നമുക്കു പരിചയമുള്ള ചില പിള്ളേരിപ്പഴും കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് ബിടെക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്‌‌.‌ ശരിക്കും അതൊരു ഓവർ സപ്ലൈഡ് ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെ.. ബിടെക് എടുത്തും ഡ്രോപ് ഔട്ട് ആയും തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതും പതിനായിരം രൂപ സാലറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായ കൊറേ ആൾക്കാരെ അറിയാം.. കോമേഴ്സ് അടക്കമുള്ള സാധ്യതകൾ കാണിച്ച് പിള്ളാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കണോ?

(തുമ്മാരുകുടി ഗൈഡൻസ് സ്റ്റൈലിൽ ഇവിടന്നു ബിടെക് എട് പിന്നെ ആസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി എം ടെക് എട് എന്നിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ചെന്ന് പിജിഡിസിഎ എട് എന്നൊന്നും പറയല്ല് പ്ലീസ്)
Shared publiclyView activity