Profile

Cover photo
Yan “K.D” Yanny
15 followers|201,388 views
About
People
Have them in circles
15 people
kim minh do's profile photo
Duy Hiệp Nguyễn's profile photo
Dinh Luyen Quach's profile photo
Thuy Hung's profile photo
Trần Đức Tuấn's profile photo
Võ Đức Hiền's profile photo
Hoai Ngo's profile photo
tung phan's profile photo
tuyết trắng pham's profile photo
Story
Tagline
Sống như mình muốn! Yêu như mình đáng được yêu!