Profile cover photo
Profile photo
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
28 followers -
ความมั่นคง บนความมั่นใจ เพื่อวัยเกษียณ
ความมั่นคง บนความมั่นใจ เพื่อวัยเกษียณ

28 followers
About
Posts

Post has attachment
กบข.ปลื้มปี 54 สมาชิกเข้าใจเปลี่ยนแผนเกือบ 2 พันราย ลุยพัฒนาแผน Life Path Choice ต่อเนื่อง

กบข. เผยปี 2554 สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอย่างเข้าใจ 1,934 ราย เพิ่มขึ้นเกือบ 200% จากปี 2553 ที่ 672 ราย ชี้สมาชิกเลือกแผนผสมหุ้นทวีสูงสุด สะท้อนคนเลือกแผนกล้าเสี่ยงกว่าแผนหลัก ระบุปี 2555 เตรียมศึกษาแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ Life Path Choice ต่อเนื่อง
หลังปีนี้ศึกษาพบว่า สมาชิกมีความสนใจแผนดังกล่าว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) กล่าวว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา กบข.ได้สื่อสารและทำความเข้าใจเรื่องแผนทางเลือกการลงทุน (Member Investment Choice) ให้แก่สมาชิก กบข.ทั่วประเทศ เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกันของแผนทางเลือกการลงทุนแต่ละแผน ปัจจุบัน กบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่แต่ละคนยอมรับได้ซึ่งมีทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ แผนผสมหุ้นทวี, แผนหลัก, แผนตราสารหนี้ และแผนตลาดเงิน

ณ สิ้นปี 2554 สมาชิก กบข. เปลี่ยนแผนการลงทุนทั้งหมด 1,934 คน เพิ่มขึ้น 188% จากสิ้นปี 2553 ที่มีสมาชิก กบข.เปลี่ยนแผนการลงทุนจำนวน 672 คน โดยสมาชิกเลือกแผนผสมหุ้นทวีมากที่สุดในปีนี้จำนวน 1,795 คน คิดเป็น 93% ของสมาชิกที่เปลี่ยนแผนการลงทุนทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า สมาชิก กบข.ที่เปลี่ยนแผนมีความเข้าใจการลงทุน และกล้าเสี่ยง เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทน

สำหรับความคืบหน้าแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ของ กบข.ที่จะมีการปรับลดความเสี่ยงการลงทุนลงตามอายุ (Life Path Choice) ซึ่งแผนการลงทุนลักษณะนี้สมาชิกจะเลือกเปลี่ยนแผนเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นจะเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลือสำหรับการออม ในปี 2554 กบข.ได้ศึกษาวิจัยโอกาสในการยอมรับของสมาชิก รวมถึงความสามารถและความต้องการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนของสมาชิก กบข.กว่า 10,000 คน ผลปรากฏกว่า สมาชิกส่วนใหญ่ 82% มองว่าแผนทางเลือกการลงทุนเป็นเรื่องดี และสมาชิก 1 ใน 3 มองว่าแนวคิดในการพัฒนาแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ Life Path Choice เป็นทางเลือกที่ดี เพราะทำให้การลงทุนของสมาชิก กระจายความเสี่ยงได้เหมาะสม โดยเลือกแผนเพียงครั้งเดียว

ดังนั้น ในปี 2555 กบข. เตรียมศึกษาแผนทางเลือกการลงทุนแบบ Life Path Choice ในต่างประเทศ และช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะมีการเปลี่ยนแผนการลงทุนจากเสี่ยงสูงไปสู่ความเสี่ยงที่ต่ำกว่า เพื่อพัฒนาแผน Life Path Choice ให้เสร็จทันภายในสิ้นปี


เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 500,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : ปิยะณัฐ สวนอภัย / วสุนธรา ทับทิมแท้
โทร. 02 636 1000 ต่อ 254 / 258
Add a comment...

กบข. รุกกระตุ้นสมาชิกออมเพิ่ม-ออมต่อ พร้อมให้ความรู้วางแผนการเงินต่อเนื่องในปี 55

กบข.เผยปี 2554 สมาชิกออมเพิ่มเกือบ 13,000 ราย ส่วนสมาชิกออมต่อเพิ่มกว่า 1,000 ราย หลังเดินสายสื่อสารเชิงรุกให้สมาชิกเข้าใจการออมและการวางแผนการเงินประกาศปี 2555 เดินหน้ารณรงค์ “ออมเพิ่ม ออมต่อ” ต่อเนื่อง เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษกระตุ้นการออมอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมพัฒนาหลักสูตรวางแผนการเงินให้แก่กลุ่มข้าราชการครู

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า ในปี 2554 กบข. ได้เดินสายสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกทั่วประเทศ ในเรื่องการออม และการวางแผนการเงิน ให้สมาชิกได้เริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยมีแนวโน้มอายุยืนขึ้นเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ 73 ปี และภายในปี 2563 อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยจะเพิ่มเป็น 80 ปี ดังนั้นหากไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี อาจมีรายได้ไม่พอใช้หลังเกษียณ ผลจากการสื่อสารให้กับสมาชิกทั่วประเทศตลอดปี 2554 มีสมาชิกร่วมกิจกรรม และใช้บริการของ กบข. เพื่อบริหารเงินออมเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. สมาชิกออมเพิ่มรวม 12,941 ราย ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่ออมเพิ่มเข้ามาในปี 2554 จำนวน 6,089 คน สูงกว่าปีก่อนที่สมาชิกใหม่ออมเพิ่ม 3,314 คน ทั้งนี้ กบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกออมเพิ่มสูงสุด 12% ของเงินเดือน จากปกติสมาชิกจะออมเงินกับ กบข. 3% ของเงินเดือน

2. ในปี 2554 มีสมาชิกเกษียณออมต่อกับ กบข.รวม 967 ราย โดยในปีนี้มีสมาชิกเกษียณออมต่อกับ กบข. มากกว่าทุกปี เนื่องจากสมาชิกเกษียณเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขึ้นลงได้ หากออมต่อ รอจังหวะนำเงินออกเมื่อผลตอบแทนปรับขึ้นมาในระดับที่สมาชิกพอใจจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สุด

3. สมาชิกร่วมรับฟังการวางแผนทางการเงิน (Financial Literacy) มากถึง 17,241 ราย สร้าง Trainers จำนวน 589 ราย เป็นปีแรกที่ กบข. ริเริ่มโครงการอบรมวางแผนทางการเงิน โดยพัฒนาหลักสูตร “Smart Up … Freedom More บริหารเงินอย่างมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง” เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ด้านการบริหารเงินออม และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณให้แก่สมาชิก กบข.ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2555 กบข.มีแผนรณรงค์ออมเพิ่ม ออมต่อ อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการบวกกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นการออมเพิ่ม ออมต่อ เช่น ให้สิทธิพิเศษในการฝึกอบรมความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ แก่สมาชิกที่ออมเพิ่ม หรือให้สิทธิพิเศษกิจกรรมท่องเที่ยว สัมมนาด้านสุขภาพ สำหรับสมาชิกที่ออมต่อกับ กบข. เป็นต้น เพื่อกระตุ้นในสมาชิก กบข. ใส่ใจการออมเพื่อการเกษียณให้มากขึ้น นอกจากนี้ กบข.ได้เตรียมแผนพัฒนาหลักสูตรวางแผนทางการเงินสำหรับสมาชิกครู เพื่ออบรมให้สมาชิกครู กบข.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย


เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 500,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : ปิยะณัฐ สวนอภัย / วสุนธรา ทับทิมแท้
โทร. 02 636 1000 ต่อ 254 / 258
Add a comment...

กบข.จับมือ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ให้สมาชิกผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0%

กบข.จับมือ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จัดโครงการ “สินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ สำหรับสมาชิก กบข.” มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก กบข. สามารถผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นๆ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% เป็นระยะเวลา 6-18 เดือน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2555
หวังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายฟื้นฟูที่อยู่อาศัย หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. ร่วมกับ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จัดโครงการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพกับสินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ สำหรับสมาชิกกบข.” โดยมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก กบข. สามารถผ่อนชำระสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% เป็นระยะเวลา 6-18 เดือน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2555

“โครงการนี้ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก กบข. ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมรวม 22 จังหวัด ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระสินค้าที่จำเป็นจากบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย และอยู่ในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย”

นางสาวณญาณี เผือกขำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ บริษัท อุยธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์) กล่าวว่า สมาชิกกบข.ที่ถือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และสมาชิกกบข.ที่สมัครบัตรใหม่ สามารถเลือกซื้อสินค้าทุกประเภท ประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ยางและอุปกรณ์ประดับรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกประเภท เพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข. ควบคู่กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ก็สามารถรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ทันที โดยทางบริษัท มั่นใจว่าสมาชิกกบข.จะได้รับความสะดวกจากร้านค้าตัวแทนกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากสมาชิก กบข.จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในการผ่อนชำระแล้วยังได้รับเงินคืนพิเศษสูงสุด 7,000 บาท เมื่อมีการผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อีกด้วย

ทั้งนี้ แคมเปญที่บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ร่วมกับกบข.จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2555 ใน 22 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ปราจีนบุรี และ กรุงเทพมหานคร ก่อนจะมีการขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน 2555
เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 500,000 ล้านบาท
Add a comment...

Post has attachment
กบข.ให้ความรู้ครูอีสาน
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรมการวางแผนทางการเงินสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2555 เพื่อนำไปใช้อบรมการวางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกครู กบข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

http://www.gpf.or.th/web/GPF_News.asp?newsid=360
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded