Profile cover photo
Profile photo
St. Julian's Parish Church
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
  Mother and baby club: The Mother and Baby Club is held every Monday between 9.30am and 11.30am where children aged from 1 and a half to 3 years can attend, accompanied by a parent or grandparent. Anyone who wishes to attend may simply show up at Pope…
Add a comment...

Post has attachment
Mother and baby club: Kull nhar ta’ Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am qed jiltaqgħu il-Mother and Baby club, fejn trabi bejn is-sena u nofs u t-3 snin jistgħu jattendu, akkumpanjati minn ġenituri jew nanniet.  Min jixtieq jattendi jista’ jmur fis-Sala Papa…
Add a comment...

Post has attachment
Qari I L-indiema tan-nies ta’ Ninwè. Ġona 3, 1-5.10 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġona Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: “Qum, mur f’Ninwè, il-belt il-kbira, u xandrilha li ngħidlek jien”. U Ġona qam u mar f’Ninwè kif qallu l-Mulej. Issa Ninwè…
Add a comment...

Post has attachment
Matul l-aħħar jiem kompla għaddej iżjed xogħol fuq iz-zuntier tal-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan.  Iz-zuntier ser ikun tkabbar biċċa sew u ser ikopri id-dawra kollha tal-knisja.  Ftit ġimgħat oħra mistenni jibda’ x-xogħol ta’ pavimentar.  Fir-ritratti…
Add a comment...

Post has attachment
  Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fil-11.00am fil-Knisja Parrokkjali fejn isir…
Add a comment...

Post has attachment
Qari I Tkellem, Mulej, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma’. 1 Sam 3, 3b-10.19 Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel F’dak iż-żmien, Samwel kien mimdud fit-tempju tal-Mulej, fejn kien hemm l-arka ta’ Alla. Il-Mulej sejjaħ: “Samwel!” U dan wieġeb: “Hawn jien!”…
Add a comment...

Post has attachment
Din is-sena li għadna kemm bdejna ser tistampa paġna ġdida fil-ħajja ta’ din il-parroċċa.  Waqt li sena ilu ħabbarna li kien wasal biex jibda’ x-xogħol fuq il-bini taċ-Ċentru Parrokkjali, din is-sena 2018 ser naraw dan ix-xogħol jiġi konkluż u finalment…
Add a comment...

Post has attachment
Fl-Epifanija, l-knisja tfakkarna jew tħabbrilna l-festi maġġuri li ser jiġi ċelebrati matul is-sena li għadna kemm bdejna:   Ħuti għeżież, f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej u se jibqa’ jidher sa ma jerġa’ jiġi b’setgħa u glorja kbira. Tul…
Add a comment...

Post has attachment
Ir-riżoluzzjonijiet tal-ewwel tas-sena jmorru lura għal mijiet ta’ snin. Iżda, filwaqt li t-tradizzjoni għexet għal dan iż-żmien kollu, hawn min ir-riżoluzzjoni tiegħu ddum mill-Milied sa San Stiefnu.  Inti għandek xi riżoluzzjoni ?  Bħala parroċċa qed…
Add a comment...

Post has attachment
Għaddiet sena oħra mimlija b’diversi avvenimenti, attivitajiet, okkażżjonijiet ta’ ferħ u anke okkażżjonijiet b’inqas ferħ jew ta’niket. Kienet kif kienet is-sena li temmejna, għandna lkoll kemm aħna nirringrazzjaw lil Alla ta’ dak kollu li għamel…
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded