Profile

Cover photo
Yan “K.D” Yanny
15 followers|214,889 views
About
People
Have them in circles
15 people
Hoai Ngo's profile photo
ĐẶNG CƯỜNG's profile photo
Võ Đức Hiền's profile photo
Trang Thao's profile photo
Thuy Hung's profile photo
Duy Hiệp Nguyễn's profile photo
Trúc Minh Phạm's profile photo
Trần Đức Tuấn's profile photo
nguyen tung's profile photo
Story
Tagline
Sống như mình muốn! Yêu như mình đáng được yêu!