125 ഗണിത ചോദ്യങ്ങള്‍- Mathematics Worksheets
ഈ വര്‍ഷത്തെ SSLC പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ കണക്കില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പരിശീലനത്തിനുതകുന്ന ഒരു ഗണിത വര്‍ക്ക്ഷീറ്റാണിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കല്ലിങ്കല്‍പ്പാടം ഗവ ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ ഗോപീകൃഷ്‌ണന്‍ മാഷ് തയ്യാറാക്കിയ ഈ വര്‍ക്ക്ഷീറ...
Shared publicly