Profile cover photo
Profile photo
Lasse T Laine
10 followers -
Lugn,strategiskt tänkande filosof-samhällsvetare,entreprenör,poet-skribent-bloggare: livsprojekt-utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet skapat i filosofistud.papers
Lugn,strategiskt tänkande filosof-samhällsvetare,entreprenör,poet-skribent-bloggare: livsprojekt-utveckla vidare det nya vetenskapsparadigmet skapat i filosofistud.papers

10 followers
About
Lasse T's posts

Post has attachment
Slutligen teoretikerns-samhällsvetarens och entreprenörens tillägg med reflexioner om den rättsprocess som sysselsatt mig under senaste månaden.

Hur fungerar det svenska rättssystemet egentligen? Vilka är dess grundläggande drag, vilken karaktär har dess rättsprocesser, kan man förbättra sådana i nya, bättre rutiner, till glädje för både rättsvisans påverkanspersoner och medborgarna i det svenska samhället?

Om jag har lyckats visa hur det sker,och varför,och hur man kunde hantera annorlunda- och den intresserade och bildade, tänkande allmänheten börjar förstå att sådan positiv ändring ("Real Change" enligt mig) är möjligt, då är jag nöjd i min sociala gärning.

Lasse T Laine
filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör
Uppsala,Sverige

Post has attachment
Jag lägger fram här ännu ett blogginlägg om den principiellt viktiga rättsprocess och domen hos Tingsrätten i Uppsala, som i närmaste tid överklagas hos Hovrätten.
Jag hoppas att de som intresserar sig för rättssamhället i Sverige har tid och möjlighet att läsa detta litterära och delvis vetenskapliga samhällsdokument (metod: socialantropologins deltagande observation, filosofins semastiska analys, samhällsvetenskapliga och historiska om källforskning).
Vissa politiska och omvärldsbevakande kretsar har redan delvis blivit varse och börjat agera positivt. Jag hoppas att flera samhällsmyndigheter börjar granska och rätta till sina egna processer så att samhällslivets blir ej till slut ett enda, stort "teaterspel" och "Potemkinkulisser"- vi skulle alla vara förlorare i sådant fall.

Önskade reflekterande läsare, upplysta och integrerade samhällspåverkare och gärna medialt intresse från utomlands för det som sker här i vårt lilla land i periferin av Europa.

Din Lasse T Laine, Uppsala

Post has attachment
Hade tidigare bestämt mig att inte skriva mer om fallet med den unga,oerfarna unga mannen som trasslat sig i ett rättsfall med utlandsfödda kvinnor,men efter nyligen framkomna rättsfallet Kaj Linna,och den unge mannens sms till mig om sin rädsla i den kommande rättsprocessen om ett långt fängelsedom,bestämnde mig att skriva ännu en gång om fallet XY.
Då sedan en psykiatriker hade skrivit en intressant artikel hur förnya psykiatrin och dess bemötande av både patienter och anhöriga i den psykiatriska vården,hade lämnat en insändare till den lokala tidningen UNT om detta,vilken dock ej blivit publicerat än.
Då min insändare kompletterar bilden och mitt tidigare bloggandet och sämhällsläget ännu en gång aktualiserat behovet av genomgående diskussion i media,forskning,politik,hos samhällsmyndigheter och allmänhäten om myndigheters fungerande i Sverige,om tjänstemannakulturen och slutligen om vilket människosyn som färgar samhället här (i stort sätt överallt),lyfter jag upp dessa djupgående,ofta dolda samband upp ännu en gång till.Förhoppningsvis vaknar median,politik,forskarna,allmänheten,varvid förnyelsen får fart även här.

Kanske för optimistiskt,kanske inte? Vad tycker Du,min läsare på dessa bloggsidor eller på mina socialmedia sidor på Facebook och Twitter.

Välkommen med dina kommentarer och ev. samverkan i REAL CHANGE- handlingar,backade av en ny,flerdimensionell filosofi som tar verkligheten på allvar.

Med vänliga hälsningar
Lasse T Laine
Uppsala,Sverige

Post has attachment
After reading an interesting article in ATLANTIC 051117 on the current situation and discussions on H.C. changes/reforming,I wanted to take up even my alternative solution.Hopefully the decision makers in the States get some new ideas about the change-process? If my proposals could wake interest and maybe give new perspectives how to solve this current problem in USA,the result would be a win-win for all? Even for me as an alternative thinker,sruggling for new life theme for a new paradigm of science.

Post has attachment

Behov av nytt Twitter hashtagg ?
Blivit indirekt vittne till ett extremt rättsfall- igen! Då som samhällsvetare anser att detta rättsfall förstärker en olycklig och farlig samhällstrend,skriver detta blogginlägg och hoppas att median tar på allvar sin roll i det svenska samhället?
Själv för gammal då livet redan lidits mm,men här gäller det en ung person som samhällsmyndigheter vill offra för "sin trendiga rättvisa".
Även mamman frågar: har det svenska rättsväsendet blivit kapad av kvinnor? Är själv med i det finska kvinnliga nätverket,men tror att där respekterar man fortfarande argumentation och rättsvisa?

Vad tycker allmänheten-den läsande,samhällsintresserade.Ska detta rättshängning få passera?

Lasse T Laine
filosofi-samhällsvetare,författare,entreprenör
Sverige,Uppsala

Post has attachment
Den sittande,svenska regeringens två tunga ministrar från Miljöpartiet De Gröna har i dagens SvD-debatt skrivit en läsvärd debattartikel.De kritiserar där oppositionens slapphet och motsägelsefulla politik och talar för deras egna miljösyn och politik.
Till skillnad från deras teknologiskt och ekonomiskt inriktade miljöpolitik,skriver undertecknad,filosof-samhällsvetare och entreprenör för en annorlunda,röd,helhetsförnyande miljösyn,grundad på ett nytt bredare vetenskapsparadigm.Då dagens och tidigare regeringar sedan början -70 talet har egnat sig åt att ignorera framlagda förslag-skrivna på undertecknads universitetsuppsatser och utredningar och bloggande,har tiden hunnit i kapp ensidigheten i deras egna lösningar.Trots det tycks de ej våga det språnget som behövs för att leda planeten till en mer evolutionsinriktad framtid och bredare verklighets-och människosyn.Hopplösheten,religions-och cyberkrig och brist på innovationer som skulle skapa långsiktig,hållbar ekonomisk,social,politisk och kulturell tillväxt kunde enligt mig grundas på de nya ekonomi-och ekologiteorierna,härledda ur det nya vetenskapsparadigmet.Ej politikerledda genomstrypningar av de innovationskrafter som trots allt finns i landet.Eller vad säger medborgarna?

Post has attachment
Litteraturkritiker Malin Ullgren har i gårdagens DN/Krönika skrivit en intressant artikel om nyare tidens genre Lyric Essays.Hon beskriver den med term "hänsynslöshet",men uppskattar ändå dess ärlighet.
Jag recenserar egna böcker i denna anda,men finner att dessa på sätt och vis förenar äldre,romantiska tidens strävan efter "verkshöjd" och nyare tidens ärlighet,utan att för dess skull vara fokuserade som hänsynslösa.Min egen recension av egna böcker (då alla andra är tysta..) visar deras mångdimensionalitet och helhetsmässig integritet samt en inre utveckling.Förutom inre utveckling kan mina böcker hänvisa även till omgivande samhällets och t.o.m. den globala kulturens utveckling.Varför konflikter i dag,kan vi göra annorlunda-frågor som lyfts upp i min artikelkomment på det egna Strategiblogget.

Kanske mina litterära produkter-beställbara från det egna Förlagets sajt www.vidorg.eu formar en ny,vinnande strategi för mitt livsmål-kanske inte? Läs själv och bilda en uppfattning.

Post has attachment
Juseks ordförande Sofia Larsen och VD Magnus Hedberg har i dagens UNT/Debatt fått publicerat ett intressant,kritiskt inlägg om regeringens nyaste fou-proposition.Undertecknad,sk. alternativtänkare,breddar här deras humanistiska perspektiv litet till.Förutom effektiviserings-och nyttofrågor,kan man ta upp även kulturellt-existenstiella och värderingsfrågor.Därmed även behov av filosofiska,etiska och religiösa diskussioner.En ny,bredare grund för vetenskap kan behövas i en tid då hittills vunna,historiska framsteg äventyras av olika typer av nationalister eller populister som vädjar till gamla tiders auktoritetstro och blind accepterade av maktens diktat.

Framtiden kommer dock inte utan kamp och upplysningar.Om makten stöder inte dylikt med offentligt stöd,behövs Dina insatser som en integrerad människa,oberoende av din samhällsstatus,arbete,kön eller etnicitet.

Post has attachment
Sveriges stats-och utrikesminister har i dagens SvD/Debatt den 16.oktober skrivit en läsvärd artikel om sina synpunkter hur kriget i Syrien skulle kunna hanteras.För att få slut på det mänskliga lidandet mot civilbefolkningen och öppna för politiska lösningar.De beskriver även sin regerings intentioner för "en väg framåt" som regeringens tänker att agera med.Dessa förslag diskuteras här av mig som filosof-samhällsvetare och socialentreprenör med utgångspunkter i mitt tidigare arbete för en ny bredare grund för global förnyelse-arbete: i mina förslag och redan framlagda nya tillämpningar för det nya vetenskapsparadigmet.
Förhoppningsvis har den fördjupade krisen i världen lyft fram starkare efterfrågan för annorlunda idéer,tankar och konkreta förslag vilka tidigare ej uppmärksammats på sociala och andra skäl?

Post has attachment
Jag har lagt en samlingsvolym av mina dikter från 1982-85 att kunna köpas som e-bok (pdf-fil) från förlagets sajt www.vidorg.eu
Välkomna att bekanta sig med alternativtänkarens upplevelser av världen och hans kreativa sätt att komma över sin sorg efter skilsmässan-82.
Wait while more posts are being loaded