Profile cover photo
Profile photo
Mikdad Yücel
14 followers
14 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
İlk Arapça sözlük kabul edilen Halîl b. Ahmed’in (ö. 175/791) Kitâbu'l-Ayn'ından 20. yüzyılda hazırlanmış muâsır çalışmalara kadar 24 sözlüğü bir araya getiren, yaklaşık 1 milyon kelime hakkında 10 milyona yakın girdi içeren muhteşem bir internet sitesi:

http://www.almougem.com

Bir kelimeyi girdiğinizde onunla ilişkili diğer kelimeler de site tarafından öneriliyor, yanlış girişler muhtemel doğru girişlere yönlendiriliyor. Sözlüklerin tarihi sıraya göre tertibi, kelimelerin anlamlarında zaman içerisinde yaşanan evrilmeleri takibe imkân tanıyor.
(alıntı)

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
İslam ansiklopedisi
TDV İslam Araştırmaları Merkezi'nin resmi sitesinde ( http://www.tdvislamansiklopedisi.org/yayin.php ) yayımladığı 44 ciltlik İslam ansiklopedisinin renkli ve içinde arama yapılabilir/kopyalanabilir formatı https://drive.google.com/drive/folders/0B_dnq4DZax...

Post has attachment
ARAPÇA
Âdatü'l-Arab fi cahiliyye - Ebü'l-Meâlî Cemaleddin Mahmud el-Alusî BEL el-Ecvibetü'l-'Arakiyye Mahmud b. Abdullah el-Bağdadî el-Alusî Bulugü'l-ereb fi marifeti ahvali'l-Arab - Ebü'l-Meâlî Abdullah b. Mahmud el-Alusî Cilau'l-ayneyn fi muhakemeti'l-Ahmedeyn E...

Post has attachment
Osmanlıca Eserler
İmlâ - Gramer        Amelî ve nazarî talim-i lisan-i Osmanî - Ahmed Rasim        Osmanlı Türkçesi Grameri III - Faruk K. Timurtaş        Osmanlıca Dersleri - Muharrem Ergin        Osmanlıca Dil Bilgisi - Ahmet Rasim        Terbiye Dersleri - Ali Vahit Osman...

Post has attachment
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye
Mecelle-i ahkam-ı adliye
Wait while more posts are being loaded