Profile cover photo
Profile photo
Daria Gorzkiewicz
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
czy zmianę nazwiska trzeba zgłosić do KRS?
Zgodnie z art. 168 k.s.h., zarząd ma obowiązek zgłosić do KRS każdą zmianę w spółce dotyczącą danych zgłaszanych do tego rejestru. Zmiana powinna zostać zgłoszona w terminie 7 od daty jej zaistnienia.  Głównym celem tego przepisu jest zachowanie aktualności...
Add a comment...

Post has attachment
forma umowy powierniczej w spółce z o.o.
Umowa powiernicza dotycząca nabycia udziałów w spółce z o.o. stanowi wygodną i przydatną, choć mało znaną i niezbyt popularną formę uelastycznienia możliwości działania biznesowego. Umowa taka polega w uproszczeniu na zleceniu przez powierzającego (zlecając...
Add a comment...

Post has attachment
zmiany w spółce przez internet - 2018
Dzięki dopuszczeniu możliwości tworzenia spółek w oparciu o formularz udostępniony w systemie teleinformatycznym istnieje obecnie wiele ułatwień dla przedsiębiorców związanych z szeroko pojętymi zmianami w spółce. Dotychczas większość czynności wymagała zaa...
Add a comment...

Post has attachment
Zmiana umowy spółki z o.o. przez internet
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, do zmiany umowy spółki co do zasady wymagane jest podjęcie stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników oraz wpis do rejestru (rejestracja tej zmiany w KRS) Obecnie tryb przeprowadzenia zmiany umowy spółki zależy od ...
Add a comment...

Post has attachment
jak skutecznie zwołać zgromadzenie wspólników
Zgromadzenie wspólników jest głównym organem w spółce z o.o. Oprócz tego, że musi być zwołane co najmniej raz w roku w celu podjęcia obowiązkowych decyzji ekonomicznych, musi się co do zasady odbyć też w każdym przypadku, gdy konieczne jest podjęcie decyzji...
Add a comment...

Post has attachment
sprawozdanie finansowe - obowiązki zarządu
W tym roku, w związku ze zmianami dotyczącymi składania sprawozdań finansowych spółek do KRS (likwidacja możliwości złożenia ich w formie papierowej), zagadnienie obowiązków zarządu związanych z tymi sprawozdaniami budzi większe niż zwykle zainteresowanie p...
Add a comment...

Post has attachment
złożenie sprawozdania finansowego za rok 2017 i lata następne
Jeszcze niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromną rewolucję przeprowadził ustawodawca wprowadzając zmiany w zasadach składania sprawozdań finansowych do KRS. Od dnia 15 marca 2018 nie ma już możliwości złożenia papierowego wniosku o pr...
Add a comment...

Post has attachment
adresy w KRS po 15.03.2018 r.
Zgodnie z zapowiedzią postaram się partiami analizować zmiany w obowiązkach spółek w KRS, jakie spowodowała ostatnia duża nowelizacja z marca 2018 roku. Duże problemy obecnie powoduje u przedsiębiorców kwestia adresów, jakie należy zgłosić do sądu. Oględnie...
Add a comment...

Post has attachment
zmiany w KRS od 15.03.2018 r.
W dniu 15.03.2018 r. wchodzi w życie cały szereg zmian związanych między innymi z procedurą składania wniosków do KRS oraz sytuacją podmiotów, które mają braki w reprezentacji. Zmiany te urzeczywistniają zamierzenia związane z całkowitą informatyzacją proce...
Add a comment...

Post has attachment
Kiedy wymagana jest zgoda wspólnika spółki na podjęcie uchwały.
Obecnie zasadą jest podejmowanie decyzji przez zgromadzenie wspólników spółek kapitałowych większością głosów. W zależności od rodzaju sprawy większość ta jest różnie określona przez kodeks spółek handlowych: jako bezwzględna większość, większość 2/3, 3/4 g...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded