Profile cover photo
Profile photo
انتشارات مینوفر
4 followers
4 followers
About
انتشارات's posts

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان ردی بر ارتداد؛ (جنبش‌های تکفیری – تروریستی در جهان اسلام) توسط آقایان عبدالرضا عالیشاهی و سعید محمودی و سرکار خانم معصومه سالاروند در 304 صفحه نگاشته شده است. موضوع کتاب در رسته علوم انسانی و به شرح ذیل توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است.
امروز جهان اسلام با دو خطر روبروست: نخست فتنه ایجاد تفرقه در قالب گروه های تروریستی- تکفیری که اصلی ترین تهدید و بحران به شمار می رود. دوم، خطر گسترش امواج اسلام ستیزی در سراسر جهان است. ابزار اصلی دشمنان در هر دو خطر داخلی و خارجی، حرکت های افراطی و تندروانه گروه های سلفی است. کتاب ردی بر ارتداد؛ جنب های تکفیری- تروریستی در جهان اسلام مشتمل بر هشت فصل می باشد. در فصل نخست، شناخت شناسی مفهوم تروریسم و جریان های تکفیری- تروریستی در جهان اسلام را مد نظر قرار داده اند. در فصل دوم، سلفی گری در اسلام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در فصل سوم، مسئله سلفیسم در عربستان سعودی با محوریت وهابیت مورد بررسی قرار گرفت. در فصل چهارم، نویسندگان به مجموعه فعالیت های تروریستی- تکفیری در آفریقا پرداخته اند. در فصل پنجم، سلفیسم در پاکستان و گروهک های تروریستی در این کشور مورد تبیین واقع خواهند شد. پاکستان را می توان مهد حوزه های دینی در جهان اسلام قلمداد کرد. در فصل ششم، گروه های تروریستی- تکفیری در افغانستان تبیین خواهند شد. در فصل هفتم، بررسی فعالیت های تروریست های تکفیری در کشور عراق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در فصل هشتم، سوریه و گروهک های تروریستی- تکفیری فعال در این کشور تحلیل خواهند شد. در نهایت، کتاب ردی بر ارتداد؛ در نتیجه گیری خود به سه مسئله اساسی اذعان دارد: نخست اینکه جنبش های تروریستی – تکفیری در جهان اسلام به طور قطع به صورت مستقیم متصل به وهابیت عربستان سعودی می باشد، دوم اینکه جنبش های تروریستی- تکفیری در جهان اسلام، مهمترین رسالت خویش را تقابل با شیعیان منطقه می داند، و در نهایت اینکه جنبش های تروریستی – تکفیری یقیناً در ادامه گریبان یک به یک کشورهای حامی خویش را خواهند گرفت. به دیگر سخن، کشورهای حامی گروه های تروریستی- تکفیری، خود تاوانی سنگین بابت حمایت های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با این گروه ها خواهند پرداخت.

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان آب (دفترهای شعر آب و هیچ، همه 1391-1395) توسط آقای احمد صاحبی کلات در 326 صفحه سروده شده است. موضوع کتاب در رسته زبان و ادبیات و در قالب مجموعه شعر توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است. ذیلا قسمتی از متن کتاب می باشد.
شادان رسیدم از راه * لبخند پر، فراوان* این کوزه پر ز آب است* وین کاسه پر ز باران

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان نگاه (دفترهای شعر 1390-1391) توسط آقای احمد صاحبی کلات در 206 صفحه سروده شده است. موضوع کتاب در رسته زبان و ادبیات و در قالب مجموعه شعر توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است. ذیلا قسمتی از متن کتاب می باشد.
وقت تولد رسید* آنِ نگاه آمده* روز سیاهی برفت* آن مه و ماه آمده* نور فراوان رسید* روشن و شفاف هیچ* اوج همه آشکار* دیدن راه آمده

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان تابستان (دفترهای شعر نوبهار و تابستان 1388-1390) توسط آقای احمد صاحبی کلات در 174 صفحه سروده شده است. موضوع کتاب در رسته زبان و ادبیات و در قالب مجموعه شعر توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است. ذیلا قسمتی از متن کتاب می باشد.
گرم تابستان عشقم* زنده ام تا ابدیت زنده* سینه ام کوره ی عشق است و* سرم* بر بلندای سوداهاتان* من پر از روشنی ام* تا همیشه سرسبز

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان عبور (دفترهای شعر خلوت دل، در نیمه‌های شب در نیمه‌های راه و عبور1372-1377) توسط آقای احمد صاحبی کلات در 240 صفحه سروده شده است. موضوع کتاب در رسته زبان و ادبیات و در قالب مجموعه شعر توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است. ذیلا قسمتی از متن کتاب می باشد.
عبورم*می روم تا تو *تا صبح ، تا دیدن*عبورم*عبوری سوی تو*اما سخت*سخت*سخت.

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان مقدمه¬ای بر باکتری¬ها، جلبک¬ها و پروتوزوا¬ها توسط شرمن هولار نگاشته و توسط آقای مهران علوی و سرکار خانم شکوه امرائی در 86 صفحه ترجمه شده است. موضوع کتاب در رسته علوم پایه و مهندسی و به شرح ذیل توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است.
آنتونی وان لیوون هوک، اولین فردی بود که باکتری¬ها را مشاهده و تفسیر کرد. بعد از او، دانشمندان، هزاران موجود کوچک دیگر را شناسایی و طبقه¬بندی کردند. بر اساس این یافته¬ها، سه طبقه¬بندی مهم میکروارگانیسم¬ها شامل باکتری¬ها، جلبک¬ها و تک یاخته¬ها می¬باشد که در این کتاب به طور مختصر توضیح داده می¬شود. باکتری¬ها، در گروه بزرگ پروکاریوت قرار می-گیرند. پروکاریوت¬ها، هسته واقعی (مغز سلول) مشابه با سلول¬های یوکاریوتی (حیوانات) ندارند. از این رو، باکتری¬ها نسبت به یوکاریوت¬ها ابتدایی¬تر هستند. با وجود سادگی ساختار، این موجودات در محیط¬های بسیار متفاوت می¬توانند زندگی کنند. برای مثال، بعضی از باکتری¬ها نیاز به اکسیژن و بعضی در حضور اکسیژن از بین می¬روند. بعضی دیگر، غیرهوازی اختیاری بوده و در بود و نبود اکسیژن زنده می¬مانند. سالمونلا، یکی از غیرهوازی¬های اختیاری است که می¬تواند باعث مسمومیت غذایی در انسان شود. بعضی از باکتری¬ها، برای ادامه حیات بر روی کره زمین، ضروری هستند. برای مثال، باکتری¬های ساپروفیت، مواد آلی فاسدشده را به خاک¬های حاصلخیز برای رشد محصولات زراعی تبدیل می¬کنند. بعضی از باکتر¬ی¬ها، نیز شیر را به ماست تبدیل می¬کنند. جلبک¬ها، موجودات یوکاریوتی دارای کلروفیل می¬باشند. این موجودات، غذای خود را از طریق فتوسنتز با روشی ساده¬تر از گیاهان، بدست می¬آروند. برخلاف باکتری¬ها، که همگی تک¬سلولی هستند، جلبک¬ها، اندازه-های مختلفی دارند. واژه پروتوزوا از واژه یونانی به معنی "اولین حیوان" گرفته شده است. برای بدست¬آوردن غذا، این یوکاریوت¬ها، می¬توانند مواد غذایی را از طریق غشای نازک وارد سلول خود کنند. بعضی دیگر، از طریق شکار کردن مواد غذایی و وارد کردن در حفره¬های ویژه به نام واکوئل¬ها، تعذیه می¬کنند. لیوون هوک و بسیاری از دانشمندانی که باکتری¬ها، جلبک¬ها و پروتوزواهای دیگر را کشف کردند، نقش مهمی در شناخت جهان هستی داشتند. آنچنانکه، امروزه، دانشمندان بوسیله روش¬های آزمایشگاهی نوین، سعی در کشف بیشتر این موجودات دارند.

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان نقطه سر خط... توسط دکتر مجید قنبری نژاد در 48 صفحه سروده شده است. موضوع کتاب در رسته زبان و ادبیات و در قالب مجموعه شعر توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است.
Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان بررسی تطبیقی اشخاص حقوقی در ایران و انگلستان توسط آقای مرتضی بهرامی در 172 صفحه نگاشته شده است. موضوع کتاب در رسته علوم انسانی و به شرح ذیل توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است.
يكي از اصلي‌ترين عوامل ايجاد قانون در جوامع بشري ، احقاق حق تضييع يا انكار شده افراد است. اين احقاق حق مشخصا خواست اين افراد بوده و توسط قوانين حاكم و ضمانت هاي إجرائي اين قوانين قابل دستيابي است. مهمترين ركن در دعاوي حقوقي، اجرا و نحوه اين إجرائي شدن قوانين مربوطه بوده كه اگر به درستي اجرا شود موجبات احقاق حقوق افراد و خوشبيني آنان را نسبت به دستگاه قضايي كشور در بر خواهد داشت و در نهايت نوعي احساس امنيت و رضايت خاطر به حكومت را به دنبال خواهد داشت. در اين كتاب سعي شده تا در حد بضاعت به بررسي اين احكام و مسائل إجرائي مربوط در حوزه حقوقي و مدني پرداخته شود و آثار اين احكام بررسي شود. از جمله موضوعاتی که در حقوق امروزی مطرح شده بررسی حقوقی ضمانت اجرای قواعد حقوقی در بحث اجرای احکام مدنی است. ضمانت اجراء قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوبه و احکام صادره از دادگاهها را به وسیلۀ نیرویی تضمین می کند که به آن ضمانت اجرا گفته می شود.در این کتاب ابتدا به بررسی مفهوم قواعد حثوثی و ضمانت اجرای آن پرداخته خواهد شد و سپس در فصول آتی نحوه اجرای احکام مدنی در عمل تبیین خواهد شد.

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان پروتئینه عربی متوسطه اول توسط سرکار خانم فاطمه صباغ و سرکار خانم حدیثه متولی در 88 صفحه نگاشته شده است. موضوع کتاب در رسته کمک درسی(کاج) و به شرح ذیل توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است.
زبان عربی، یکی از وسیع ترین و کامل ترین زبان ها از جهت لغت و واژگان است. بسیاری از زبان شناسان بر این باورند که زبان عربی از ویژگی هایی برخوردارست که در سایر زبان ها به چشم نمی خورد. قواعد زبان قیاسی تر از سایر زبان هاست و اشتقاق کلمات و واژه های آن نیز نسبت به سایر زبان ها گسترده تر می باشد؛ برای مثال افعال در زبان عربی به جای شش صیغه ، چهارده صیغه دارند. تمام اسم ها دارای مونث و مذکر هستند و افعال و ضمایر و صفات مطابق آنها می آیند. عربی فصیح از واژه ها و ساختاری برخوردار است که گویایی دیگر زبان ها را دارد، در حالی که زبان های دیگر گویایی زبان عربی را ندارند. در نظام آموزشی کشور ما، دو زبان عربی و انگلیسی به عنوان زبان های غیر از زبان مادری آموزش داده می شوند که به دلیل توصیه ی علمای دین به فراگیری آن و تاکید بر آموزش آن ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت خاصی بر خوردار است. طبعاً آشنایی دانش آموزان با برخی لغات و اصلاحات ساده زبان عربی و تسلط بر مکالمه های روزمره آن ، انگیزه آنها را برای یادگیری بهتر، تقویت می نماید. در همین راستا کتاب مذکور در 13 فصل جهت افزایش سطح علمی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول در درس عربی تنظیم گشته است.

Photo

Post has attachment
کتاب حاضر با عنوان هوش هیجانی و سبک رهبری آموزشی توسط سرکار خانم افسانه صفویه در 118 صفحه نگاشته شده است. موضوع کتاب در رسته سلامت و تربیت و به شرح ذیل توسط #انتشارات_مینوفر در سال 95 به چاپ رسیده است.
به دلیل اهمیت ویژه ی آموزش و پرورش در شکل دادن زیرساختهای انسانی و تربیتی نظام، لازم است برنامه ریزی‌های مدیران در جهتی باشد که بهترین نوع آموزش با حداکثر کارایی و کیفیت در محیط مدارس عرضه شود، تا بهبود عملکرد مدارس را به دنبال داشته باشد. از آن جا که هر نهاد یا سازمانی برای رشد و بهبود مستمر ، به یک الگو نیازمند است ، آموزش و پرورش نیز به عنوان یک نهاد عظیم و اثر گذار در جامعه از این مهم مستثنی نیست و ضرورت اجرای برنامه ای که بتواند مسیر تعالی مدیریت را تعریف ، تسهیل ، تسریع و دست یافتنی کند چند برابر می شود . بدین منظور برنامه ی” هوش هیجانی وسبک رهبری آموزشی“ با تكيه بر سند تحول بنيادين و نگاهي تعالي بخش، مدرسه محور، مشاركت جو وكيفيت مدار ضمن تمركز بر فرايندهاي مديريتي، شرايطي را فراهم آورد تا كليه عوامل مؤثر در مديريت مدرسه ضمن شناسايي ظرفيت ها و توانايي هاي داخلي و پيراموني خود به بهبود عملکرد و کیفیت آموزش کمک کند. این کتاب در سه فصل به نگارش درآمده که در فصل اول به کلیات طرح هوش هیجانی وسبک رهبری آموزشی و در فصل دوم به مبانی نطری وپیشینه مطالعاتی موضوع ودرفصل سوم به ارائه نتایج وپیشنهادات پرداخته شده است. این کارحاصل سال ها مطالعه وتحقیق پیرامون مسائل آموزش وپرورش وتدریس و مدیریت درمراکز آموزشی ومدارس می باشد که راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزشی را با سیر وبررسی متون وچشم اندازهای نظام تعلیم وتربیت ارائه می کند.

Photo
Wait while more posts are being loaded