sa dinami dami ba naman ng lahat ng gustong malimutan . . . IKAW pa ang naiwan sa puso't isipan . . .
Shared publiclyView activity