The flower
(ดอกไม้สีสด รู้สึกสบายใจทุกคราเมื่อพบเจอ
และมักจะเสียเวลาเพื่อทักทาย ชื่นชมกับความอ่อนช้อยของกลีบดอก กิ่งก้าน
สีสันที่สดใส ผมเชื่อนะดอกไม้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ช่วยทำให้เราลืมเรื่องราวที่หม่นหมองให้กลับมายิ้มอย่างสดใส)
..., Thailand
Photo
Shared publiclyView activity