Profile

Cover photo
Oğuz Hoca
75 followers|493,894,853 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
deneme
her şey güzel olacak
 ·  Translate
ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI · 5. Sınıf · 6. Sınıf · 7. Sınıf · 8. Sınıf · DERS KİTABI CEVAPLARI · 5. Sınıf · 6. Sınıf · 7. Sınıf · 8. Sınıf. KONU ANLATIMLARI. 6. Sınıf Fen · 6. Sınıf Sosyal · 7. Sınıf Fen · 7. Sınıf Sosyal · 8. Sınıf İnkılap · Anasayfa » » deneme ...
1
Furkan Cicek Furkancck's profile photo
 
Siz hangi ogretmenskniz
 ·  Translate
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
oguzhocam
Çalışma ve ders kitabı cevapları
 ·  Translate
ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI · 5. Sınıf · 6. Sınıf · 7. Sınıf · 8. Sınıf · DERS KİTABI CEVAPLARI · 5. Sınıf · 6. Sınıf · 7. Sınıf · 8. Sınıf. KONU ANLATIMLARI. 6. Sınıf Fen · 6. Sınıf Sosyal · 7. Sınıf Fen · 7. Sınıf Sosyal · 8. Sınıf İnkılap · Anasayfa » » oguzhocam ...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 142 ile sayfa 150 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150  cevapları 1. A ş a ğı daki
trigonometrik oranl ar ı , a çı lar ı n t ü ml
erinin trigonometrik oranlar ı cinsinden yaz ı n ı z. a. cos
10 ° =.......... b...
 ·  Translate
GERİ Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 cevapları 1. Aşağıdaki trigonometrik oranl arı, açıların tüml erinin trigonometrik oranları cinsinden yazınız. a. cos 10...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 131 ile sayfa 135 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  131, 132, 133, 134, 135  cevapları Problemler 1. Babam
ile ya ş lar ı m ı z ı n
toplam ı 60't ı r.
Babam ı n ya şı ,
benim ya şı m ı n 5
kat ı oldu ğ una g ö re
babam ı n ve
benim ya şı...
 ·  Translate
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 131, 132, 133, 134, 135 cevapları Problemler 1. Babam ile yaşlarımızın toplamı 60'tır. Babamın yaşı, benim yaşımın 5 katı olduğuna göre babamın ve beni...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116 ile sayfa 121 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  116, 117, 118, 119, 120, 121  cevapları Cisimlerin Hacimlerini Tahmin Etme 1. Yandaki
cisimlerin hacimlerini tahmin ederek s ı ralay ı n ı z.
Sonra da ger ç ek
hacimlerini bularak s ı r...
 ·  Translate
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120, 121 cevapları Cisimlerin Hacimlerini Tahmin Etme 1.Yandaki cisimlerin hacimlerini tahmin ederek sıralayınız. Sonra da gerçek h...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 105 ile sayfa 109 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  105, 106, 107, 108, 109  cevapları Koninin Y ü zey
Alan ı 1. Taban yar ıç ap ı 8 cm olan dik dairesel koninin y ü ksekli ğ i 15 cm'dir. Bu dik dairesel koninin y ü zey ala­n ı n ı bulun...
 ·  Translate
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 105, 106, 107, 108, 109 cevapları Koninin Yüzey Alanı 1. Taban yarıçapı 8 cm olan dik dairesel koninin yüksekliği 15 cm'dir. Bu dik dairesel koninin yü...
2
Add a comment...
Have him in circles
75 people
Bünyamin Yıldırım's profile photo
Rauf Baki's profile photo
Ender Eşol's profile photo
Yavuz eyidoğan's profile photo
sena altun's profile photo
özge yıldırım's profile photo
Elif Firat's profile photo
enes taş's profile photo
ClockGaming Tr's profile photo

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
herşey güzel olacak

 ·  Translate
ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI · 5. Sınıf · 6. Sınıf · 7. Sınıf · 8. Sınıf · DERS KİTABI CEVAPLARI · 5. Sınıf · 6. Sınıf · 7. Sınıf · 8. Sınıf. KONU ANLATIMLARI. 6. Sınıf Fen · 6. Sınıf Sosyal · 7. Sınıf Fen · 7. Sınıf Sosyal · 8. Sınıf İnkılap · Anasayfa » » herşey güzel olacak ...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabının tüm sayfalarının cevapları
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşarak ödevlerinizi kontrol edebilirsiniz. 1. Ü N İ TE Ö R Ü NT Ü VE S Ü SLEMELER Fraktal Olu ş turma D Ö N ÜŞÜ M GEOMETR İ S İ Geometrik Hareketler Ö teleyip Yans ı tal ı m, ...
 ·  Translate
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşarak ödevlerinizi kontrol edebilirsiniz. 1. ÜNİTE ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Fraktal Oluşturma DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ Geometrik Hareketler Öteleyip ...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 136 ile sayfa 141 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  136, 137, 138, 139, 140, 141  cevapları 4. A ş a ğı daki
e ş itsizliklerin çö z ü m k ü melerini
say ı do ğ rusunda
g ö steriniz. a. 4x -
5 > 0 b. 2(3 -
x) + 4 > 0 c. — x - — >
2 5. A ş...
 ·  Translate
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141 cevapları 4. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini sayı doğrusunda gösteriniz. a. 4x - 5 > 0 b. 2(3 - x) + 4 > 0 c. —...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 122 ile sayfa 129 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129  cevapları 3. Bir
dik dai resel koninin yar ıç ap ı yar ı ya
indi­rilip y ü ksekli ğ i 4
kat ı na çı kar ı l ı rsa
bu dik dai resel koninin hacmin...
 ·  Translate
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 cevapları 3. Bir dik dai resel koninin yarıçapı yarıya indi­rilip yüksekliği 4 kat ına çıkarılırsa bu dik dai res...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 110 ile sayfa 115 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  110, 111, 112, 113, 114, 115  cevapları Dik Piramidin Hacmi 1. Taban ı n ı n bir
ayr ı t
uzunlu ğ u 8
cm olan e ş kenar üç gen
dik piramidin y ü ksekli ğ i 15 cm'dir. Bu piramidin hacmi...
 ·  Translate
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115 cevapları Dik Piramidin Hacmi 1. Tabanının bir ayrıt uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgen dik piramidin yüksekliği 15 cm'di...
1
Add a comment...

Oğuz Hoca

Shared publicly  - 
 
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 98 ile sayfa 104 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  98, 99, 100, 101, 102, 103, 104  cevapları Problemler 1. Taban
alan ı 100
cm 2 ve
yan y ü zlerinin
y ü ksekli ğ i 12
cm olan kare dik piramit bi ç iminde
hediye kutusu yap ı lacakt ı r....
 ·  Translate
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 cevapları Problemler 1. Taban alanı 100 cm2 ve yan yüzlerinin yüksekliği 12 cm olan kare dik piramit biçiminde hediye k...
1
Add a comment...
People
Have him in circles
75 people
Bünyamin Yıldırım's profile photo
Rauf Baki's profile photo
Ender Eşol's profile photo
Yavuz eyidoğan's profile photo
sena altun's profile photo
özge yıldırım's profile photo
Elif Firat's profile photo
enes taş's profile photo
ClockGaming Tr's profile photo
Links
YouTube
Basic Information
Gender
Male