Profile cover photo
Profile photo
Hassan Dinbali
66 followers -
عالم شويد تا چون خر بارتان نكنند.
عالم شويد تا چون خر بارتان نكنند.

66 followers
About
Hassan's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has shared content
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube
ایا کسی وجود دارد که شش ضلعی منتظم محاطی ندیده باشد؟
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube
Photo

Post has attachment
ایا کسی وجود دارد که شش ضلعی منتظم محاطی ندیده باشد؟
Pi=3.154700538379
www.dinbali.com
you tube
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
ریاضیات در بد وضعی قرار دارد.در سقوط کامل است .عدد پی جدید 3.154700538379 است.
دایره عالی مثلثات را منسوخ شده اعلام کرده است .
مقامات علمی جهان دست از پوسیده ها بر نمی دارند.خود می دانند که چه خیانتی در حق بشریت می کنند.
Pi=3.154700538379
you tube
www.dinbali.com

ریاضیات در بد وضعی قرار دارد.در سقوط کامل است .عدد پی جدید 3.154700538379 است.
دایره عالی مثلثات را منسوخ شده اعلام کرده است .
مقامات علمی جهان دست از پوسیده ها بر نمی دارند.خود می دانند که چه خیانتی در حق بشریت می کنند.
Pi=3.154700538379
you tube
www.dinbali.com
Wait while more posts are being loaded