21. veebruaril 2017 toimus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses pidulik vastuvõtt Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul. Vastuvõtu organiseerisid Kohtla-Järve Linnavolikogu ja linnavalitsus.
Õhtu algas linna loominguliste kollektiivide väikese piduliku kontserdiga, kelle hulgas esines ka Ahtme Kunstide Kooli lastekoor õpetaja Olga Portnova juhatusel, keda saatis õpetaja Dana Kazakova ja viiuldajate ansambel, kelle juhendajaks on õpetaja Ljudmila Vinogradova ja kontsertmeistriks õpetaja Aino Šljahhina.
Volikogu esimees Riina Ivanova ja abilinnapea Deniss Veršinin andsid meie kooli õpetajatele Aino Šljahhinale ja Rena Bõkovale üle tänukirja pikaajalise ja vastutustundliku töö eest noorte kasvatamisel. Täname ja õnnitleme Aino Šljahhinat ja Rena Bõkovat tulemusliku ja viljaka töö eest.

21. февраля 2017 года в городском Центре Культуры состоялся прием в честь 99. годовщины Эстонской Республики. Прием был организован Кохтла-Ярвеским горсобранием и горуправлением.
Вечер начался небольшим праздничным концертом творческих коллективов города, в числе которых выступал детский хор Ахтмеской Школы Искусств под управлением педагога Ольги Портновой и концертмейстера педагога Даны Казаковой, также скрипичный ансамбль руководитель педагог Людмила Виноградова, концертмейстер педагог Айно Шляхина.
Председатель горсобрания Рийна Иванова и вице-мэр Денис Вершинин вручили благодарственные письма от Кохтла-Ярвеского самоуправления педагогам нашей школы Аино Шляхиной и Рене Быковой за продолжительную и ответственную работу по воспитанию подрастающего поколения.
Благодарим и поздравляем Айно Шляхину и Рену Быкову за успешную и плодотворную работу.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Pidulik vastuvõtt Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul / Прием в честь 99. годов�
7 Photos - View album
Shared publicly