Profile cover photo
Profile photo
Eidmohammad mahdiyar
16 followers
16 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

وطن وهموطنم!!!
میدانیم همه ی ما دریک خانه ی مشترک، دریک جغرافیای دردکشیده ورنج دیده ی بنام افغانستان زیست داریم
میدانیم تاریخ دیرینه ی ظلم تعصب بدبینی وحذف همدیگررا پشت سرگذاشتیم وبعضا تجربه می کنیم .
میدانیم همه ی ما هم سرنوشتیم "چو عضوبدرد آورد روزگار دیگر عضوهارانماندقرار"و همه ی ماوابسته به کشورهای بیگانه که بارد نعمت ارباب زندگی دشوار را به تجربه خواهیم گرفت.
درقبال این همه میدانیم کاری ها  چرا همه ی ما  هرروز قربانی میدهیم ؟؟؟
چراظلم را پذیرای می کنیم وبیننده غرق شدن همدیگر بدست خودمان هستیم؟؟؟
باورکنیدتاامروزفکرمی کردم نسل جوان مردمان متعهدوباتفاهم خواهندبود اما اثبات می شود چنین نیست ونسبت به آینده ی خودهمنسلان وهمنوعانم شدیدانگرانم که این (طوفان) میدانم وچراها به جز ازنسل جوان، نسل بعدی ام را نیز غرق خواهندکرد.
عیدمحمد مهدیار
غزنی - افغانستان
 
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded