Profile cover photo
Profile photo
D'Galan tr'Rehu
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
This plays in the background when I fly around in my Luxury Cruiser.

Post has attachment
Arhem drahha tivh s'Terrha teelis.
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Risian Dræudt 2014
20 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

idh ihirvædhl h'rau dhræu.

#Rihannsu #Romulan #Rihan
Add a comment...

ahr'mnek eisll
Add a comment...

Post has attachment
Temer crycæ arvha sa'imnashe'edh!
Add a comment...

Post has attachment
aelhe tivh efveimne awevh'e? arhem aelhe.
Photo
Add a comment...

Tai Nuhwir. Rrooma. Khfiya.
The Life and Death of Julius Caesar (W. Shakespeare)


Plhere FLAVIUS, MARULLUS u'Dhhokhnenir ih'Kheidir

FLAVIUS

Krenn! ei'krihevha, hhaemn'e ei'krihevha aodhir daehpelhir daeopir hrian:
Ahr'elet rrh'enh? Fvah! Docgaekhe hrian,
Ihiruri etrehhnhe, teia'nvenikhe hrian
Shad dha dhraeum lli rhssiiyai
Vaed'dhraeum hraen? Dochaii, ahr'fvah na mhaksa khaei?

DHHOKHNEN NUHWIR

Voi, rekkhai, rrhandhehrehinnen.

MARULLUS

Ahr'vikra na jhoilldhoss ih'ehrhecuai khaei u'na uhfeinen?
Ssaer khiiea tyyhh daelftha khaei khia?
Khia, lhhai, klamhaksa nim fvah khia?
DHHOKHNEN NUKRER
Rhe've, rekkhai, olhaori dhraeunen ra, ahr'reh duhaen,
Nim rhadai hrhaete, cuainen.

MARULLUS

Mrht ahr'fvah na mhaksa khaei? Dhroii uhfeiev.
DHHOKHNEN NUKRER
Mhaksa, rekkhai, aeu, ecurai reh, thei'dva sa'caevra
Khelhaesai; vaeha, rhe've, ahr'etravalnen haeulir fvakhen.
MARULLUS
Vaeha mhaksa, khia ennhiekh? khia ennhiekh chaishaanh,
Vaeha mhaksa?

DHHOKHNEN NUKRER

Dhat, sseu nnearh reh, rekkhai, ihirukhe'rau ietrae sa'rham:
mrht, ve ihirute ietrae nnearh, payr cuaire'er nnearh reh.

MARULLUS

Fvah maeli ier sa'rrhaarai khia? Cuaire'er
Rhhae, khia vyrhu desaiselho!

DHHOKHNEN NUKRER

Voi, rekkhai, ne'cuaier nnearh!

FLAVIUS

Ahr'haeulcuainen khia, hwiiy-difv?

DHHOKHNEN NUKRER

Rhe've, rekkhai, sa'qiuu'nai aeu thiicheri ewh, ahr'ra'qhe:
iembaealukhe sa'erohaen mhaksanenen, umael sa'haei'nelhen
nviahren, mrht sa'ra'qhen. Ahr'reh, rhe've, rekkhai, iethulasi
haeulir iravher; rhifv hrrau sanhae haein lloann,
orhae lloann reh. Rhadai olhaolhor nim ehrr illhea'ar
sa'ehrhecuain urriar hrrau naindhraeu rham.

FLAVIUS

Mrht ssaer ihirukhe hrrau ylhshas khaei eisll?
Ssaer nodaire rhadai tivhir hraefva khfiyar khia?

DHHOKHNEN NUKRER

Rhe've, rekkhai, mosiurrhae'eri haeulir lloannen, aeu koai reh
dhraeu khei. Mrht, rhe've, rekkhai, mosrrh'enhuri mnean,
uhtra'er Fvillha u'ihirviduusri kivoi vauthilai diam.

MARULLUS

Ssaer ihirviduusri? Hhaemn ei'krihevha vaeha temhruuhi dii?
Denaeri dii ssiun Rroma vaehar eird'nnefiin,
Mosarre hrrau tactaelhir ih'ikhauhaiin eihnhen diam?
Hrian fve'lein! Hrian nhaihir! Fvakhim aou'nel krehir llisiurrhel hrian!
Ai hrian caevrar spolaimir, hrian rhadai thiashir s'Rrooma,
Docgaeakhe Pompei hrian? Aigren siur u'raeler
Bhaear u'honnir u'saemnaalir mibh
Aollir mibh u'i hrenillhir, ie, emnaaekharar mibh,
Haedlir hraen hrrau haenhein u'tharonar mhrah
Na shad en sa'inubera'edh aehuusai,
Hnafirhn ehhedra na latasir s'Rrooma Pompei rahaen:
U'rhifv hnafirhn mairier na trlaia diam,
Chaetoiakh ekhaiedhev hrian,
Aeu meikheriar ihfvi fvilaeih riam Tiber,
Panairrer ikhlenedh chaetoielhen hraen
Daehpn hrrau fvilaeihir ih'rrhiolevher riam?
U'stev khiieari tyyhir daelfthar hraen?
U'stev mosrrh'enh hrian?
U'stev mniet'ri laggar latasai mibh diam?
Vaeha mrei sa'vauthilai fvi rhiennevha s'Pompei? Uaeurr'e!
Yhfev'e ei'krihevher, copai'e daodae'er.
Mosd'hannam nouhhavher aeu hmnheri na eirhiakh lloann
Vaeha mnaeri hfaeier hrrau ehl'khnain'le elet hnaifvir.

FLAVIUS

Urr'e, urr'e, ke'cuuhir daelftir, u'couvae eletevha,
Paeti'e en rhaden aaithir qaeuhhai hraen;
Nodaire'e lloann fvilaihevha s'Tiber, u'khasei'e kyynar hraen
Hrrafv atlaihwy, ru bhoewenal
Hshuuhri na fvilaihir el'khaueriha qiuu'nai.
Savhe en Dhhokhnenen
Drolaeu aeu yhfevahrukhi aehrrir lloannen ihfvar;
Ieryyrh iurretev sa'pictae'len lloannen.
Urru hrrau'mhrah ssiun na D'nomaes;
Keisa thaaes'dhohh na lalaiyir,
Ve khruaete lloann mosouye'eri hwio.

MARULLUS

Thei'irea'hwill ecimae?
Docgae hwio aeu ahr'raed'shad s'Lupercal.

FLAVIUS

Ahr'emael haei'nelh; rogaerehru'hrau
Lalaiyir lliu sa'bricaein s'Fvillha. Hraefva'dhohh,
U'ifveh'dhohh uae khfiyanel na hhaekar arhem:
Ecimae udh hwio, rhifv siurrh lloann nim llaeqhein.
Laatir thuuwenhir tivhir, hhaeuzeri aenaihel s'Fvillha
Mosaevr'dhohh dii hrrau meraehh dhhokhevha,
Vaeha hre selaete'dhohh aerrh khyiivha rhaden
U'rrh en mnei ihfvi efviey'le mmainhkhevha.

Savhe

#Rihannsu #Romulan #shakespeare  
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded