Profile cover photo
Profile photo
Farnost Bohnice
Foto: Renata Molová
Foto: Renata Molová
About
Farnost's posts

Z nedělního kázání 18. 6. 2017

- V této době bývá svěcení nových kněží. V Čechách to bývalo na svátek sv. Petra a Pavla, na Moravě na svátek sv. Cyrila a Metoděje.
- Mnoho lidí nechápe podstatu kněžství. Je třeba prohlubovat víru, nestačí pouze vnější věci. Je třeba vnímat své vlastní svědomí.
- Je třeba vnímat, co je hřích. Nedržet se toho, co ještě smím a co už ne. Ale je třeba vycházet od maličkostí.
- Kněžství je milost. Je pouze pro muže. Stává se knězem, když na něj biskup vloží ruce a pomaže ho olejem. Posláním kněze není opravovat kostely. Ale má pomáhat lidem a zprostředkovávat lidem Boží milosti. Má nás vést k Bohu. Je třeba ale věřit v sílu kněze, kterou má od Boha. Je třeba se modlit za zpovědníka. A nikoliv diskutovat se zpovědníkem. Ne se obhajovat. Máme žít křesťanským způsobem života. Znát katechismus a podle toho žít. Nedívat se na špatné příklady některých posvěcených osob. Kněz může mít slabosti, ale ve věcech víry je chráněn Bohem, tam se nemýlí. Za těmi věcmi stojí Bůh, nikoliv slabý kněz.

zapsala: Marie Böhmová

Post has attachment

Post has attachment
Náš farník a skvělý táta tří skautů Pavel Kožený v anketě červnového vydání časopisu #Skauting. www.skaut.cz Skautský oddíl Bronco #VlčíNože Klub kmene dospělých Pavouček #Iktomi
Photo
Photo
16.06.17
2 Photos - View album

Post has attachment
Z nedělního kázání 11. 6. 2017

- Největší tajemství křesťanského života je Nejsvětější Trojice a Boží život v Bohu. Mojžíš chtěl po Bohu jméno a Ten mu řekl: „Jsem, který jsem“, hebrejsky to znamená Jahve. Židé to jméno opisovali, říkali Adonai. V češtině je to Hospodin. Muslimové nás považují za nevěřící právě kvůli Trojici. Myslí, že máme 3 bohy. My ale máme Jednoho Boha, který se projevuje 3 způsoby. Příklad: strom: koruna, kmen, kořeny.
- Bůh přijme lidské tělo a stává se Ježíšem Kristem. A pošle Ducha Svatého. Pořád je to tentýž Bůh.
- V každém z nás je Bůh. Ale ne každý je schopen a ochoten s Bohem spolupracovat. Manželství je obrazem Nejsvětější Trojice: otec, matka, dítě.
- V některých jazycích je Duch Svatý rodu ženského.
- Bůh miluje každého z nás. Židé nechápou, jak se Bůh mohl stát člověkem. Život je samé utrpení. Samé citové utrpení. Ale život má smysl. Trápení má smysl. Umíráme tehdy, kdy je to pro nás nejlepší. Buďme věřící, víra nám dává sílu. Víra se poznává v životních situacích. Abychom měli připravená srdce.
- Toužím, abych se setkal ve svatém přijímání s Kristem?

Zapsala: Marie Böhmová

Zdroj: http://farnostbohnice.cz/z…/747-z-nedelniho-kazani-11-6-2017

Post has attachment
Biřmování v neděli 4. června 2017 během slavnosti Seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze (farník Jakub).
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Z nedělního kázání 21. 5. 2017

- Blíží se konec velikonoční doby.
- Naším problémem je, že se pořád chováme, jako bychom byli stále ještě v socialismu. Dnes už nemůžeme říkat, že křesťanství je naše soukromá věc. Máme si uvědomovat, že jsme křesťané, a snažit se podle toho se chovat. Naše doba je plná protikřesťanské nálady. Nestydět se za to, že jsme věřící. Nedbat na to, abychom někoho nepohoršili. Zachovávat Desatero, např. 6. přikázání pro mladé lidi. Je to obtížné, v naší době velmi obtížné. Ale je třeba jít za Ježíšem a dělat, co chce On. Ježíš je se mnou. Máme tomu ale věřit. Neodsouvat Boha na druhou kolej. Opravdu miluji Pána Ježíše? On slíbil, že nebudeme sirotci, že nás nikdy neopustí. Je třeba, abychom se měli rádi. Máme být solí země a světlem světa.

zapsala: Marie Böhmová

Post has attachment

Post has attachment
Jubilejní desátý ročník Starobohnického posvícení je za námi. Počasí bylo opět požehnáno shůry a náměstí ve Starých Bohnicích se jako každoročně zaplnilo návštěvníky tradiční oblíbené akce, kterou naše farnost již deset let pořádá v partnerské spolupráci s odborem kultury MČ Prahy 8. Děkujeme všem účinkujícím a organizačnímu týmu pod vedením Máši D´Ambross. Zde si můžete prohlédnout fotografie slavnostního průvodu a divadelního vystoupení bohnických farníků s názvem: "Hoří! aneb velký požár Bohnic r. 1827 a jak to bylo dál..." v režii Vítka Kofroně.

Foto: Renata Molová
(více fotografií najdete zde: http://farnostbohnice.cz/foto-a-video/737-hori-velky-pozar-bohnic-r-1827-a-jak-to-bylo-dal)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
22.05.17
20 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded