پرایمر ژله ای بنفیت اصل محصولی درجه یک جهت زیر سازی ارایش و امادگی پوست صورت جهت ارایش ، این محصول همچننین با کوچک کردن منافذ پوست موجب کنترل چربی و مات شدن ارایش می شود پخش عمده پرایمر ژله ای بنفیت اصل
Shared publicly