Profile cover photo
Profile photo
info dalykas
30 followers -
Gimtosios kalbos pagrindai
Gimtosios kalbos pagrindai

30 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
2017 m. spalio 22 dieną sukanka 147-osios metinės, kai gimė 1870 10 22 Voroneže (Rusija) gimė Ivanas Aleksejevičius Buninas (Иван Алексеевич Бунин) (1870-1953), rusų prozininkas, poetas, vertėjas, akademikas, Nobelio literatūros premijos laureatas (1933 m.). Mirė (83) 1953 11 08 Paryžiuje.
Citatos
√ Tikra meilė yra nelaiminga.
√ Miškas, lyg pilis spalvota,
Violetinis, auksinis, purpurinis,
Linksmas, marga siena
Saugo šviesiąją laukymę.
Beržų geltonas raižinys
Dangaus žydrynėj švyti,
Kaip bokštai, eglės tamsios,
O tarp klevų
Tai šen, tai ten retoj lajoj
Regiu lyg langus į beribį dangų.
Miškas dvelkia ąžuolu ir pušimi,
Išdžiūvęs saulėje kaitrioj,
O Ruduo, lyg tylus našlys,
Užsisklendžia toj margoj pily… („Krinta lapai“)
Nobelio literatūros premijos laureatai (1901-2013 m.):
https://mokovas.wordpress.com/2013-m-kalendorius/nobelio-literaturos-premijos-laureatai/
Photo

Post has attachment
2017 m. spalio 22 dieną sukanka 97-osios metinės, kai gimė Timotis Frensis Liris (Timothy Francis Leary) (1920-1996), amerikiečių rašytojas, psichologas
Citatos
√ Moterims, kurios siekia lygių teisių su vyrais, trūksta ambicijų.
√ Galvok apie save ir suabejok autoritetais.
√ Kuo daugiau laisvės, tuo daugiau atsakomybės. Amžinas senovės paradoksas.
√ Gyvenimas – tai iliuzija, sekundės, žaibiškai bekeičiančios viena kitą. Dabar matai, o dabar – ne.
√ Palikite emocijas už rojaus vartų.
√ Emocionalus žmogus – evoliucinis narkomanas, nuolat ir beatodairiškai prisipumpavęs adrenalino ir kitų tamsių fermentų.
√ Emocijas galima sutramdyti, kai įjungi pojūčius, suvoki kūną, jauti ląstelių reinkarnacinę grandinę, mėgaujiesi kūno vidaus elektrinių virpesių mirguliavimu ir dalyvauji pažadinto ego žaidimuose.
√ Atskiro individo mąstymas – pirmapradė nuodėmė judėjų, krikščionių ir islamo religijoje, ardanti valdžios ketinimus sutvarkyti ir struktūrinti chaosą.
Photo

Post has attachment

Post has attachment
2017 m. spalio 21 dieną sukanka 71-osios metinės, kai gimė Eugenijus Remigijus Baltrušaitis (g. 1946), poetas, dramaturgas, prozaikas, spaudos ir televizijos darbuotojas. Studijavo Vilniaus universitete, už antisovietinę kūrybą buvo tardomas KGB, vėliau pašalintas iš universiteto. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1964 m., kūrybą spausdino leidiniuose „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Komjaunimo tiesa“ ir kt. Poema „Sibiras“, kurios ištrauką 1967 m. perskaitė Dailės instituto literatūriniame vakare, buvo konfiskuota ir liko gulėti KGB archyvuose. Vėliau ją atkūrė iš atminties. 1993 metais ji buvo išleista eilėraščių ir poemų knygoje „Raudoni voratinkliai“. 1972–1980 m. dirbo „Vakarinių Naujienų“ redakcijoje, 1980–1990 m. – Lietuvos televizijos Literatūros ir meno redakcijoje, 1990–1996 m. – detektyvinio žurnalo „Rankas aukštyn!“ vyr. redaktorius, vėliau įvairių interneto portalų bei spaudos leidinių politikos ir verslo apžvalgininkas.
Photo

Post has attachment
2017 m. spalio 21 dieną sukanka 72-osios metinės, kai 1945 10 21 Kaune mirė Felicija Bortkevičienė-Povickaitė (72), politikė, knygnešė, spaudos darbuotoja, visuomenės veikėja. Gimė Linkaučių dvare (Krekenavos vls., dab. Panevėžio r.). Gyvendama Vilniuje (nuo 1901), rūpinosi Vilniaus lietuvių švietimu, platino draudžiamą lietuvišką spaudą. „Žiburėlio“ draugijos pirmininkė, šelpė gabius studentus, rašytojus. Įstojo į Vilniaus masonų ložę (Lietuva / Litwa) ir tapo pirmąja moterimi masone Lietuvoje (1915). Reiškėsi politiniame Lietuvos gyvenime: Lietuvių demokratų partijos narė (nuo 1902), viena Rusijos lietuvių suvažiavimo organizatorių (1917), Lietuvos Steigiamojo Seimo Valstiečių sąjungos atstovė (1920). Už politinę veiklą kalėjo carinės Rusijos ir bolševikų valdymo metais. Lietuviškos leidybos organizatorė: kartu su Kaziu Griniumi įkūrė „Pasitikėjimo“ bendrovę (1908), kuri leido „Lietuvos ūkininką“ ir „Lietuvos žinias“, su bendradarbiais Kaune įsteigė „Varpo“ knygų leidybos bendrovę ir jai vadovavo (1919–1940, 1942–1944), „Varpo“ spaustuvės vadovė (1920–1936, 1942–1944).
Photo

Post has attachment
2017 m. spalio 21 dieną sukanka 245-osios metinės, kai gimė Samuelis Teiloras Kolridžas (Samuel Taylor Coleridge) (1772-1834), anglų rašytojas, poetas romantikas, literatūros kritikas, filosofas
Citatos
√ Laimė tegali išaugti tik ant dorybės stulpų, o ant pamatų privalo turėti tiesą.
√ Daugumai patirtis tartum laivagalio ugnys – apšviečia tik nueito kelio atkarpą.
√ Jeigu žmogus nekyla aukštyn, siekdamas būti angelu, jis smunka artėdamas prie velnio. Jis negali stovėti vietoje.
√ Nebuvo nė vieno didelio poeto, kuris nebūtų buvęs ir gilus filosofas.
√ Religija iš esmės yra švelniausias dalykas pasaulyje.
√ Esu tvirtai įsitikinęs, kad visų pasaulio blogybių paskirtis yra pažadinti aktyvumą.
√ Dailė – tai kažkas tarpinio tarp minties ir daikto.
√ Daugumai patirtis tartum laivagalio ugnys apšviečia tik nueito kelio atkarpą.
√ Filosofija prasidėjo ir baigiasi nuostaba, o tarpą užpildo susižavėjimas; bet pirmoji nuostaba yra nemokšiškumo atžala, o paskutinė – garbinimo motina.
√ Žmogus, turėdamas vieną motyvą, nieko nedaro.
Photo

Post has attachment
2010-2017

Turite naujienų ar pasiūlymų, priekaištų ar patarimų, rašykite, siųskite, klauskite ir dalinkimės patirtimi. Susisiekime:

dalykasinfo@gmail.com
infopagrindai@gmail.com
ziniubiuras@gmail.com

Arba paspauskite:
Balso pašto pranešimas https://www.speakpipe.com/mokovas

Jei pageidaujate prenumeruoti (gauti žinutes į savo elektroninę dėžutę), tereikia paspausti nuorodą ir registruotis:

https://wordpress.com/log-in?redirect_to=https%3A%2F%2Fwordpress.com%2Fpublic.api%2Fconnect%2F%3Faction%3Dverify%26service%3Dwordpress
Photo

Post has attachment
Skaičiuojama, kad vien šiemet iš stojusiųjų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, pažeisdamas galiojančius teisės aktus, galėjo surinkti apie 0,5 mln. Eur skirtingų rinkliavų. Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) šiuos faktus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre (KMPMC) nustatė, išanalizavusi mokinių skundus dėl priėmimo procedūros, kai su mokiniais yra sudaromos papildomo mokėjimo sutartys mokymo programoje nenumatytoms paslaugoms ir mokymo priemonėms įsigyti. Centro vadovybei nurodyta nutraukti mokėjimo sutartis su tais mokiniais, kurie nepageidauja papildomų paslaugų ar mokymo priemonių, o pinigus už neteisėtas rinkliavas grąžinti.

Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės sudaryta darbo grupė, tyrusi gautus mokinių skundus, nustatė, kad stojusieji į valstybės finansuojamas vietas moka papildomą mokestį pagal mokėjimo sutartį už papildomas mokymosi paslaugas ir praktinio mokymo priemones. Mokestis rinktas iš visų 33 Centre vykdomų profesinio mokymo programų mokinių, jo dydis svyruoja nuo 90 iki 1100 eurų. Apie tokius mokėjimus mokiniai nebuvo informuoti iš anksto, informacija pateikta tik atvykus pasirašyti mokymosi sutarties.

Iš stojusių dar buvo renkamas papildomas stojimo dokumentų tvarkymo ir įforminimo mokestis – 10 Eur (šis mokestis iš mokinių buvo renkamas grynais pinigais).

Taip pat nustatyta, kad Centras taiko 14,48 eurų mokestį už baigiamųjų egzaminų perlaikymą, nepaisant to, kad ŠMM šiai ir kitoms mokymo įstaigoms yra skyrusi lėšų baigiamųjų egzaminų procedūrai organizuoti ir vykdyti.

Skaičiuojama, kad KMPMC, pažeisdamas Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymų nuostatas, vien per šiuos metus iš mokinių galėjo surinkti apie 0,5 mln. Eur. Ministrė mokymo įstaigos vadovybei nurodė mokiniams grąžinti pinigus už stojimo dokumentų tvarkymą ir įforminimą bei už egzaminų perlaikymą. Ministrės nurodymu Centras privalo nutraukti papildomo mokėjimo sutartis su mokiniais, nepageidaujančiais gauti mokymosi programoje nenumatytų papildomai paties mokinio lėšomis apmokamų paslaugų ar mokymosi priemonių.

„Išaiškinę šiuos faktus, matome, kad centras tiesiog pritvinkęs neskaidrumo vočių – buvo neteisėtai mintama iš mokinių, įvedus savo karalystės taisykles. Įstatymai vienodi visiems ir tokios savivalės netoleruosime. Tokios veiklos didžiausioje profesinio mokymo įstaigoje indikuoja apie galimus trūkumus visoje sistemoje, todėl visos mokyklos bus įvertintos pagal skaidrumo kriterijus“, – sako ministrė.
Šiemet į KMPMC priimta 1400 stojusiųjų. Mokykla deklaruoja, kad joje mokosi apie 4 tūkst. mokinių.
Photo

Post has attachment
2017 metų spalio 18 d. 14 val. per Mokytojo TV buvo transliuojama laida apie lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) dalies žodžiu vykdymą ir vertinimą. Laidoje dalyvavo Ugdymo plėtotės centro ir Nacionalinio egzaminų centro atstovai. Jie pristatė ir aptarė esmines šios PUPP dalies vykdymo ir vertinimo aktualijas.

Kaip ir anksčiau, PUPP dalis žodžiu gali vykti ir per pamoką, ir per kitas mokomąsias veiklas. Nauja yra tai, kad, mokiniui dalyvaujant kalbėjimo dalyje, jo turi klausytis ne tik mokytojas – vertinimo komisijos narys, bet ir kiti mokiniai. Mokykla savo nuožiūra sprendžia, kada mokykloje pradėti vykdyti kalbėjimo dalį, kiek kartų mokiniui leisti dalyvauti dalies žodžiu patikrinime ir kokias kalbėjimo formas taikyti visiems tos mokyklos mokiniams ir buvusiems mokiniams.

Kalbėjimo daliai ir rašymo daliai bus skiriami atskiri vertinimo komisijų pirmininkai. Vienas pirmininkas, t. y. bendras abiem – dalies žodžiu ir dalies raštu – komisijoms, gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojas yra direktoriaus pavaduotojas arba skyriaus vedėjas, nes dalies raštu vertinimo komisijos pirmininkas turi būti dalyko specialistas. Kalbėjimo dalies vertinimo komisijos pirmininkas pirmiausia yra atsakingas už vertinimo komisijos darbo koordinavimą ir galutinio PUPP rezultatų protokolo užpildymą, nes formaliai kalbėjimo dalis baigiasi vėliau nei dalis raštu (dalis žodžiu gali vykti visą ugdymo procesą). Todėl šios dalies vertinimo komisijos pirmininku ir turėtų būti skiriamas mokyklos direktoriaus pavaduotojas ar kitas administracijos darbuotojas, nebūtinai dalyko specialistas.

Kalbėjimo daliai žodžiu direktorius mokykloje sudaro vieną vertinimo komisiją. Ją sudarys vertinimo komisijos pirmininkas ir bent vienas vertintojas – mokinį mokantis mokytojas. Jei mokykloje yra daugiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, mokančių 10 arba II gimnazijos klasių mokinius, jie visi turėtų tapti vertinimo komisijos nariais.

Kalbėjimo dalis mokytojų pageidavimu bus vertinama pagal globalaus vertinimo normas, kurių projektas skelbiamas Nacionalinio egzaminų centro puslapyje. Tiek šios vertinimo normos, tiek vykdymo instrukcijos bus patvirtintos iki spalio 27 d.
Primename, jog globalaus vertinimo normas jau skelbėme lituanistiniame leidinyje: https://mokovas.files.wordpress.com/2017/10/lituanistinis-leidinys-nr-115.pdf
Photo
Wait while more posts are being loaded