Profile cover photo
Profile photo
Erik Nicolaisen Høy
301 followers -
Librarian. Adult Educator. Blogger. Hiker. Grandad
Librarian. Adult Educator. Blogger. Hiker. Grandad

301 followers
About
Posts

Post has attachment
Om den i Addressavisen averterede Rumfordske Suppe paa Spisekvarterer.
Vi har allerede tre spiseværter som i de offentlige blade har kendtgjort at hos  dem fås af den Rumfordske suppe portionsvis. Af disse var hr. Gunselnik i Larsbjørnsstræde nr. 104 den første. Begærlig efter at vide om denne suppe af ham også tillavedes såle...
Add a comment...

Post has attachment
Gjentagen Erindring om Afviserne ved Pomperne paa nye Amagertorv.
Da de lange mørke aftener nu er forhånden, synes det passende at gentage den erindring der blev gjort i forrige år i dette blad om de uden nogen tænkelig nytte, men til mulige skader og ulykker stående afvisere om vandpumperne på ny Amagertorv. Ved den pump...
Add a comment...

Post has attachment
Om Brandraabningen i Onsdags Aftes.
Den aften blev hele byen på en ubehagelig måde skrålet op af vægterne uden at man af disse kunne få at vide hvor ildebranden var, da de alle sagde de selv ikke vidste det. Da en sådan uvished er utålelig, så blev følgen at hvad der endnu var oppe, løb ud fo...
Add a comment...

Post has attachment
Til Udgiveren i Anledning af Nikolajkirkegaard.
Da man ser af Deres blad at kommissionen på hvis forestilling Vajsenhustomten blev foretrukket Nikolaj Kirkegård til byggeplads for rådhuset, har haft til en af sine grunde at ligene ikke kunne optages uden  ulejlighed for omboerne, så underrettes herved at...
Add a comment...

Post has attachment
Om den Rumfordske Suppe.
I Paris og flere steder kan de fattige på dertil indrettede offentlige spisekvarterer få Rumfordsk suppe for deres skilling. Burde man ikke det så armodsfulde København med større føje, åbne de mange trængende adgang til dette så sunde og fødende næringsmid...
Add a comment...

Post has attachment
Fynsk Smør og holsteensk Smør.
At godt holstensk smør er bedre end dårligt fynsk smør, vil ingen nægte. Og dårligt fynsk smør har man før ofte truffet fordi fynboerne ikke var nøjagtige nok i at sortere det. Men efterhånden lærer de det og det vil engang blive almindelig kendt at det god...
Add a comment...

Post has attachment
Om Dyrtiden.
I nr. 36 af de i Altona læsende lister over de varer om ankommer i Hamborg, læses at skipper Jessen fra Aalborg har bragt 200 tønder havre derhen. Formodentlig vil fra Aalborg toldsted godtgøres at dette kvantum lovligt var tilladt at blive udført. Videre v...
Add a comment...

Post has attachment
Om Dyrtiden i Kjøbenhavn.
Et bevis på vores regerings forsorg for de mange der lider ved den nuværende dyrtid, er følgende (taget af Kollegialtidender): Under 24. d.M. har Hs. Majestæt allernaadigst tilladt Bagerne i Kjøbenhavn indtil videre, foruden de sædvanlige og i Laugs-artikle...
Add a comment...

Post has attachment
Forslag til bedre Fisk og bedre Fiskekøb i København.
Indbyggerne i Skagen fanger dagligt en stor mængde fisk som de af mangel på øjeblikkelig afsætning, tørrer og udbringer i hele skibsladninger. Fra Fladstrand, Sæby og hele egnen fiskes også betydeligt. Dersom nu et eller to dertil byggede fartøjer eller kva...
Add a comment...

Post has attachment
Om Diligenserne.
Meget har været udspredt mod diligencerne som det sædvanlig sker mod alt nyt og bedre. Dette rygte har nu endelig måttet vige for erfaring. Det må tilstås at diligencerne støder mindre end de sædvanlige rullevogne, foruden at de yder læ og tørre. Imidlertid...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded