Profile cover photo
Profile photo
Donata Kadry w pigułce
19 followers -
KADRY W PIGULCE - PRAKTYCZNA WIEDZA DLA CIEBIE
KADRY W PIGULCE - PRAKTYCZNA WIEDZA DLA CIEBIE

19 followers
About
Posts

Post has attachment
W filmie znajdziesz odpowiedź na poniższe pytania:
- które dni są dniami roboczymi?
- w jaki sposób liczyć 3 dniowy okres wypowiedzenia?
- czy należy pominąć dzień złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu?
- kiedy rozpoczyna swój bieg tygodniowy okres wypowiedzenia?
- w jaki sposób liczyć bieg okresu wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach?
- czy bieg okresu wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach zawsze kończy się w sobotę?
- kiedy rozpoczyna bieg okres wypowiedzenia wyrażony w miesiącu lub miesiącach?
- który dzień jest ostatnim dniem zatrudnienia?
Add a comment...

Post has attachment
Przygotowałam dla Ciebie Kurs online o nazwie: Dokumentacja Pracownicza w Pigułce, który zawiera 5 modułów, 21 lekcji, kilka godzin nagrań, wzory dokumentów, testy wiedzy
dzięki, któremu raz na zawsze będziesz mieć pewność, że akta osobowe pracowników w Twojej firmie są prowadzone zgodnie z przepisami.

Od dzisiaj, tj. 31.01.2018 do niedzieli, tj. 04.02.2018 masz szansę wygrać dostęp do tego kursu.
Add a comment...

Post has attachment
Jednodniowa nieobecność w pracy a rozwiązanie umowy z winy pracownika może ale nie musi być przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, w tzw. trybie dyscyplinarnym.

W filmie odpowiadam na pytania:
- w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy,
- w jaki sposób pracownik powinien powiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy,
- w jaki sposób pracodawca powinien doprecyzować zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
- jakie dowody usprawiedliwiają nieobecność w pracy,
- jaką karę może zastosować pracodawca w przypadku opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia,
- w jaki sposób można nałożyć na pracownika karę porządkową,
- czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym z powodu jednodniowej nieobecności w pracy,
Add a comment...

Post has attachment
Z treści filmu dowiesz się:
- kiedy pracownik może ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego,
- czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego,
- w jaki sposób wnioskować o urlop bezpłatny,
- jakie elementy powinien zawierać wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego,
- czy okres urlopu bezpłatnego jest wliczany do stażu pracy,
- czy istnieją przypadki urlopu bezpłatnego, który jest wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
- czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego,
- czy pracownik musi wrócić do pracy po okresie urlopu bezpłatnego,
- czy pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownika na dotychczasowym stanowisku po urlopie bezpłatnym,
- w jaki sposób urlop bezpłatny wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego,
- czy urlop wypoczynkowy jest pomniejszany w przypadku korzystania z urlopu bezpłatnego,
- jakie są metody proporcjonalnego pomniejszania wymiaru urlopu po urlopie bezpłatnym?
Add a comment...

Post has attachment
Pracownik podpisując umowę o pracę decyduje się na związanie stosunkiem prawnym z pracodawcą. Zawarcie stosunku pracy jest dokonywane przez obie strony dobrowolnie. Pracownik godzi się na zaproponowane warunki pracy, a podpisanie umowy jest potwierdzeniem zawartych ustaleń. Stosunek pracy nie jest jednak nierozerwalny. Przepisy prawa pracy przewidują kilka możliwości zakończenia trwającej umowy o pracę przez pracownika. Należy zwrócić uwagę na to, że zakończenie trwającej umowy odbywa się poprzez różne formy jej rozwiązania.
Add a comment...

Post has attachment
Jednym z podstawowym obowiązków pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy jest wypłata ekwiwalentu pieniężnego.

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia zwalnia pracodawcę z obowiązku wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.
Add a comment...

Post has attachment
Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym z trybów umożliwiających zarówno pracodawcy jak i pracownikowi rozwiązać umowę o pracę po upływie określonego w przepisach prawa pracy czasu.

W filmie odpowiadam na pytania:
- czym jest wypowiedzenie,
- jaka jest długość okresów wypowiedzenia,
- od czego zależy długość okresu wypowiedzenia,
- w jaki sposób rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony, która trwała w dniu wejścia znowelizowanych przepisów,, tj. 22.02.2016,
- czy okres wypowiedzenia może różnić się od tego wskazanego w przepisach Kodeksu pracy,
- jak liczyć okres wypowiedzenia,
- czy należy wskazywać przyczynę wypowiedzenia,
- kiedy można złożyć do pracodawcy pismo wypowiadające umowę o pracę,
- czy można złożyć wypowiedzenie w trakcie nieobecności w pracy,
- czy pismo wypowiadające umowę powinno być w formie pisemnej?
Add a comment...

Post has attachment
Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracowników i na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu akt osobowych pracownika?
W filmie odpowiadam na pytania:
- dlaczego tak istotne jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami,
- jaki jest najważniejszy akt prawny, który należy znać w przypadku odpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
- w jaki sposób wygląda teczka akt osobowych pracownika,
- z jakich części powinna składać się teczka akt osobowych,
- co znajduje się w poszczególnej części akt osobowych pracownika,
- dla kogo pracodawca jest zobowiązany prowadzić akta osobowe,
- co oznacza chronologia w aktach osobowych,
- w jaki sposób numerować dokumenty w aktach osobowych,
- czy w aktach osobowych można przechowywać oryginały dokumentów,
- czy odpis dokumentu może być przechowywany w aktach osobowych,
- w jakim języku należy prowadzić dokumentację pracowniczą.
Add a comment...

Post has attachment
Zadaniowy system czasu pracy jeden z systemów czasu pracy, który może być zastosowany wobec pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy może być korzystne zarówno dla pracodawcy jak i samego pracownika.W filmie odpowiadam na pytania:
- w jaki sposób wprowadzić zadaniowy system czasu pracy w zakładzie pracy,
- wykonywanie jakiego rodzaju prac uzasadnia zastosowanie zadaniowego czasu pracy,
- czy można zastosować ten system do wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy,
- czy można powierzyć pracownikowi wykonującego pracę w zadaniowym systemie czasu pracy pracę w godzinach nadliczbowych,
- czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy,
- w jaki sposób ustalić czas pracy w zadaniowym systemie czasu pracy?
Add a comment...

Post has attachment
Porozumienie trójstronne w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie jest dokumentem powszechnie stosowanym ze względu na fakt, że możliwość zawarcia takiego porozumienia opiera się na poglądzie orzecznictwa a nie na powszechnie stosowanych przepisach prawa pracy.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded