Profile cover photo
Profile photo
Thi Ca Tư Tưởng
About
Posts

Post has attachment
Śūnyatā Heart (Mặc Không Tử)
Since a Buddha's disciple has renounced the city life, Moved to the mountain, An ordinary life has been left behind, She made her best decision yet, Writing the Buddha's teachings on palm leaves, Writing the Buddha's teachings in every person's heart, Illus...
Śūnyatā Heart (Mặc Không Tử)
Śūnyatā Heart (Mặc Không Tử)
thicatutuong.blogspot.com

Post has attachment
Cúi Lặng (Mặc Không Tử)
Cúi Lặng (Mặc Không Tử)
thicatutuong.blogspot.com

Post has attachment
Cúi Lặng (Mặc Không Tử)
Cúi Lặng (Mặc Không Tử)
thicatutuong.blogspot.com

Post has attachment
Cúi Lặng (Mặc Không Tử)
Ta gói ghém những lần khân chìm nổi Cất ở góc phòng thi thoảng ngắm chơi Chút trầm thoảng hương có bay ngược gió? Trang kinh thơm – ta cúi lặng, không lời!  
Cúi Lặng (Mặc Không Tử)
Cúi Lặng (Mặc Không Tử)
thicatutuong.blogspot.com

Post has attachment
Đọc Sách Mẹ Nghe
Đêm ngồi đọc sách vườn
sau Mẹ già tóc
trắng nghiêng đầu vai con Sương giăng
giăng, ánh trăng
tròn Ơ à ơi... mẹ Ngủ ngon, giấc
nồng! ~ Lục Bát Của Con ~       (Chơn Hạnh)

Post has attachment
Đọc Sách Mẹ Nghe
Đêm ngồi đọc sách vườn
sau Mẹ già tóc
trắng nghiêng đầu vai con Sương giăng
giăng, ánh trăng
tròn Ơ à ơi... mẹ Ngủ ngon, giấc
nồng! ~ Lục Bát Của Con ~       (Chơn Hạnh)

Post has attachment
Đọc Sách Mẹ Nghe (Lục Bát Của Con)
Đêm ngồi đọc sách vườn
sau Mẹ già tóc
trắng nghiêng đầu vai con Sương giăng
giăng, ánh trăng
tròn Ơ à ơi... mẹ Ngủ ngon, giấc
nồng!

Post has attachment
Chải Tóc Cho Mẹ (Lục Bát Của Con)
Con chải tóc mây cho mẹ Tay vụng về như thuở bé vẫn
chơi Dáng còng vai nhỏ
buông lơi Bao thiên thu ... mẹ góc trời
riêng con!

Post has attachment
Ru Mẹ Ngủ (Lục Bát Của Con)
Ngoài hiên gió hát ầu ơ Lá rơi rơi nhẹ, Vu vơ nắng
vàng Khẽ thôi
nhé_mùa thu sang Mẹ ta vừa ngủ mơ màng chưa
say!
Wait while more posts are being loaded