Profile cover photo
Profile photo
Адвокат Арабаджийска София
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
Какво трябва да знаем, когато купуваме недвижим имот?
Договорът за покупко- продажба на недвижим имот е двустранен, възмезден договор, с който продавачът прехвърля на купувача собствеността нанедвижим имот, а купувачът плаща цена за имота. Договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт. Сделка за покупко-продажба на недвижим имот, която не е сключена в предвидената от закона форма (нотариален акт) е нищожна. Задължението на продавача е да предаде имота и да получи продажната цена, а задължението на купувача е да плати продажната цена и да получи имота. 
При покупка на недвижим имот много хора се обръщат за помощ към посредници – агенции за недвижими имоти.
На пазара за недвижими имоти се е наложила практика, страните да сключват предварителен договор, с който уговарят условията за бъдещото изповядване на сделката пред нотариус.
Add a comment...

Post has attachment
 Отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях са регламентирани в Закона за управление на етажната собственост. 

     Особен режим на управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост е въведен за сградите, построени в жилищен комплекс от затворен тип -той се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. Договорът се вписва от инвеститора в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded