Profile cover photo
Profile photo
Baza Dokumentów Papieskich
2 followers -
Baza Dokumentów Papieskich – projekt redakcji Xportal.pl – została stworzona, aby ułatwić wiernym dostęp do dokumentów Kościoła Świętego, które (mimo swojej doniosłości) nie są już niestety publikowane. Postanowiliśmy rozwinąć formułę Bazy. W jej nowej odsłonie, poza wcześniej publikowanymi dokumentami, czytelnicy będą mogli zapoznać się z aktualnymi wypowiedziami Stolicy Świętej. Dodatkowo, na stronie będą pojawiały się również aktualności z życia Kościoła i teksty dotyczące religii, przybliżające historię Kościoła, żywoty świętych, homilie wielkich duszpasterzy. Mamy nadzieję, że ta nowa formuła Bazy przyczyni się do rozpropagowania nauki Kościoła, która w dzisiejszych czasach jest zagłuszana lub trywializowana przez wrogie Kościołowi siły – liberalne media i liberalnych polityków. Prosimy o modlitwę w intencji powodzenia naszej inicjatywy!
Baza Dokumentów Papieskich – projekt redakcji Xportal.pl – została stworzona, aby ułatwić wiernym dostęp do dokumentów Kościoła Świętego, które (mimo swojej doniosłości) nie są już niestety publikowane. Postanowiliśmy rozwinąć formułę Bazy. W jej nowej odsłonie, poza wcześniej publikowanymi dokumentami, czytelnicy będą mogli zapoznać się z aktualnymi wypowiedziami Stolicy Świętej. Dodatkowo, na stronie będą pojawiały się również aktualności z życia Kościoła i teksty dotyczące religii, przybliżające historię Kościoła, żywoty świętych, homilie wielkich duszpasterzy. Mamy nadzieję, że ta nowa formuła Bazy przyczyni się do rozpropagowania nauki Kościoła, która w dzisiejszych czasach jest zagłuszana lub trywializowana przez wrogie Kościołowi siły – liberalne media i liberalnych polityków. Prosimy o modlitwę w intencji powodzenia naszej inicjatywy!

2 followers
About
Posts

Post has attachment
"Prezentujemy stanowisko Patriarchów Antiochii ws. bandyckiej agresji Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich sojuszników na Syrię."

Prezentujemy stanowisko Patriarchów Antiochii ws. bandyckiej agresji Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich sojuszników na Syrię. Komunikat wydany przez Patriarchaty Antiochii i Całego Wschodu dla prawosławnych greckich i syryjskich oraz dla katolików…
Add a comment...

Post has attachment
"Nie jest łatwo mówić o buddyzmie – zwłaszcza, gdy jest się par excellance człowiekiem Zachodu. Co zabawne, przekleństwem będzie tu zarówno niedostatek wiedzy, prowadzący do opierania się na stereotypach i uogólnieniach, jak i nadmiar wiadomości, utrudniający wyprowadzanie ogólnych wniosków i budowanie całościowych podsumowań."

Nie jest łatwo mówić o buddyzmie – zwłaszcza, gdy jest się par excellance człowiekiem Zachodu. Co zabawne, przekleństwem będzie tu zarówno niedostatek wiedzy, prowadzący do opierania się na stereotypach i uogólnieniach, jak i nadmiar wiadomości,…
Add a comment...

Post has attachment
Encyklika Rerum Novarum (1891) jest uważana za początek współczesnej katolickiej nauki społecznej. Promulgował ją papież Leon XIII chcąc zasypać przepaść pomiędzy nowoczesnym społeczeństwem a Kościołem, jaka powstała od czasów rewolucji francuskiej (1789). Europejscy liberałowie byli przekonani, że ludzkość stoi u progu nowej ery wolności i szczęścia. Oczekiwano, że gospodarka przemysłowa zlikwiduje ubóstwo minionych epok. Powstała wówczas "kwestia społeczna" (soziale Frage), najpierw w Wielkiej Brytanii a potem w północnej Francji i Belgii, gdzie zachodziła industrializacja. Kwestia społeczna stała się wielkim wezwaniem dla społeczeństwa przemysłowego. Wielu robotników, którzy w poszukiwaniu pracy i dochodu przemieścili się ze swoich wiosek do rozrastających się miast otrzymywało pensje zbyt małe, by utrzymać siebie i swoje rodziny. Bieda wśród robotników się rozrastała, a społeczeństwo podzieliło się na wrogie klasy.

Konstytucja duszpasterska II Soboru Watykańskiego Gaudium et Spes przypomina nam, że misja Kościoła nie jest polityczna, lecz religijna. Lecz misja obejmuje nie tylko głoszenie całemu światu Ewangelii, ale również chrześcijańskiego nauczania społecznego o…
Add a comment...

Post has attachment
"Gdy 4 marca 1933 roku austriacki parlament został rozwiązany, Dollfuss, który służył jako kanclerz, zobaczył jasno, że potrzebą czasu jest stworzyć autorytarny rząd, który jako jedyny będzie miał szansę stawić czoła straszliwemu zagrożeniu, które stanęło u granic – narodowemu socjalizmowi – i brutalnemu zagrożeniu wewnątrz nich – komunizmowi. Hitler przejął władzę w Niemczech zaledwie 33 dni wcześniej. Dollfuss rozumiał, że jedynie silna, wewnętrznie spójna władza ufundowana na katolickich wartościach może unieść Chrystusowy sztandar i wypowiedzieć duchową wojnę pogaństwu nazistowskich Niemiec oraz ateizmowi sowieckiej Rosji."

Dziennikarstwo ma swoją ironiczną stronę. Bardzo często poświęca się długie kolumny człowiekowi, który kilka miesięcy po swojej śmierci jest już pogrzebany na zawsze. Dostojewski z uszczypliwym poczuciem humoru miał to na myśli kiedy pisał w “Biesach”, że…
Add a comment...

Post has attachment
W 2014 roku ówczesny wydawca portalu alternatywnej prawicy Breitbart.com Steve Bannon przybył do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II. Jedną z osób, z którymi wówczas się spotkał, był właśnie kard. Burke. Od tamtego czasu są ze sobą w stałym mailowym kontakcie. Obecnie Bannon jest głównym doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych i szarą eminencją Białego Domu.

W sobotę 4 lutego świat obiegła informacja o pojawieniu się na ulicach Rzymu kilkuset plakatów skierowanych przeciwko papieżowi Franciszkowi. Autorzy przedstawiają na nim Ojca Świętego z marsową miną i kierują do niego w dialekcie rzymskim pytanie: “Ej,…
Add a comment...

Post has attachment
"Czy porozumienie jest już blisko? 'To nie kwestia kalendarza, lecz dalszego rozwoju sprawy', mówią główni zaangażowani. W Rzymie jednak mówi się o dwóch symbolicznych datach: 7 lipca 2017 roku, dziesiątej rocznicy ogłoszenia przez Benedykta XVI motu proprio przywracającego Mszę według mszału z 1962 roku bądź o 13 maja, setnej rocznicy objawień maryjnych w Fatimie. Tego dnia papież Franciszek będzie na pielgrzymce w Portugalii".

Korespondent religijny francuskiego centroprawicowego dziennika Le Figaro, Jean-Marie Guénois w swoim dzisiejszym artykule dotyczącym rozmów Bractwa św. Piusa X z Rzymem przywołuje za swoimim watykańskimi źródłami informacje na temat konkretnych dat…
Add a comment...

Post has attachment
Prezentujemy pełne tłumaczenie wystąpienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Mike'a Pence'a, które wygłosił on w czasie wczorajszego Marszu dla Życia.

Prezentujemy pełne tłumaczenie wystąpienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Mike’a Pence’a, które wygłosił on w czasie wczorajszego Marszu dla Życia. “Życie wygrywa w Ameryce z wielu powodów. Życie wygrywa z powodu ciągłego rozwoju nauki,…
Add a comment...

Post has attachment
27 stycznia w Waszyngtonie odbył się po raz 44 coroczny Marsz dla Życia. Marsz odbywa się pod koniec stycznia w rocznicę wydania przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wyroku w sprawie Roe przeciw Wade, który zalegalizował dzieciobójstwo prenatalne na życzenie we wszystkich stanach.

27 stycznia w Waszyngtonie odbył się po raz 44 coroczny Marsz dla Życia. Marsz odbywa się pod koniec stycznia w rocznicę wydania przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wyroku w sprawie Roe przeciw Wade, który zalegalizował dzieciobójstwo prenatalne na…
Add a comment...

Post has attachment
Epoka kultury europejskiej znana pod imieniem Renesansu była w swoich dążeniach niejednolita, a nawet sprzeczna wewnętrznie. Nowe prądy intelektualne rozsadzały gmach skostniałej scholastyki, która w średniowieczu zapanowała niepodzielnie nad chrześcijańskim Okcydentem, lecz płynęły w dwóch różnych kierunkach. Z jednej strony doszło do radykalizacji tendencji scholastycznych: w myśli wielu renesansowych humanistów występuje jeszcze większy racjonalizm w postrzeganiu wszechświata oraz jeszcze silniejszy naturalizm i materializm w postrzeganiu człowieka, niż u średniowiecznych scholastyków. Z drugiej jednak strony następuje ponowne odkrycie filozofii neoplatońskiej i doktryn ezoterycznych. Odrodzenie to reprezentują: we Włoszech – Marsiglio Ficino i Francesco Pico della Mirandola, w Niemczech – Paracelsus i Korneliusz Agryppa von Nettesheim, w Polsce – Wawrzyniec Corvinus i Michał Sędziwój, w Hiszpanii – Leon Hebrajczyk, Izaak Luria, Sebastián Fox Morcillo, Juan de los Ángelos, Alonso de Orozco i Luis de León, w Anglii – John Dee i Robert Fludd. Arystoteles, jako filar scholastyki, jest przez to samo przedmiotem nienawiści (…). Patritius np. zwraca się do papieża Grzegorza XIV wprost z żądaniem, aby wygnał ze szkół Arystotelesa, jako sprawcę średniowiecznego barbarzyństwa, a na to miejsce wprowadził czytanie Platona i platoników – i – co również charakterystyczne – ksiąg Hermesa Trismegista, Asklepiosa i Zoroastra.[1] Tomizm i scholastykę w myśli chrześcijańskiej wypiera zainteresowanie pismami Ojców Kościoła, w których dziełach nietrudno odnaleźć zarówno ezoteryzm, jak i elementy filozofii neoplatońskiej.

Epoka kultury europejskiej znana pod imieniem Renesansu była w swoich dążeniach niejednolita, a nawet sprzeczna wewnętrznie. Nowe prądy intelektualne rozsadzały gmach skostniałej scholastyki, która w średniowieczu zapanowała niepodzielnie nad…
Add a comment...

Post has attachment
W czwartek 26 stycznia sejmowa komisja do spraw petycji zajęła się rozpatrzeniem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wprowadzającej całkowitą ochronę życia ludzkiego. Projekt różni się od projektu Instytutu Ordo Iuris i Fundacji Pro – Prawo do życia brakiem zapisów o karalności kobiety zabijającej swoje nienarodzone dziecko. Petycja trafi do Premier Szydło.

W czwartek 26 stycznia sejmowa komisja do spraw petycji zajęła się rozpatrzeniem petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wprowadzającej całkowitą ochronę życia ludzkiego. Projekt różni się od projektu Instytutu Ordo Iuris i Fundacji Pro – Prawo do…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded