Profile

Cover photo
موسسه حقوقی چترعدالت ایرانیان
54,464 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

 
موسسه حقوقی چتر عدالت ایران را دنبال کنید :
پhttp://www.aparat.com/v/Sh8fi
 ·  Translate
قوانین آپارتمان نشینی از نگاه وکیل پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان ، کسب اطلاعات بیشتر : http://www.moshaverhoghoghi.ir/مشاوره-تصویری/
1
 
فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول )
فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول ) در این مطلب  موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان  در مورد فرجام خواهی و قوانین مقرر شده در خصوص این مبحث ، توضیح می دهد . فرجام خواهی به معنای درخواست تجدیدنظر در خصوص رای صادر شده توسط دادگاه می باشد که در مورد آن قو...
 ·  Translate
1
 
سایت وکیل خانواده در این مطلب درمورد قوانین وضع شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، در مورد ازدواج را بیان می کند :

قوانین مدنی در مورد ازدواج :

ماده ۱ در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی‌از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم می‌شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبورهر مردی که در غیر از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک‌تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط‌بدون داشتن دفا‌تر رسمی به اجرای صیغه ازدواج یا طلاق یا رجوع مبادرت نماید. در حوزه‌هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است درصورتی که در غیر دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست‌روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله‌مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الاّ به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌خواهد شد.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که‌وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت به عمل می‌آید.


برای مشاوره با وکیل خانواده ، در دعاوی خانواده ، به سایت وکیل خانواده مراجعه کنید .
ماده ۲ قباله ازدواج و طلاقنامه درصورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده‌باشد سند رسمی والاّ سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت نخواهد گرفت‌.

ماده ۳ هرکس به خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج‌نرسیده است مزاوجت کند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد، درصورتی که‌دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و درهر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی بیست هزارریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یامرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت‌زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است‌. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت درجرم داشته‌اند نیز به‌‌ همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می‌شوند. محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می‌تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب‌رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می‌شود رجوع نماید و درصورت عدم تشکیل محکمه‌مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.

ادامه مطلب در :
http://www.vakilekhanevade.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC/
 ·  Translate
1
 
فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ( بخش اول )
در این مطلب موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان در مورد فرجام خواهی و قوانین مقرر شده در خصوص این مبحث ، توضیح می دهد .

فرجام خواهی به معنای درخواست تجدیدنظر در خصوص رای صادر شده توسط دادگاه می باشد که در مورد آن قوانینی وجود دارد که توسط وکیل پایه یک دادگستری ، بیان می شود .ابتدا در مورد فرجام خواهی و قوانین مربوط به آن ، برای رای هایی که می توان برای آن ها تقاضای بررسی مجدد شود ، توضیح می دهیم :ماده ۳۶۶ - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

الف ـ احكام :

۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .

۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت .

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .

۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .

۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ادامه در لینک زیر :
http://www.chatreedalat.ir/%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84.html
 ·  Translate
برای اولین بار در ایران حضوروکیل پایه یک دادگستری دردفترشمابیمه حقوقی مشاوره رایگان ارتباط مستقیم در تلگرام 09122806004خط ویژه 88 137 888 021
1
موسسه حقوقی چترعدالت ایرانیان's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
تغییر مدیران شرکت
chatreedalat.blogspot.com

تغییر مدیران شرکت مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند. وکیل مدیران توسط مجمع عمومی مو

طلاق توافقی
chatreedalat.blogspot.com

طلاق توافقی طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین درتمام مسائل مربوط به زندگی مشترک ازجمله مهریه نفقه جهیزیه وفرزندمشترک بایکدیگرتوافق مینماین

دستور فروش
chatreedalat.blogspot.com

کارهایی که برای ثبت شرکت و دستور فروش باید انجام شوند ، کار های هستند از قبیل .......... ادامه مطلب در لینک مشاوره حقوقی

تحریر ترکه
chatreedalat.blogspot.com

تحریر ترکه: منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست تحریرترکه از ورثه و یا نماینده

طلاق
chatreedalat.blogspot.com

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد در صورتی درخواست طلاق ا

ازدواج دائم بدون ثبت آن
chatreedalat.blogspot.com

ازدواج دائم بدون ثبت آن ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی: بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی :«به منظورحفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم،

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج
chatreedalat.blogspot.com

اجازه ازدواج به دلیل خودداری از اذن ازدواج بر اساس مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی اذن پدر یا جد پدری درنکاح دخترباکره لازم و ضروری است. وکیل موارد سقو

وكيل خانواده موسسه حقوقي
chatreedalat.moonfa.com

موسسه حقوقي - - موسسه حقوقي

پلمب دفاتر قانونی
chatreedalat.blogspot.com

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از سازمان امور مالیاتی دفاترقانونی را

تغییر آدرس شرکت
chatreedalat.blogspot.com

این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثب

استرداد جهیزیه
chatreedalat.blogspot.com

جهزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه در مالکیت زوجه می باشد و زوج فقط اجازه

وكيل
chatreedalat.blogspot.com

http://www.chatreedalat.ir

آیا رئیس واحد ثبتی می تواند بدون ترسیم نقشه در صورتی كه ملك قابل افراز ن...
chatreedalat.blogspot.com

پاسخ :بله چنانچه رئیس واحد ثبتی بدوا" با توجه به وضعیت ملك ومالكیت مالكین تشخیص دهد كه ملك مورد نظر غیر قابل افراز می باشد نیاز به نقشه ترسی