Profile

Cover photo
PSYCHOBALZAM PSYCHOBALZÁM
Attends Charles University in Prague
1 follower|3,799 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

Pinned
 
PSYCHOBALZAM - vkusný, užitočný a praktický darček. Vhodný do "hudobnej lekárničky". Odporúčaný mnohými odborníkmi. (nové vydanie na CD) 
www.psychobalzam.com
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
PSYCHOBALZAM PSYCHOBALZÁM originally shared:
 
Svetlo je hlavným synchronizátorom spánkového rytmu. Obrazovka pred spaním rozhodne nie je vhodná na to, aby sme upadli do Morfeovho náručia.
1
Add a comment...
 
PSYCHOBALZAM PSYCHOBALZÁM originally shared:
 
Vydané 18. 1. 2015. Patrí k najstaršej generácii našich hercov a ku najvychytenejším umelcom minulého storočia. Zo sveta umenia sa však nenápadne stiahol ešte v roku 1998 a veľa o ňom odvtedy nepočuť. Jeho podmanivý hlboký a zamatový hlas sa však z našich…
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Ukážka z nového vydania na CD. Interpret slovenskej verzie - Karol MACHATA
 ·  Translate
1
PSYCHOBALZAM PSYCHOBALZÁM's profile photo
 
Ilustratívna ukážka z novej slovenskej verzie nahrávky PSYCHOBALZAMU na CD.
UPOZORNENIE: Podmienkou účinku PSYCHOBALZAMU je reálnosť nižšie uvedených dôvodov vedúcich k jeho použitiu. Inak nie je počúvanie nahrávky funkčné a logicky nemôže vyvolať citeľné uvoľnenie. Treba zdôrazniť, že náhodné počúvanie nahrávky bez splnenia uvedených predpokladov môže vyvolať pocit iluzórnosti účinku tejto metódy
 i u ľudí, ktorým by inak mohla byť užitočným pomocníkom.

PSYCHOBALZAM je názov relaxačnej metódy, osobitne zameranej na  duševné a  telesné uvoľnenie  v  prípadoch  sťaženého  zaspávania, povrchného spánku  a nespavosti. Súčasná prehrávacia technika dovoľuje jeho využitie v rôznych podmienkach ako pomoc pri prekonávaní náročnejších životných situácií, sprevádzaných zvýšeným neuropsychickým napätím a stresom.

Nové vydanie PSYCHOBALZAMU je odozvou na pretrvávajúci záujem verejnosti i odborníkov o jeho získanie. Od vydania poslednej reedície PSYCHOBALZAMU vo vydavateľstve OPUS (1994) prešlo viac ako 20 rokov. Podľa informácií získaných z Literárnej agentúry (LITA) bolo v rokoch 1983 - 95 predaných viac ako 20 - tisíc kaziet PSYCHOBALZAMU v slovenskej verzii a viac ako 40 - tisíc kaziet v českej verzii. Nové vydanie v digitalizovanej verzii na CD sprístupňuje a rozširuje možnosti jeho využitia i v súčasnosti. Vychádzajúc z doterajších skúseností predpokladáme, že umožní jeho využívanie aj v mnohých odborných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ktoré o jeho získanie prejavovali v minulosti záujem. Všetky doterajšie vydania vyšli na dnes už takmer nepoužívanom analógovom záznamovom médiu (magnetofónové kazety). Mnohé snahy jednotlivcov o jeho digitalizáciu sú preto poznamenané rôznymi nežiadúcimi vplyvmi (skresleniami, šumom, atď.). Nové vydanie tieto nedostatky odstraňuje. Je nanovo vyrobené zo zachovalých pôvodných záznamov prednesu umelcov s darom hlasu: Karolom Machatom (slovenská verzia) a Ladislavom Chudíkom (česká verzia). Podkladová hudba bola rovnalo digitalizovaná a remastrovaná podľa pôvodnej predlohy.
www.psychobalzam.com
 ·  Translate
Add a comment...
Have him in circles
1 person
Eva Letovancová's profile photo

Communities

 
PSYCHOBALZAM PSYCHOBALZÁM originally shared:
Celá stránka Psychobalzam je o poznatkoch, skúsenostiach, metódach, postupoch a technikách, ktoré vám môžu pootváriť, niekedy len tušené možnosti nášho duševného sveta, jeho prepojení so svetom telesným, s prírodou, so zdravím a chorobou. Možno i s vesmírom, prozreteľnosťou, v dimenziách o akých možno len snívame v tých najkrajších snoch.
1
Add a comment...
 
Väčšina ľudí zažije noci, počas ktorých sa nám nedarí zaspať. Prehadzujeme sa, obraciame, myšlienky  víria v hlave ako včely v úli a nakoniec – ak sa nám vôbec podarí zaspať tak  len chvíľu predtým ako zazvoní budík. Takmer každý tento problém niekedy zažil. Spánok je jednou z hlavných fyziologických potrieb človeka. Je hlboko zafixovaný  v biologických hodinách väčšiny živých … Pokračovať na POČÍTATE OVEČKY? Nemusíte! →
1
Add a comment...
 
Interpret české verze - Ladislav CHUDÍK
 ·  Translate
1
PSYCHOBALZAM PSYCHOBALZÁM's profile photo
 
Ilustrativní ukázka  nové české verze nahrávky PSYCHOBALZÁMU na CD.
UPOZORNENÍ: Nedúležitejší podmínkou účinku PSYCHOBALZÁMU je reálnost důvodů, vedoucích k jeho použití. V opačném případě není poslech nahrávky funkční a logicky nemůže vyvolat citelné uvolnění. Je třeba zdůraznit, že náhodný poslech nahrávky bez splnění uvedených předpokladů může vyvolat pocit iluzornosti účinku této metody i u lidí, kterým by jinak mohla být užitečným pomocníkem.

PSYCHOBALZÁM je název relaxační metody zvlášť zaměřené na duševní a tělesné uvolnění v případech ztíženého usínání, povrchního spánku a nespavosti. Současná přehrávací technika dovoluje jeho využití  v různých podmínkách jako pomoc v překonávání náročnějších životních situací ,provázených zvýšeným neuropsychickým napětím a stresem.

Nové vydání PSYCHOBALZÁMU  je odezvou na přetrvávající zájem odborné i laické veřejnosti o jeho získání. 
Od vydání jeho poslední reedice (1994) uplynulo více než 20 let. Podle informací Literární agentury (LITA) bylo v letech 1983-95 prodáno více než 20 tisíc kazet PSYCHOBALZÁMU v slovenské verzi a více než 40 tisíc kazet v české verzi. 
Nové vydání v digitalizované verzi na CD zpřístupňuje a rozšiřuje  možnosti jeho využití i v dnešní době.
 Na základě dosavadních zkušeností předpokládáme, že umožní jeho využívání  i v mnoha odborných zdravotnických a sociálních zařízeních  projevujících v minulosti zájem o jeho získání.
Všechny dosud vydané edice vyšly na dnes již téměř nepoužívaném analogovém záznamovém médiu (magnetofonové kazety). Mnohé snahy jednotlivců o jeho digitalizaci jsou proto poznamenány různými nežádoucími vlivy (zkreslení, šum, atd.). 
Nové vydání tyto nedostatky odstraňuje. Je nanovo vyrobeno ze zachovalých původních záznamů přednesu umělců s darem hlasu: Ladislavem Chudíkem (česká verze) a Karolem Machatou (slovenská verze). Podkladová hudba byla rovněž digitalizována a remasterována podle původní předlohy. 
www.psychobalzam.com
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have him in circles
1 person
Eva Letovancová's profile photo
Communities
Contact Information
Home
Email
Education
  • Charles University in Prague
    psychologie, present
Basic Information
Gender
Male
PSYCHOBALZAM PSYCHOBALZÁM's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Pozor na modré svetlo pred spaním, radia vedci - Pravda.sk
vat.pravda.sk

Obrazovka pred spaním nie je vhodná na to, aby sme upadli do Morfeovho náručia. "Svetlo je hlavným synchronizátorom cirkadiánneho rytmu," vr