Profile cover photo
Profile photo
Ayurveda Clinic Bansko
33 followers -
Аюрведа клиник Банско е първият индийски аюрведичен център у нас. Напълно природосъобразно лечение по системата на Аюрведа!
Аюрведа клиник Банско е първият индийски аюрведичен център у нас. Напълно природосъобразно лечение по системата на Аюрведа!

33 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
Ayurvedic recipes for meat lovers and vegetarians!

According to Ayurveda, every recipe needs to have all six tastes. The six flavors in Ayurveda are sour, salty, sweet, astringent, bitter and bitter, and these tastes are used in every Ayurvedic dish.

See some popular Ayurvedic recipes that you can try at home.
https://www.ayurvedabansko.com/ayurvedic-recipes/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Аюрведични рецепти за месоядни и вегетарианци!

Според Аюрведа въ всяка рецепта е нужда да присъстват всичките шест на брой вкуса. Шестте вкуса в Аюрведа са съответно кисело, солено, сладко, стипчиво, лютиво и горчиво и тези вкусове именно ги използваме във всяко аюрведично ястие.

Вижте няколко популярни аюрведични рецепти, които можете да изпробвате у дома.
https://www.ayurvedabansko.bg/recepti-po-ayurveda/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
How to deal with impaired digestion through Ayurveda's holistic methods?
According to Ayurveda, indigestion is the basis of almost all diseases, as a consequence of undetected food, it is postponed and decomposes into orgasm with time and leads to a tricky function of a number of internal organs!
See more here:
https://www.ayurvedabansko.com/narusheno-hranosmilane/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Как да се справим с нарушеното храносмилане чрез холистичните методи на Аюрведа?
Според Аюрведа лошото храносмилане е в основата на почти всички заболявания като вследствие на неразградената храна, тя се отлага и разлага в оргазизма с времето и води до затрудена фукция на редица вътрешни органи!
Вижте още тук:
https://www.ayurvedabansko.bg/narusheno-hranosmilane/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Welcome for a 10, 15, 20 or 25 stay at Ayurveda Clinic Bansko where Dr. Pavar and our Indian therapists will take care of your health! Only original products - more than 30 types of oils and 120 environmentally therapeutic products are used. - https://www.ayurvedabansko.com/healing-illnesses-with-ayurveda-therapy/

#Bansko #Ayurveda #treatment #India
Add a comment...

Post has attachment
Заповядайте за 10, 15, 20 или 25 дни в Аюрведа клиник Банско, където д-р Павар и нашите индийски терапевти ще се погрижат за Вашето здраве! Използват се само оригинални продукти – над 30 вида масла и 120 вида природосъобразни терапевтични средства. - https://www.ayurvedabansko.bg/lechenie-na-bolesti-s-ayurveda-terapii/

#Банско #Аюрведа #лечение #Индия
Add a comment...

Post has attachment
What will be the expected end-effect of Ayurvedic therapies offered at Ayurveda Clinic Bansko?

🔸 Treatment and prevention of a large list of diseases of modern times;
🔸 Whole body purification and detoxification of toxins, pesticides and heavy metals;
🔸Anti-aging and beautifying effect;
🔸Even though weight loss is not the ultimate goal, you will see how easily you lose weight without having muscle loss;
🔸Your body will be energetically balanced, the spirit will be released, and consciousness will be clear;
🔸You will get more energy, you will be more relaxed and happy.

See more here: https://www.ayurvedabansko.com/ayurveda-lechenie/
PhotoPhotoPhotoPhoto
25.04.18 г.
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Какъв е очакваният краен ефект от аюрведичните терапии, предлагани в Аюрведа клиник Банско?

🔸 Лечение и превенция на огромен списък от заболяванията на новото време;
🔸Цялостно пречистване и детокс на организма от токсини, пестициди и тежки метали;
🔸Подмладяване и разкрасяващ ефект;
🔸Дори отслабването да не е крайната цел, ще се убедите колко лесно ще отслабнете, без да има загуба на мускулна маса;
🔸Вашето тялото ще бъде енергийно балансирано, духът ще бъде освободен, а съзнанието ще бъде ясно;
🔸Ще сдобиете с повече енергия, ще бъдете по-релаксирани и щастливи;

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК: https://www.ayurvedabansko.bg/ayurveda-lechenie/
PhotoPhotoPhotoPhoto
25.04.18 г.
4 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
The products in Ayurveda, which support the treatment, the prevention of various diseases as well as those used for the purification of the organism, are numerous. As a science of 5000 years of history, ancient Ayurvedic writings have been able to convey the great knowledge of these products.

Check out the most popular ayurvedic products here: https://www.ayurvedabansko.com/ayurvedic-products/general-body-care/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Продуктите в Аюрведа, които подпомагат лечението, превецията на различни заболявания, както и тези използвани за пречистване на организма, са многобройни. Като наука с 5000 годишна история, древните Аюрведични писания са успели да предадат голямото знание за тези продукти.
Вижте кои са най-популярните аюрведични продукти тук: https://www.ayurvedabansko.bg/ayurveda-produkti/obshti-griji-za-tialoto/
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded