دلنوشته ها، دعاها؛ راز و نیاز (مناجات)  - 
 
💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠

💦 ﺩﻋـﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ...

ﺩﻋـﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ...

ﺩﻋـﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ...

💦 ﺩﻋـﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ..

ﺩﻋـﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ...

ﺩﻋـﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه...


💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠‏

💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠‏

💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠‏

💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺💠
Translate
94
3
mahyar sharafkhah's profile photomarjan Faraji's profile photoAli Safai's profile photoMohadeseh R's profile photo
4 comments
 
من مثل خیلیا دلم نگرفته . قلبم گرفته بلا تکلیف بین مرز این دنیا و اخرت نه میمیرم نه زنده میمانم
این بلاتکلیفی دمار از روزگارم دراورد
Translate
 
سلام دوست عزیز شبت رویایی.الهی آمین
Translate
 
انشالله کسی نامید نشه 
Translate
Translate
Add a comment...