Profile cover photo
Profile photo
Martin Kozub
195 followers -
Linux user ever since I started tinkering around with computers. Linux-only user since 2006.
Linux user ever since I started tinkering around with computers. Linux-only user since 2006.

195 followers
About
Posts

Post has shared content
Datové schránky ušetří státu miliony ročně. Předložili jsme proto v tomto týdnu pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, jehož cílem je uvolnění financí na propagaci a osvětu v oblasti datových schránek. Stát utrácí zhruba 1,7 mld Kč❗️ ročně za poštovní služby, které by v budoucnu mohly nahradit řádově levnější elektronické nástroje. Cílem pozměňovacího návrhu je podpoření většího využívání moderních služeb komunikace veřejné správy s občany.

,,Dnes je datových schránek něco pod milion, ale fyzických osob jako uživatelů je mezi nimi málo. Jedna datová zpráva vyjde zhruba na 4,5 Kč, včetně paušálního nákladu. Při větším objemu může cena klesnout až k 2,5 Kč. Doporučený i obyčejný dopis bude vždy řádově dražší,” zmiňuje jeden z autorů návrhu předseda podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.

„Využívání datovek je potřeba, ale nemělo by to být povinné. Úřad by měl komunikovat s občanem tím způsobem, který si občan vybere. Veřejnost ale k využití datových schránek nikdo nemotivuje, a to je obrovská chyba,” dodává Olga Richterová, která se na přípravě návrhu podílela.

Držíme kurz.
Add a comment...

Post has shared content
Add a comment...

Post has shared content
Via +David Kozub: "The EU Copyright Directive currently working its way through the legislative process is surely one of the worst draft laws ever considered in the EU.“ ... and that's saying something.
Time To Tell The Truth About #Article13 - http://copybuzz.com/copyright/time-to-tell-the-truth-about-article-13/ it's not about the mythical "value gap", which is actually an innovation gap... #eucopyright directive
Glyn Moody
Glyn Moody
copybuzz.com
Add a comment...

Post has shared content
Měsíc po kritizovaném schválení novely služebního zákona Poslaneckou sněmovnou přišla vláda Andreje Babiše s další vlnou změn, která od ledna nastane na ministerstvech a dalších orgánech státní správy. Zrušení více než 800 úřednických míst v rámci tzv. systemizace služebních a pracovních míst podle zákona o státní službě přináší kromě mimořádných změn také řadu pochybností o účelových čistkách.

„Již v průběhu schvalování novely služebního zákona Piráti upozorňovali na opětovnou politizaci státní správy. Naše obavy nad neprůhlednou personální politikou vlády sdílí i Evropská komise. Poté, co ve 3. čtení prošel pozměňovací návrh ministryně Kláry Dostálové, který výrazně usnadňuje odvolávání státních tajemníků, varovala komise před tím, že přijetí bude znamenat významný krok zpět. Pozměňovací návrh ministryně Kláry Dostálové znamená, že státní tajemníci se dostanou pod silný politický vliv, což je v rozporu se samotnou podstatou zákona o státní službě,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Schválená systemizace služebních míst přichází v době, kdy lze některé navržené změny vnímat jako účelové, například na ministerstvu práce a sociálních věci. Ve spojení s novelou zákona o státní službě to znamená, že bude pokračovat politizace nejvyšších úřednických postů. Došlo tím fakticky k podřízení kompletní struktury státní správy politickému vedení,“ shrnuje Bartoš.
Add a comment...

Post has shared content
Další článek, který dokládá střízlivost a potřebnost našeho návrhu legalizace samopěstování konopí pro osobní potřebu. Mimo jiné se v něm píše:

"Zákon vystihuje věc v její samotné podstatě a na nic si nehraje. Můžu si vypěstovat, sklidit, usušit a zpracovat. Vymezuje vše, co má (až na pár zmíněných výjimek). Ruší pravidlo, že pěstování je přestupek a sklizení trestný čin, protože konopí má být jen pro parádu do záhonku vedle hortenzií.

A především zákon působí ve směru od lidské činnosti k paragrafům, ne obráceně. Někteří občané se nějak chovají (například pěstují a zpracovávají marihuanu), zákonodárci si to uvědomují a snaží se jim ulehčit život. Tomu říkám zákony pro lidi! To jsme museli čekat až na Piráty?"
Aktuálně.cz
Aktuálně.cz
nazory.aktualne.cz
Add a comment...

Post has shared content
Kvalita života a demokracie není žebříček úspěšnosti firem. Nestačí, aby zemi vedl nejdravější manažer nebo ten, kdo je nejvíc slyšet. V čele vlády by měl stát etický, morální a slušný člověk, který má kredit i před svými politickými oponenty. Já takového člověka v čele současné vlády při nejlepší vůli nevidím.

Z pohledu občana České republiky volby nevyhrává pouze ten, kdo má po sečtení největší procentuální podíl odevzdaných hlasů, ale ten, kdo dokáže sestavit funkční a stabilní vládu. Vládu, která posouvá Českou republiku dál. Vládu, která zdravě soutěží s opozicí.Taková vláda se nemusí bez ustání bát svého pádu. Tato vláda taková není. Rozdíl mezi tím, co tato vláda říká, a co ve skutečnosti dělá, je obrovský.

Pro vyslovení nedůvěry existuje řada důvodů. Část z nich se jistě týká zásadních střetů zájmů,skandálů a afér okolo osoby premiéra a dalších. Podívejme se však na práci této vlády jako celku.

V naší zemi žije mnoho schopných, chytrých a šikovných lidí. Přesto mají lidé oprávněné obavy jak ze současnosti, tak z budoucnosti. Jako kdyby se naše země zadrhávala, místo aby uvolňovala tolik potřebný a životodárný potenciál lidské svobody a tvořivosti.

Máme zastaralé školství a vzdělávací systém, který vychovává lidi spíše k poslušnému opakování než ke kreativitě a kritickému myšlení. To je naprosto zásadní problém, který vláda ANO, sociálních demokratů a komunistů nikdy řešit nebude, protože to není v zájmu jejích představitelů.

Přidání pedagogům, i když se nestalo dle slibovaného scénáře, je jistě pozitivním krokem. Otevření školství a celkové zatraktivnění práce pedagogických pracovníků se však nekoná. Nová energie tak naše školství opět nečeká. Přitom vzdělání je samo o sobě zcela zásadní hodnotou a lékem na většinu neduhů, kterými naše země trpí.

Neméně zastaralou máme veřejnou správu a úřady, které jsou vzhledem k nastaveným pravidlům občanům spíš nepřátelské, než aby pro ně vykonávaly služby, za než je občané platí.

Vize digitálního Česka nemá oporu v rozpočtu pro rok 2019, takže na tolik potřebnou revoluci ve veřejné správě nezbývá vládě, která řeší sebe, své problémy a PR, čas ani finance. Přesto doufám, že se i díky pomoci Pirátů podaří rozjet alespoň zákon o právu na digitální službu, který zaváže každou další vládu, aby slíbená digitalizace služeb byla občanům skutečně dodána, a nezůstala jen na billboardech a v marketingových knížkách současného premiéra.

Smutným faktem je, že navzdory ekonomické konjunktuře máme deficitní rozpočet a nezanedbatelná část české společnosti se potýká s chudobou, která vychází ze samotného nastavení systému a zákonů.Ostatně žádná jiná země v Evropské unii netrpí legislativou, která dostává lidi do dluhových pastí a exekucí tolik, jako právě Česká republika. Opět jsme to my, Piráti, kdo se tuto situaci snaží napravit v momentě, kdy sama vláda neplní ani své vlastní programové prohlášení.

Nedůvěra občanů v budoucnost je způsobena i ostentativní přezíravostí, s jakou nejen tato vláda, ale i vlády minulé dosazují do důležitých strategických orgánů a podniků své lidi, a to netransparentně s důrazem spíš na loajalitu než odbornost. Zde žádná změna nenastala. Pojďme i tuto hru konečně změnit.

Je také nejvyšší čas, aby státem ovládané podniky zveřejňovaly své smlouvy bez výjimek, které jen kryjí politické zájmy.

Je nejvyšší čas, aby do důležitých orgánů byli nominováni odborníci, a to veřejně a transparentně.

Je nejvyšší čas, aby tento stát sloužil občanům a nikoli naopak.

V ovzduší, kde stát neslouží, ale arogantně panuje, se společnosti dýchá jen s velkými obtížemi. Natož, aby rostla a prospívala. Tato nová politická nekultura a vulgarita a chování ústavních činitelů shazují důvěru lidí, ale také vytváří nové rány v reputaci naší země navenek a vůči našim partnerům jak v EU tak v NATO.

Do rodiny pana premiéra mi vskutku nic není. Pokud však dopustil, aby podezření z dotačního podvodu vyšetřovaného policií zahrnovalo i momenty, které by se neztratily v politických thrillerech a které mohou představovat riziko pro bezpečnost České republiky, je na místě se ptát, zda jeho osobní zájem nepřevažuje nad zájmem občanů. Bohužel je zde mnoho indicií, že přesně tak tomu je.

A znovu připomínám, že by bylo skvělé, kdybychom tady místo skandálů pana premiéra mohli řešit jen budoucnost a prosperitu naší země.

Piráti již dvakrát odmítli podpořit vládu s trestně stíhaným premiérem ve střetu zájmů s ministry, jejichž nekompetence jsme zažili již ve vládě minulé.

Z dokumentu pirátské povolební strategie, kterou jsme zveřejnili před minulými volbami, jasně vyplývají podmínky Pirátů pro účast, podporu či toleranci vlády. Minulá i současná vláda skrze osoby na ministerských postech, osobu Andreje Babiše v předsednické funkci, ale i díky faktickému opírání se o hlasy protidemokratických stran tyto podmínky nesplňovala a dnes je nesplňuje tím spíš.

Poprvé vláda důvěru nezískala, podruhé s podporou komunistů a ČSSD již ano. A já chci apelovat i na poslance vládnoucích stran, aby zvážili, zda chtějí, aby v čele České republiky stála vláda s trestně stíhaným premiérem, kterou navíc kvartál od kvartálu doprovází horší a horší skandály a kondice.

Pokud panu premiérovi opravdu jde o dobro této země, jak ve svých vystoupeních tvrdí, ať odstoupí. Pokud tak neučiní a bude trvat na tom, že neodstoupí nikdy, rád bych jej tímto upozornil, že není jediný, kdo má vytrvalost. Ledy nakonec popraskají.

Svět čelí vzestupu populismu a autoritářství a já bych rád, aby bezduché sobectví neuneslo tuto zemi z cesty k lepší a svobodnější budoucnosti. My, Piráti, budeme dál pracovat na tom, aby se tak nestalo. Víme totiž, že i když se tento boj může v krátkodobém horizontu zdát donquijotský, v tom dlouhodobém se vždy zúročí.

Cílem Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Tímto směrem však současná vláda Českou republiku ke prospěchu jejích občanů nevede a podle zkušeností z prvního roku Andreje Babiše na pozici premiéra ani nepovede.

Piráti tedy již potřetí vyjádří ve svém hlasování nedůvěru této vládě s nezlomnou vírou, že změna je možná.

Váš Ivan
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Jednání o registru smluv bylo již pošesté přerušeno, tentokrát na návrh ODS. Přitom právě účelové výjimky z registru smluv kryjí případy, které v minulosti opakovaně přerostly v korupční kauzy.
Add a comment...

Post has shared content
„Během jednání o výjimkách z autorského práva došlo bohužel k jednomu nečekanému zvratu. Evropská rada se vyjádřila proti výjimkám pro vzdělávání a vědu a výzkum. V současné době umožňují všechny členské státy EU vědecký přístup víceméně ke všem dílům, která jsou autorskoprávně chráněna.

Na nebezpečí plynoucí z článku 4 směrnice jsme upozorňovali – a je pro mě velké zklamání, že se naše černé představy naplnily,“ říká náš poslanec Mikuláš Peksa z chystané směrnici o copyrightu.
Add a comment...

Post has shared content
„Na školském výboru jsem přednesl návrh k navýšení prostředků v rozpočtu pro zvýšení platů pro VŠ učitele, na které se při zvyšování platů učitelů zapomnělo. Byl jsem těžce převálcován a obviněn z toho, že narušuji autonomii vysokých škol,“ říká náš poslanec Lukáš Bartoň.
Add a comment...

Post has shared content
Víte, že jsme iniciovali mimořádnou schůzi, na které se podařilo schválit návrh na zpomalení růstu platu politiků? Pokud by k projednání bodu nedošlo, platy poslanců a senátorů by se automaticky od příštího roku navýšily o 20 %. Kdyby byl přijat návrh Tomia Okamury, platy politiků by se sice na 3 roky zmrazily, ale pak by vyrostly skokově na vyšší úroveň, než kolik budou brát politici s naším návrhem. Napsali bychom mu to i na jeho Facebook, ale máme tam ban.

Navíc jsme prosazovali i to, aby se platy politiků odvíjely od průměrných platů v celé ekonomice, nikoliv jen ve státním sektoru, a trvali na tom, aby pro politiky platila také pravidla o nemocenské. Tyto naše návrhy Sněmovna bohužel zamítla. :(

„Poslanci nemají mít absurdně vysoké platy, odtrhli by se od běžných občanů. Stali by se elitou, která zastupuje zájmy vysokopříjmových skupin. A někdy nám to tady tak i funguje. Jsme pro to, aby platy nerostly podle státního sektoru, protože to mohou politici ovlivňovat tím, že budou zvyšovat platy úředníků a podobně. Navrhujeme, aby byly navázány na prosperitu celé naší země, tedy na ekonomický sektor.

My jako Pirátská strana jsme ochotni uspořádat kulatý stůl a do budoucna vyřešit to, aby se odměny a platy politiků odvíjely od celé podnikatelské sféry. Proto jsem vás chtěl poprosit, abychom se s tím konečně jednou provždy vypořádali a nikdo z veřejnosti nemohl mít námitky proti tomu, že si politici jakýmkoliv způsobem zvyšují platy,” řekl k tomu Jakub Michálek.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded