താന്‍ കോടിയേരിയേക്കാള്‍ വിവരമുള്ളവനാണെന്ന് തെളിയിച്ച് നടേശന്‍ മുതലാളി മാതൃകയായി :))
Shared publiclyView activity