1.10.2018 bude uvolněna nová oficiální verze IS Signys.

Veřejná školení říjen

Na říjen jsou vypsána tato veřejná školení:

- 3.10.2018 – Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),
- 4.10.2018 – Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),
- 5.10.2018 – Tvorba tiskových sestav – Fastreport (9.00 – 13.00),

- 9.10.2018 – Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),
- 10.10.2018 – Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),
- 12.10.2018 – Tvorba tiskových sestav – Fastreport (9.00 – 13.00).

V případě zájmu o školení posílejte, prosím, Vaši poptávku na naši adresu: hotline@signys.cz.

Výměna SSL certifikátu na příjmové straně EET

Od 10.9.2018 dojde k výměně SSL certifikátu na straně příjemce EET. Jedná se certifikát pro komunikaci mezi pokladnou a webem daňové správy. Nejedná se o certifikát, který správa vydala na základě registrace a který se používá v IS Signys, tudíž z pohledu IS Signys není potřeba žádná změna. Komunikační certifikát je záležitost OS Windows a pro správné fungování je nutné mít aktuální verze OS Windows. Upozornění, které uživatelé obdrží od mfčr, se týká hlavně specifických pokladních zařízení, která mají svůj vlastní systém (zařízení od mobilních operátorů, elektronické pokladní zařízení apod.).

Nový modul - Google mapy

Do systému Signys jsou zaintegrovány Google mapy. Partnera či skupinu partnerů je možné zobrazovat přímo v google mapách včetně obratů partnerů, provádět vykreslení obratů do map za jednotlivé regiony či využívat adresy partnera pro vykreslení trasy a navigaci.

Post has attachment
GDPR v IS Signys k 10.5.2018

Nové moduly s ohledem na GDPR v IS Signys

Do našeho systému jsou zapracovávány nové moduly s ohledem na GDPR (dostupné přes hlavní menu – Ostatní).

GDPR – evidence souhlasů
Jedná se o samostatnou evidenci pro GDPR souhlasy, kdy se daný souhlas přímo napojí na kartu partnera. Umožňuje i připojit dokument – např. email v podobě PDF, kterým obchodní partner vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

GDPR – evidence požadavků
Každý požadavek partnera související s GDPR je možné v této evidenci zaznamenávat – požadavek na zaslání údajů, které jsou o něm zpracovávány, požadavek na aktualizaci, požadavek na smazání apod.

GDPR – evidence incidentů
Slouží k evidenci incidentů v rámci sledování GDPR – že došlo k nějakému zneužití dat za strany uživatelů, že daný partner rozporoval údaje sledované v rámci jeho karty v adresáři apod.

Více ke GDPR v IS Signys - https://www.signys.cz/signys-gdpr

Post has attachment
Od středy 25.4.2018 bude uvolněna nová oficiální verze IS Signys 7.0 B1498.
Pro poskytnutí aktuální verze kontaktuje oddělení technické podpory.

Seznam všech novinek od poslední (říjnové) verze - http://www.signys.cz/FILES/signys_novinky.pdf

Veřejná školení květen 2018

Na květen jsou vypsána tato veřejná školení:

10.5.2018
Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),

11.5.2018
Tvorba tiskových sestav – Fastreport (9.00 – 13.00),

15.5.2018
Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),

16.5.2018
Novinky v IS Signys (dva termíny, 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00),

17.5.2018
Tvorba tiskových sestav – Fastreport (9.00 – 13.00).

Poplatek za školení novinek je symbolických 200 Kč za účastníka. Poplatek za návrhář tiskových sestav je 1.500 Kč, v případě více uživatelů z jedné společnosti je cena 1.000 Kč / uživatele.

Vaše přihlášky zasílejte opět na hotline@signys.cz.

Vybrané novinky k 1.3.2018

- nový modul - Hromadná tvorba pohledávek
- zavedení náhledového okna v seznamu partnerů na nedodané položky objednávek vydaných
- zavedení náhledového okna na stavy skladů v seznamu skladových karet, ceníku, pořizování nabídky, objednávky
- zavedení seznamu stavů na podskladech dané položky při tvorbě nabídky, objednávky vydané, přijaté
- možnost zadávání min a max stavů na podskladech
- možnost vyloučit prodejky placené kartou z EET
- on-line dokumentace k IS Signys přístupná přímo ze systému
- spuštění aplikace pro on-line správu systému (TeamViewer) přímo z menu systému
Wait while more posts are being loaded