Profile

Cover photo
Budsarakum Udomloedsrinapa
166 followers|1,235,825 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
ช่วงนี้เป็นฤดูกาลชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร้านคาออนไลน์ทั้งหลายที่ประกอบกิจการในนามบุคคลธรรมดา อย่าลืมไปเสียภาษีกันนะคะ
1
Add a comment...
 
การร้องขอเป็นผู้อนุบาล
การร้องเป็นผู้อนุบาล การร้องเป็นผู้อนุบาลนั้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแล้วแต่กรณี
เพื่อขอเป็นผู้อนุบาลของบุคคลไร้ความสามารถ ควรยื่นฟ้องที่ศาลไหน ทั้งนี้ จะยื่น ณ ศาลเยาวชนที่ใด ให้ดูที่ผู้ร้อง
(ผ...
 ·  Translate
การร้องเป็นผู้อนุบาล การร้องเป็นผู้อนุบาลนั้นเป็นกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อขอเป็นผู้อนุบาลของบุคคลไร้ความสามารถ ควรยื่นฟ้องที่ศาลไหน ทั้งนี้ จะยื่...
1
Add a comment...
 
จดทะเบียนพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์
ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์   >>> ติดต่อสำนักงาน <<< กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
พาณิชย์อิเล็กทรอน...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
การวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ  SMEs  (ฉบับ  Do it yourself )                                                                                                  การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล  จากบทความการวางแผนทางภาษี สำหรับธุรกิจ  SMEs ( ฉบับ  Do it yourself)...
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
แนวข้อสอบ TA 3/2558
แนวข้อสอบ TA 3/2558 วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลฯ ข้อ 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเศรษฐี มีนาย ก กับนาย ข
เป็นหุ้นส่วนกัน ต่อมานาย ก ตาย ศาลได้สั่งให้ทายาทนาย ก คือ นาย ค
เป็นผู้ชำระบัญชี แต่นาย ข และนาย ค 
ได้ตกลงกันว่าจะดำเนินกิจการต่อและไปแจ้งเปลี่ยนชื่อจ...
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและSME
จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2547   คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับลดโครงสร้างภาษีดังนี้ 1.      ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 -
  ขยายฐานยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา    สำหรับเงินได้สุทธิ
(เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่...
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
สิทธิประโยชน์ภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
เลขที่ข่าว  ปชส.    35/2547 วันที่แถลงข่าว    6  กันยายน  2547 เรื่อง     สิทธิประโยชน์ภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
 ·  Translate
1
Add a comment...
Basic Information
Gender
Female