Profile cover photo
Profile photo
Финансова група СИС
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
Желаем Ви прекрасни коледни мигове!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Станете наш клиент и ние ще инвестираме в безплатно написване на Вашия проект РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ.
При необходимост, ще финансираме Вашето самоучастие, чрез Микрофинансиращата ни институция СИС Кредит!

Безвъзмездната финансова помощ за повишаване на иновационния капацитет на предприятията се отпуска в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Помощта по тази програма цели да стимулира нарастването на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

КОЙ Е ПОДХОДЯЩ:
• кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство
• кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.).

Допустими по настоящата процедура ще бъдат дейности по разработване на иновации в тематичните области на Иновативна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):
1. приложни научни изследвания в предприятието;
2. проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3. създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
4. тествания, изпитвания, измервания.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ РАЗХОДИ:

• Инвестиционни разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА) и дълготрайни нематериални активи (ДНА);
• Разходи за услуги;
• Оперативни разходи.

РАЗМЕР НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ:
• Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 100 000 лева
• Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
• Микро и малки предприятия: 500 000 лева
• Средни предприятия: 750 000 лева
• Големи предприятия: 1 000 000 лева

Интензитет на помощта: 50% - 80%

Микрофинансииращата ни институция СИС Кредит може да финансира Вашето самоучастие по ОП "Иновации и конкурентоспособност" Разработване на продуктови и производствени иновации!

Бюджет: 68 454 050 лева

За повече информация - www.siseufunding.com

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Т: 0898 71 13 24
Е: eufunding@sis.bg
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Станете наш кооператор и ние ще инвестираме в написване на Вашият Млад фермер – мярка 6.1. Повече информация може да откриете на: http://siscoopbg.com/2017/05/03/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%88-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ПРОМОЦИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС ОТ СИС КРЕДИТ до 30.06.2017г.
СПЕЦИАЛНА ПРОЛЕТНА ОФЕРТА ЗА:
• Микро предприятия (търговци, малки производства, фирми в сферата на услугите)
• Земеделски производители (земеделци и животновъди)
Вижте повече информация на www.siscredit.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Честита Баба Марта! Бъде здрави, щастливи и усмихнати! :)
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Имаме удоволствието да ви съобщим, че като партньори на СИС Кредит в подкрепа на кампанията „Взимай кредити разумно“ 2016г. се включиха и Фондация „Глобални библиотеки-България“ и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Надяваме се с общи усилия и разширяване обхвата на кампанията да постигнем по-голяма ефективност и положителни резултати.#BWC2016
PhotoPhotoPhoto
6.10.16 г.
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Кампанията „Взимай кредити разумно“ стартира! Можете да се обърнете за подробна информация, финансов съвет и консултация към нашите експерти в офисите на СИС Кредит в страната (http://siscredit.com/?page=BranchNetwork). Не забравяйте – важно е да знаем как да определим реалната цена на един кредит, на какво да обръщаме внимание при подписване на договор за кредит, как да изчислим с колко свободни пари разполагаме месечно, какви са скритите такси, използвани от кредиторите и т.н. #BWC2016
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Взимате ли кредити разумно? Достатъчно информирани ли сте предварително за всички условия и такси? Знаете ли всъщност колко ще платите? За да можете да отговорите на тези въпроси, както и да на много други, СИС Кредит, за втора година е българският партньор на международната инициативата Borrow wisely 2016 (б.е. „Взимай кредити разумно), която има цел да ограмоти финансово гражданите в посока разумното взимане на кредити.
Кампанията се организира за трета поредна година през месец октомври от Microfinance Centre (http://www.mfc.org.pl/ ). Партньори за 2016г. са повече от 21 институции от 15 държави от Източна Европа и Азия. Нека заедно с общи усилия променим негативните тенденции на свръхзадлъжнялост и повишим своята финансова култура. #BWC2016
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Здравейте, приятели!
Станаха ясни изискванията за кандидатстване по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства".
Кои проекти ще получат приоритет?
Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни; отглеждат култури в сектор „плодове и зеленчуци“ и/или сектор „етерично-маслени култури“; притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни; притежават земеделско стопанство, разположено в планински район. Ако проектът е получил приоритет, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, до изтичане на 5 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ. 
За повече информация посетете сайта ни:http://www.siseufunding.com/
Add a comment...

Една от дългоочакваните процедури по ОП "Развитие на човешки ресурси" - "Добри и безопасни условия на труд" - е вече официално одобрена!
Процедурата има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията; да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите, чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.
Крайният срок за представяне на проектното предложение е14.06.2016г. 17:30 часа, като бюджетът по процедурата е в размер на 80 000 000 лева.
Пълният комплект „Условия за кандидатстване“ може да откриете на следните Интернет адреси:
http://esf.bg/;
http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/ .
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded