Profile cover photo
Profile photo
ТМ Mustang
475 followers -
Упаковочные ленты и ленты специального назначения
Упаковочные ленты и ленты специального назначения

475 followers
About
Posts

Post has attachment
О чем вы думаете при виде упаковочной коричневой клейкой ленты? Наверное, о чем-то тяжелом, что нужно перевязать и куда-то доставить. А вот художник Марк Хайсман нашел упаковочному скотчу новое применение и создал целое липкое искусство!
В 2005 году изобразительное искусство Марка было отмечено галереей Fleisher Ollman и названо не иначе как «удивительное и ни с чем когда-либо виденным не сравнимое».
http://mustang-tape.com/newspage/paintings.html

Na pewno, o czymś ciężkim, co trzeba zapakować i gdzieś dostarczyć. Ale artysta Mark Chaisman (Mark Khaisman) znalazł taśmie klejącej do pakowania  nowe zastosowanie i stworzył całą sztukę lepką! Wystarczy spojrzeć na te unikalne obrazy! Zamiast pociągnięcia pędzla – „pociągnięcie” taśmą lepką: szeroki sztrych – szeroka taśma, wąski sztrych – wąska taśma, przejrzysty sztrych – jedna warstwa taśmy klejącej, nasycony, - dużo (do dziesięć!) warstw taśmy klejącej. taśma klejąca zostaje nałożona na szklane paneli, które następnie są oświetlone przez tzw. light-box, i w taki niesamowity sposób artysta osiąga niezwykłą zadziwiającą wyraźność szczegółów, lekkiej gry światła i cieniu, kontrastu, głębi. „Moja sztuka – to moja komunikacja ze światłem, - mówi malarz. - Wszystko rozpoczynało się od tradycyjnej pracy z witrażami, a za pomocą taśmy klejącej zdałem sobie sprawę, że mogę komunikować się ze światłem jeszcze w więcej niezwykły i ciekawy sposób”.
Mark Chaisman jest pochodzenia ukraińskiego, urodził się w Kijowie. Obecnie mieszka w Filadelfii, USA. W roku 2005 pracy Marka była zauważona przez galerię Fleisher Ollman oraz nazwane jako “podziwiające i nie porównywalne nie z czym kiedykolwiek widzianym”.
http://mustang-tape.com/pl/newspage/Obrazy.html
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-05-26
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Двухсторонняя клейкая лента для укладки напольных покрытий и постоянного крепления различных материалов.
http://mustang-tape.com/ctproduct/26.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Клей, использующийся в клейкой ленте, с течением времени въедается в бумагу, оставляя следы, проникающие сквозь всю толщину бумаги.
Некоторые свитки Мёртвого моря были проклеены скотчем для сохранности, но выяснился разрушающий эффект! Клей проник буквально насквозь, разъедая ту часть бумаги, на которой написан сам текст, поэтому Израиль даже создал специальное подразделение для удаления скотча вместе с клеем с ценных бумаг.
http://mustang-tape.com/newspage/dead_sea_scrolls.html

Klej, który jest wykorzystywany w produkcji taśmy lepkiej, z czasem wżera się do papieru zostawiając ślady, przenikające przez cały papier.
Niektóre zwoje znad Morza Martwego zostały podklejone taśmą klejącą w celu ich zachowania, lecz było ujawniono wpływ destrukcyjny! Klej przeniknął dosłownie w głąb, niszcząc tę części papieru, na którym był napisany sam tekst, toż Izrael nawet stworzył specjalny pododdział do usunięcia taśmy klejącej razem z klejem z papierów drogocennych.
http://mustang-tape.com/pl/newspage/dead_sea-scrolls.html
Add a comment...

Post has attachment
Двухсторонняя Лента индустриально-промышленная
Используется в тяжелых промышленных условиях
http://mustang-tape.com/ctproduct/26.html
Add a comment...

Post has attachment
При разматывании рулона скотча в вакууме возникает как видимое свечение, так и рентгеновское излучение. Учёные полагают, что причиной этому служит эффект, аналогичный триболюминесценции — возникновению электромагнитного излучения при разрушении асимметричных связей в кристалле. Однако клейкая масса не имеет кристаллической структуры, поэтому для объяснения создаваемого скотчем свечения требуется другая теоретическая модель. Мощность появляющегося рентгеновского излучения достаточна для получения снимков частей тела, но это только в вакууме, а разматывание скотча в воздухе абсолютно безопасно.
http://mustang-tape.com/newspage/X-radiation.html

Przy rozwijaniu rolki taśmy klejącej w próżni powstaje, jak światło widzialne, tak i promieniowanie rentgenowskie. Naukowcy uważają, że powodem temu służy efekt, podobny do tryboluminescencji — powstanie  promieniowania elektromagnetycznego podczas deformacji ciała i ma związek z pękaniem wiązań asymetrycznych w ciałach o strukturze krystalicznej. Jednak masa lepka nie posiada struktury krystalicznej, toż w celu wyjaśnienia świecenia wytworzonego za pomocą taśmy samoprzylepnej, szukamy innego modelu teoretycznego. Potęgi powstałego promieniowania rentgenowskiego, wystarczy do otrzymania zdjęć części ciała człowieka, ale tylko w próżni, natomiast rozwijanie taśmy klejącej w powietrzu jest absolutne bezpiecznie.
http://mustang-tape.com/pl/newspage/X_radiation.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Малярная лента профи декор - для супер точных контуров линий после окрашивания.
Используя малярную ленту можно оживить любую комнату, придав ей особый изыск. Любую фантазию можно реализовать с помощью кисти, валика и малярной ленты.
http://mustang-tape.com/ctproduct/11.html

Taśma malarska profi decor – do superdokładnych zarysów linii po farbowaniu
Wykorzystując taśmę malarską można urozmaicić każde pomieszczenie, nadając mu szczególną delikatność. Wszelkie fantazje mogą być realizowane za pomocą pędzla, wałka i taśmy malarskiej.
http://mustang-tape.com/pl/ctproduct/83.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Впрочем, изначально скотч предназначался для запечатывания обёртки для пищи. Ею должны были пользоваться пекари, бакалейщики и упаковщики мяса. Но люди, вынужденные экономить в период Великой Депрессии, сами придумали сотни новых способов применения скотча на работе и дома: от запечатывания пакетов с одеждой до хранения разбитых яиц. Тут-то скотч и встретился с порванными страницами книг и документами, сломанными игрушками, не заклеенными на зиму окнами и даже обветшавшими купюрами.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Антикоррозийная сантехническая клейкая лента
Для быстрого и эффективного ремонта  металлических и пластиковых труб, для локального устранения течи.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded