Profile cover photo
Profile photo
bircsn haziran
About
Posts

Post has attachment
6. FEODAL TOPLUMLARIN İDEOLOJİSİ VE UYGARLIĞI
DİNİN VE KİLİSENİN ROLÜ KATOLİK KİLİSESİ MANEVİ YAŞAMDA KİLİSENİN TEKELİ MÜSLÜMAN DİNİ BUDİZM ANTİ-FEODAL İDEOLOJİNİN İLERLEMESİ MEZHEP SAPKINLIKLARI
Add a comment...

Post has attachment
DİNİN VE KİLİSENİN ROLÜ
Emekçi yığınlar üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmak için, feodal senyörler sınıfı, iktisadî sömürü ve siyasal köleleştirme ile yetinmiyordu. İdeolojik etki, en iyi silahlarından biriydi. Ve feodal toplumun ideolojisinde kesin rol, dine ve kiliseye düşüy...
Add a comment...

Post has attachment
KATOLİK KİLİSESİ
Katoliklik, feodal toplumun bağrında dinin ve kilisenin rolünün klasik bir örneğini verir. Bilindiği gibi, hıristiyanlık, Roma imparatorları zamanında köle sahiplerinin resmî dini olmuştu. Ortaçağda iktidardaki sınıf, hıristiyan kilisesini kendi ideolojik k...
Add a comment...

Post has attachment
MANEVİ YAŞAMDA KİLİSENİN TEKELİ
Yukarı-ortaçağın ve ilerlemiş feodalitenin Batı uygarlığı, kilise düşünüşünün, özellikle bunun katolik biçiminin etkisine girmişti.  Katolik tanrıbilimi, antikçağ felsefesinden uzaklaşmıştı. Eskiden felsefeye sıkıca bağlı olan matematik ve doğa bilimleri ka...
Add a comment...

Post has attachment
MÜSLÜMAN DİNİ
İslâmiyet, feodalite çağında, en yaygın dinlerden biri oldu. Arabistan'da feodal imparatorluk, müslümanların dinsel topluluğundan (cemaatinden) başlayarak kuruldu. İslâmiyet, Araplar tarafından ele geçirilen bütün topraklarda ortaçağ toplumunun ideolojik ya...
Add a comment...

Post has attachment
BUDİZM
Yayılması ve etkisi bakımından budizmin de, dünya dinlerinden sayılmaya hakkı vardır. "Budizm", söylenceye göre, kurucusu olan Buda'nın adından gelmektedir.  Brahmanizmin bazı tezlerinden başlayarak eski Hindistan'da gelişmiş olan budizm, başlangıçta, köle ...
Add a comment...

Post has attachment
ANTİ-FEODAL İDEOLOJİNİN İLERLEMESİ
İdealist ve dinsel öğretilerin (Avrupa'da hıristiyanlık, Asya ve Afrika'da müslümanlık ve budizm vb.) ideolojik egemenliği, karşıt akımların varlığını ortadan kaldıramıyordu.  Baskılara ve kovuşturmalara karşın, ortaçağ toplumunun ilerici öğeleri, materyali...
Add a comment...

Post has attachment
MEZHEP SAPKINLIKLARI
Anti-feodal muhalefet, varlıklı burjuvaziye olduğu kadar köylülere ve yoksul kentlilere de dayanıyordu. Dine ve hüküm sürmekte olan kiliseye karşı savaşıma sıkı bir biçimde bağlıydı.  Öyleyse, burjuva mezhep sapkınlıklarından ve köylü mezhep sapkınlıklarınd...
Add a comment...

Post has attachment
7. HALK YIĞINLARININ ANTİ-FEODAL SAVAŞIMI
ANTİ FEODAL SAVAŞIMIN İKTİSADİ TEMELİ HALK AYAKLANMALARININ ROLÜ HALK YIĞINLARI SAVAŞIMIMIN RUHBAN ZÜMRESİNE KARŞI OLMA NİTELİĞİ MEZHEP SAPKINLIĞI NİTELİĞİ TAŞIYAN HALK HAREKETLERİNİN ROLÜ
Add a comment...

Post has attachment
ANTİ FEODAL SAVAŞIMIN İKTİSADİ TEMELİ
Feodal sömürü, köylülerin ve zanaatçıların sert direnmesinin nedeni oluyordu. Emekçi yığınların feodallere karşı yürüttükleri sınıf savaşımının kökeninde, küçük işletmenin iktisadî bağımsızlığı ile üreticinin emeğinin bir bölümünü vermek zorunda olduğu feod...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded