Profile cover photo
Profile photo
Fatemeh Sadr
130 followers
130 followers
About
Fatemeh's posts

یا من اسمه دوا و ذکره شفاء
پروردگارا ازتو می خوام تموم بیماران را به جریان سلامتی پیوند بزنی و تمام کسانی که لباس عافیت بر تن دارند هیچگاه از جریان سلامتی خارج نشن ..

پروردگارا ..
 بر او به لطف خود لباس عافیت بپوشان ..
ای خدا عافیت را بر تمام شئون  وجودش شامل گردان و او را در سنگر و پناه عافیت و رستگاری خود قرار ده و به عافیت ورستگاری او را گرامی و مستغنی و بی نیاز ابدی گردان ..

Post has attachment
زنده آنهایند که پیکار میکنند..
 انان که جان وتنشان از عزمی راسخ اکنده است..
 انها که از شیب تند سرنوشت بالا می روند..
 انان که اندیشمند به سوی هدفی عالی راه می سپارند..
 وروز وشب پیوسته در خیال خویش یا وظیفه مقدس دارند یا عشقی بزرگ..

ویکتور هوگو
Photo

...
راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از این 
                                    می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم
..
..
هی...

زیبا می گه مولانا:
در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد.
این خلق بتفصیل در هر پیشه ای و منصبی می کوشند و تحصیل نجوم و طب و غیر ذلک می کنند و هیچ آرام نمی گیرند، زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است.
" آخر معشوق را دلارام گویند یعنی که دل به وی آرام گیرد، پس به غیر چون آرام و قرار گیرد؟؟"

این جمله خوشیها و مقصودها چون نردبانی است و چون پایه های نردبان جای اقامت و باش نیست، از بهر گذشتن است...
" خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوتاه شود و در این پایه های نردبان عمر خود را ضایع نکند..."
...

Post has attachment
چه خوب یادم هست عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد:

                                  وسیع باش
                                         و
                                                تنها 
                                                      و 
                                                         سربه زیر 
                                                                  و 
                                                                      سخت 
...
Photo

تا نیمه چرا ای دوست؟  لاجرعه مرا سرکش
                                                     من فلسفه ای دارم، یاخالی ویا لبریز
...

Post has attachment
شعرهای من تندتر می روند از ساعات من ... آه روزگاران دگر آمده اند وساعت من هنوووووز امشب را نشان می دهد...
...
...
Photo

Post has attachment
درشتی ونرمی به هم در به است  / چو فاصد که جراح ومرهم نه است
درشتی نگیرد خردمند پیش / نه سستی که ناقص کند قدر خویش
نه مر خویشتن را فزونی نهد / نه یکباره تن در مذلت دهد..
پ.ن: فاصد =رگ زن
Photo

Post has attachment
...
زمان بی کرانه را
تو با شمار گام عمر ما مسنج
به پای او دمی ست این درنگ درد و رنج
به سان رود
 که در نشیب دره سر به سنگ می زند
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش...
Photo

وقتی جهان از ریشه ی جهنم
                      و آدم از ریشه ی عدم
                                وسعی از ریشه  های  یآس می آید 
وقتی که یک تفاوت ساده در حرف
                      کفتار را به کفتر تبدیل می کند 
                                باید به بی تفاوتی واژه ها
                                                            و واژهای بی طرفی مثل
                                       "نان"
                                      دل بست
                                      نان را از هر طرف که بخوانی نان است
...
Wait while more posts are being loaded