Profile

Cover photo
CRAYFISH THAILAND
45 followers|16,230,284 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
ซื้อ-ขาย กุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์ ขอนแก่น ฟาร์ม
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
ซื้อ-ขาย กุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์ ขอนแก่น ฟาร์ม
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
ซื้อ-ขาย กุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์ ขอนแก่น ฟาร์ม
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
วิธีเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งเครฟิช กุ้งล็อบสเตอร์
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นในแต่ละภาคของประเทศไทย การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจำนวนมาก ผู้เลี้ยงอาจจะวิตกกังวลกัน ว่าจะเลี้ยงจะให้อาหารจะเปลี่ยนถ่าย...
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
ในวันนี้ เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการหาอาหารให้น้องกุ้งเครฟิชกินกันครับ บางท่าน เมื่อถูกใจน้องกุ้งเครฟิชแล้ว และ ซื้อหามาแล้ว แต่ยังไ...
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
ซื้อ-ขาย กุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์ ขอนแก่น ฟาร์ม
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
ซื้อ-ขาย กุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์ ขอนแก่น ฟาร์ม
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
วิธีเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งเครฟิช กุ้งล็อบสเตอร์
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
บทความนี้ จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เอาแบบที่เด็ก ป.6 อ่าน ก็ยังเข้าใจ ลุงมี ตามา ไอ้เอ๋ง อ่านแล้ว ก็นำไปใช้ได้ และจะไม่นำข้อมูลทางวิชาก...
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน 1. บ่อซีเมนต์กลม ที่มีความกว้างของบ่อ ประมาณ 80-100 (มีที่ระบายน้ำด้วย) 2. มูลสัตว์หรือขี้วัวแห้...
1
Add a comment...

CRAYFISH THAILAND

Shared publicly  - 
 
กุ้งกระเทย เป็นกุ้งมีทั้งสมบูรณ์เพศ และไม่สมบูรณ์เพศในตัว เหมาะสมแก่การนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นกุ้งสวยงามหรือเป็นกุ้งเนื้อเพื่อบริโภคดีกว่า...
1
Add a comment...
Work
Occupation
เพาะพันธุ์กุ้งเครฟิช
Basic Information
Gender
Male