Profile cover photo
Profile photo
Selçuk T.
76 followers
76 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabının tüm sayfalarının cevapları
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevaplarına aşağıdaki linklerden ulaşarak ödevlerinizi kontrol edebilirsiniz. 1. Ü N İ TE Ö R Ü NT Ü VE S Ü SLEMELER Fraktal Olu ş turma D Ö N ÜŞÜ M GEOMETR İ S İ Geometrik Hareketler Ö teleyip Yans ı tal ı m, ...
Add a comment...

Post has attachment
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 142 ile sayfa 150 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150  cevapları 1. A ş a ğı daki
trigonometrik oranl ar ı , a çı lar ı n t ü ml
erinin trigonometrik oranlar ı cinsinden yaz ı n ı z. a. cos
10 ° =.......... b...
Add a comment...

Post has attachment
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 136 ile sayfa 141 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  136, 137, 138, 139, 140, 141  cevapları 4. A ş a ğı daki
e ş itsizliklerin çö z ü m k ü melerini
say ı do ğ rusunda
g ö steriniz. a. 4x -
5 > 0 b. 2(3 -
x) + 4 > 0 c. — x - — >
2 5. A ş...
Add a comment...

Post has attachment
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 131 ile sayfa 135 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  131, 132, 133, 134, 135  cevapları Problemler 1. Babam
ile ya ş lar ı m ı z ı n
toplam ı 60't ı r.
Babam ı n ya şı ,
benim ya şı m ı n 5
kat ı oldu ğ una g ö re
babam ı n ve
benim ya şı...
Add a comment...

Post has attachment
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 122 ile sayfa 129 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129  cevapları 3. Bir
dik dai resel koninin yar ıç ap ı yar ı ya
indi­rilip y ü ksekli ğ i 4
kat ı na çı kar ı l ı rsa
bu dik dai resel koninin hacmin...
Add a comment...

Post has attachment
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116 ile sayfa 121 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  116, 117, 118, 119, 120, 121  cevapları Cisimlerin Hacimlerini Tahmin Etme 1. Yandaki
cisimlerin hacimlerini tahmin ederek s ı ralay ı n ı z.
Sonra da ger ç ek
hacimlerini bularak s ı r...
Add a comment...

Post has attachment
Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 110 ile sayfa 115 arasındaki sayfaların cevapları
GERİ       DEVAMI Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa  110, 111, 112, 113, 114, 115  cevapları Dik Piramidin Hacmi 1. Taban ı n ı n bir
ayr ı t
uzunlu ğ u 8
cm olan e ş kenar üç gen
dik piramidin y ü ksekli ğ i 15 cm'dir. Bu piramidin hacmi...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded