چرا خریداران ملک درقبال خطاهای سازندگان باید پولی پرداخت کنند؟

بدین ترتیب پروژه می تواند در ابتدا طراحی، آنالیز، دسته بندی شده و در مدل مجازی تا جایی که امکان دارد تحقیق و جستجو شود تا کمترین خطا در حین ساخت مدل اصلی ایجاد شود.

امروزه این عملکرد به واقعیت تبدیل شده و تعدد نرم افزارهای BIM و برنامه های مرتبط با آنها در کامپیوترها، تبلت ها، تلفن های همراه خاطر نشان می کند که ساختمان ما در کمترین خطر ریسک ساخته شوند. در ضمن کمتر به چشم می خورد که گزینه غیرممکن در ساخت مطرح شود زیرا با قابلیت بالای تک تک نرم افزارهای BIM ، عملیاتی کردن مدل مجازی کاری بسیار آسان بوده و در ضمن با خروجی های آنها در قالب مستندات این عملیات در حین ساخت نیز آسان شده
اوامه مطالب در لینک زیر
http://goo.gl/HzpgSL
#آرشیتکچتر #Architecture #کپلر #Kepler #استراکچر #Archicad #دیزاین_بیلدر #Design_Builder #تکلا_استراکچرز #Tekla_Structures #بنتلی_آرکیتکچر #Bentley_Architecture #راینو_بیم #Rhino_BIM
Photo
Shared publicly