Profile cover photo
Profile photo
San Mishell
24 followers
24 followers
About
San's interests
View all
San's posts

Post has attachment
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစမဲ့ နည္းလမ္း၅သြယ္
အိမ္မွာထက္ အလုပ္မွာ သင္အခ်ိန္ေပးရတာပိုမ်ားတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႔ရံုးခန္းေနရာကေလးကို တတ္ႏိုင္သမၽွ က်န္းမာေရးနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ အလုပ္ခြင္ကို အားကစားပစၥည္းကိရိယာမသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႔ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာ အနည္းငယ္ရိုးရွင္းေသာေျပာင္းလဲမႈကို ...

Post has attachment
သူနာျပဳမ်ား အတင္းအဖ်င္းေျပာတတ္တဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ?
အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းဟာ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မွာမဆို ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းမ်ား သေဘာသဘာဝအတိုင္း အခ်ိန္တိုအနားေပးတဲ့အခ်ိန္( short break) နဲ႔ အဆိုင္းေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္( shift changes)အတြင္...

Post has attachment
ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားရဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား (စင္ကာပူနဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံၾကား ဘယ္လိုကြဲဲျပားျခားနားပါသလဲ။)
ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္မႈပညာ( Pharmacy) ဟာ တိုးတက္ေျ ပာင္းလဲ ၿပီး ႀကီးထြားရွင္သန္ေနတဲ့အလုပ္အကိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္တစ္ခုတုန္းက  pharmacistsေတြဟာ ေဆးဝါးေဖာ္စပ္တဲ့ဘာသာရပ္ျဖစ္တဲ့ ( art and science)မွာ ကၽြမ္းက်င္သူမၽွသာ ျဖစ္ေသာ  chemistsေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ...

Post has attachment
ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ား လူနာေတြကိုေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း၄မ်ိဳး
ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ား(Pharmacists)ရဲ႔အလုပ္မ်ားထဲက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကေတာ့ ေဆြးေႏြးအၿကံေပးျခင္း( counselling) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔လူနာေဖာက္သည္ေတြအၾကား မည္သည့္စကားေျပာဆိုမႈမဆို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း( interviewing)နဲ႔ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း( assessing)တို႔နဲ႔ အစျပဳပ...

Post has attachment
အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ခ်က္ခ်င္းပဲ ေကာက္ကာငင္ကာ ေသာက္သင့္သလား
Don't be too dependent on painkillers. They brief immediate relief but can lead to dependence with long-term use. ေခါင္းကိုက္၊ သြားကိုက္(သို႔) ခါးနာတာ ခံစားရတဲ့အခါမွာ ကနဦးတံု႔ျပန္မႈက နာက်င္မႈသက္သာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကုထံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္က အကိုက္အခဲေပ်ာက္...

Post has attachment
ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားေဆးဝါးမ်ားကို ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစမယ့္ စမတ္က်တဲ့နည္းလမ္း၅သြယ္ကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီ
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ႀကီးမားတဲ့စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။    စင္ကာပူမွာ   ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ေျမယာနဲ႔ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္တဲ့ေဆးဝါးမ်ားရဲ႔ေစ်းႏႈန္းအဖိုးအခမ်ား အၿပိဳင...

Post has attachment
ဆရာဝန္ေတြအားလပ္ခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ၾကသလဲ?
ဆရာဝန္ေတြ သူတို႔ရဲ႔အခ်ိန္ကို ဘယ္လိုအသံုးခ်သလိုဆိုတာ သင္စဥ္းစားမိဖူးပါသလား။ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ေခၚဆိုမႈျဖစ္ေသာ္လည္း  အလုပ္နဲ႔  သင့္ရဲ႔ႏိုးၾကားတဲ့အခ်ိန္အမ်ားစုကိုရယူကာအားလပ္ခ်ိန္အ မ်ားျကီးယူၿပ္ီး သင္တို႔ကို ပစ္မထားပါဘူး။ သို႔ေသာ္ဆရာဝန္ေတြလဲ...

Post has attachment
သင့္ဦးေႏွာက္ကို ထက္ျမက္ေစတဲ့ နည္းလမ္း၇ရပ္
သင့္ဦးေႏွာက္ယိုယြင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္နဲ႔ သင့္ရဲ႔သိျမင္မႈဆိုင္ရာစြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္မားမႈက်ဆင္းျခင္းမွ ထိန္းသိမ္းျခင္းဟာ အၿမဲတမ္းထိပ္တန္းက်န္းမာေရးဦးစားေပးတစ္ရပ္ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ၿခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သင့္ဦးေခါင္းထဲရွိ ဗဟိုအာရံုေၾကာမၾကီးစနစ္ရဲ႔ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျ...

Post has attachment
စင္ကာပူႏိုင္ငံKKအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေဆးရံုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးမည္
ပထမဦးဆံုးဒီမိုကရက္တစ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသက အသစ္စက္စက္ဒီမိုကေရစီျမန္မာႏိုင္ငံကို သူတို႔ရဲ႔အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုထဲဝင္ဖို႔ မၾကာေသးခင္က လက္ကမ္းၾကိဳ ဆိုၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ၁၉၆၂မွ၂၀၁၁ထိ အရာအားလံုးအေပၚ တင္းၾကပ္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ...

Post has attachment
အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားနဲ႔အတူ အိပ္ရာမၽွေဝျခင္းရဲ႔ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ား
အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနနဲ႔  တိရစၦာန္မ်ားနဲ႔အတူ သူတို႔ရဲ႔အိပ္ရာမ်ားကို မၽွေဝေပးတတ္တာအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။  တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးနံေဘးမွာ အိပ္စက္ရတာဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္  လူနဲ႔တိရစၦာန္ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။  အမွန္စင္စစ္စာရင္းဇယားမ်ား...
Wait while more posts are being loaded