Φωτογραφία εξωφύλλου του προφίλ
Φωτογραφία προφίλ
Onebook4you , Πέτρος Κρίς
Πληροφορίες
Οι αναρτήσεις του χρήστη Onebook4you , Πέτρος Κρίς

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Once upon a time”, began the old man who was addressing
not us, of course, but all the bottle drinkers and cigarette
smokers gathering around, “there was a nation of powerful
men and women right here in Europe called, the Germans.......

https://goo.gl/rx93Cl

#onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
“Who the heck are you freaky, flighty kids”, demanded
someone, “and why are you bothering us at this dead hour?”
“Wha’d’ya want from us anyway?” grumbled another.
“Sympathy and tears?”

https://goo.gl/yTVdG2 #onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
“Dear inhabitants of this frozen world, are you finally
beginning to appreciate that your present condition is merely
an echo of that tragedy that occurred so long ago under Alexnadrian
skies?
https://goo.gl/Mn79xG

#onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
“Our little nation invaded by a merciless mercenary army
whose darkest deeds were paid in advance with bright coins
of gold and silver from the hands of those sly priests who otherwise
talked of love and forgiveness. Hypocrites! Ancient
thieves now disguised in stolen holy robes.
https://goo.gl/pJ1zwf #onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
“If you wish”, we replied bitterly. “Except that our
tragedy, our history, is not at all like the one you learned in
your electronic schools or through your global computer.”
“Oh yeah? How so?”
https://goo.gl/kpFHl1

#onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
“What three signs?”
“First, the changes in the sun’s rising and setting from
year to year. Changes which are only explainable if the entire
earth itself is tilting and altering its axis of rotation. Secondly,
you could have seen the gradual shrinking of Europe’s summers
and growing season from year to year.
https://goo.gl/JN8eNj

#onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
So we told them all that we ourselves had been told. That
a dark, ravenlike fleet of chemtrail airplanes covered the sky
with an artificial ceiling of aluminum particles which sunlight
cannot penetrate through but reflected back.
https://goo.gl/zCZPG5

#onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
“Well”, they began, shrugging their shoulders again, “it
has something to do with those naturally evolving phases of
the planeteries changing cosmic condition…
https://goo.gl/EHjW1d

#onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
As we began telling them all that we knew, the distant
sun began to set and our audience slowly changed into an indistinct
crowd of shadows
https://goo.gl/25p3XT #onebook4you #manifesto #childrensmanifesto #peterchris

Η ανάρτηση περιέχει συνημμένο αρχείο
Άρχοντας για μια μέρα , Πέτρος Κρίς , Δωρεάν λήψη του βιβλίου
#βιβλία #βιβλίο #άρχονταςγιαμιαμερα #πέτροςκρις #onebook4you

https://goo.gl/GKCjNM
Περιμένετε όσο γίνεται φόρτωση περισσότερων αναρτήσεων