Profile cover photo
Profile photo
นายวิสุทธิ์ น้อยเชียงคูณ กศน.ตําบลจําปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
6 followers
6 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นางสาวอรพรรณ อินทร์นัฎ ผอ.กศน.อำเภอบ้านผือ
มอบหมายให้บุคลากร จัดทำโรงทานข้าวจี่ ของ กศน.อำเภอบ้านผือ เพื่อให้บริการประชาชนชาวอำเภอบ้านผือ ที่เดินทางมารับ สิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ห้องประชุมบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
20/11/60
7 Photos - View album

Post has attachment
วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน"ติวเข้ม...เติมเต็มความรู้"
สำหรับนักศึกษา กศน.ตำบลโนนทอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
PhotoPhotoPhotoPhoto
19/11/60
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นางสาวอรพร อินทรนัฎ ผอ.กศน.อำเภอบ้านผือ นำบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรม ๕ ส. อาคารสำนักงานเพื่อให้เอกสารเป็นระเบียบ บรรยากาศน่าอยู่และผู้รับบริการประทับใจ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
18/11/60
5 Photos - View album

Post has attachment
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นางสาวอรพร อินทรนัฎ ผอ.กศน.อำเภอบ้านผือ นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายในงานประจำปี ศาลเจ้าปู่ย่า อำเภอบ้านผือ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายณัฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านผือพิทยาภูมิ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
18/11/60
6 Photos - View album

Post has attachment
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นางสาวอรพร อินทรนัฎ ผอ.กศน.อำเภอบ้านผือ
นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์จรี ผอ.สำนักงาน
กศน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน เพื่อมอบแนวทาง
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ณ ห้องประชุมผู้วันชัยนี้สาธารณะภัย เขต ๑๔
อ.เมือง จ.อุดรธานี
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
16/11/60
7 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
13 พฤศจิกายน 2560
ร่วมต้อนรับ ผอ.อรพร อินทรนัฎ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผอ.กศน.อำเภอบ้านผือ และประชุมรับทราบแนวทาง
การปฏิบัติในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอบ้านผือ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14/11/60
7 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
12 พฤศจิกายน 2560
พบกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
สอนเสริมติวเข้มรายวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น
และ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนทอง
PhotoPhotoPhoto
14/11/60
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
8-9 พฤศจิกายน 2560
กศน.ตำบลโนนทอง จัดกิจกรรมการพบกลุ่ม
นักศึกษา ระดับ ม.ต้น / ม.ปลาย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย
PhotoPhotoPhoto
14/11/60
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
1-2 พฤศจิกายน 2560
กศน.ตำบลโนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาเก่า/ใหม่
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เพื่อให้ทราบแนวทาง
กฎระเบียบและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ณ กศน.ตำบลโนนทอง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
14/11/60
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หนองน้ำสาธารณหน้าคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
Photo
Photo
6/11/60
2 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded