Trà Sữa Seasons - 42/2A cây trâm , p.8, gò vấp
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Trà Sữa Seaosn (23 ảnh)
View album
Shared publiclyView activity